Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia.

RhjgVuTEoyAZK
Nagranie dźwiękowe lekcji dotyczące osobowości jako efektu uspołecznienia w ujęciu psychologicznym i socjologicznym.
Źródła cytatów: Ch.H. Cooley, Jaźń społeczna. Znaczenie ja, [w]: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 520–521; G.H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975, s. 190, 243, 246–247.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RsVFLNx2IEX6q
Podaj, które ze struktur osobowości wyróżnionych przez Zygmunta Freuda nie są kształtowane w procesie socjalizacji. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
R2fYGPiiZb5rn
Wskaż odpowiedź, która jest najbliższa twojej. Przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. Tą strukturą jest id – jest to struktura, której człowiek sobie nie uświadamia. zdaniem Freuda ma ona charakter biologiczny, jest wspólna wszystkim ludziom., 2. Tą strukturą jest superego, bo to tylko zespół norm i wartości, których należy przestrzegać., 3. Tą strukturą jest ego, bo to sfera działania, które są podejmowane po zakończeniu procesu socjalizacji.
Ćwiczenie 2
RRaNIYePR4ggm
Odwołując się do interakcjonistycznej koncepcji osobowości, uzasadnij twierdzenie: „Niektórzy ludzie się kochają, inni siebie nie lubią. Za każdym razem jednak jest to element ich osobowości, a ta ostatnia ma charakter społeczny”. (Uzupełnij).
R1EJltbgWvTuS
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. Cechą człowieka jest to, że myśli on o sobie. Jak bowiem powiedział Mead: Osobowość ma cechę polegającą na tym, że jest ona obiektem dla samej siebie. Ma ona charakter społeczny, bo to inni ludzie narzucają nam w trakcie socjalizacji, jacy mamy być w dorosłym życiu., 2. Zdaniem Cooleya osobowość ma charakter emocjonalny i oznacza uczucia, jakie żywimy wobec samych siebie. Dodatkowo, zdaniem Meada, kształtuje się interakcyjnie, w grupach.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida