Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i na jego podstawie omów cechy układu sił na świecie po II wojnie światowej.

RJLBHNiFcwSWV
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RG5cCfx5ZUice
Audiobook opisuje konsekwencje II wojny światowej.
Źródło: George R. R. Martin, "Selfies"! If I could burn out every camera phone, I'd do it', The Guardian , 16.08.2014.
L. Mularska-Andziak, Historia powszechna 1919-1991. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1999, str. 129-133.
A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Warszawa 2003, s. 465.
Karta Narodów Zjednoczonych, dostępna online: unic.un.org.pl.
Polecenie 2

Opisz, jak długo odczuwalne dla świata były konsekwencje wojny.

R1dw78TadGAMf
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).