Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RWHVJ8tOV29LH1
Ćwiczenie 1
Zaznacz role społeczne, które pełnią istotne funkcje w procesie socjalizacji pierwotnej człowieka. Możliwe odpowiedzi: 1. dyrektor szkoły, 2. dziadek, 3. narzeczona, 4. sąsiad, 5. prezydent, 6. matka, 7. pielęgniarka, 8. ojciec, 9. wychowawca w domu dziecka, 10. aktor, 11. starszy brat
RXXYmUU1RZkDB11
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tekst, wskazując brakujące słowo. Właśnie nowoczesna teoria socjologiczna/kosmologiczna/zbiorów stoi wobec świata, w którym trudno jest wydzielić i określić całości społeczne: płynność granic mniejszych i większych zbiorowości/jednostek/obszarów społecznych; wreszcie różne formy społecznej ruchliwości sprawiają, że to, co ma być jedną społecznością, rozprasza się w wielości cząstkowych postaci i cząstkowych przejawów. Wobec takiej postaci świata społecznego nasuwa się nie tylko pytanie, czy istnieje jedna społeczność, lecz i w jakim stopniu ona istnieje; pytanie będące na płaszczyźnie ontologicznej refleksji odpowiednikiem empirycznie ugruntowanych twierdzeń o różnym stopniu organizacji i dezorganizacji społecznej. Ale przy wszystkich tych trudnościach mocną stroną stanowiska realistycznego/monistycznego/logicznego pozostaje widzenie tego, że jest rzeczywistość społeczna, która nie wyczerpuje się w zbiorze jednostek i w sumie międzyindywidualnych procesów. Innymi słowy, widzenie tego, że istnieje byt społeczny, jakkolwiek byłby on w pewnych warunkach dziejowych trudny do rozeznania.

Źródło: Paweł Rybicki, Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa 1979, s. 55–56.
Źródło cytatu: Paweł Rybicki, Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa 1979, s. 55–56.
RRkdEJi2mw1tV21
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło ilustracji: Sprachschuleaktiv, CC 0
R1SdhG6NsELDf2
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj wymienione umiejętności do dwóch etapów socjalizacji. Socjalizacja pierwotna Możliwe odpowiedzi: 1. pisanie, 2. jazda na motorze, 3. chodzenie, 4. przeszukiwanie internetu, 5. mówienie, 6. posługiwanie się łyżką i widelcem Socjalizacja wtórna Możliwe odpowiedzi: 1. pisanie, 2. jazda na motorze, 3. chodzenie, 4. przeszukiwanie internetu, 5. mówienie, 6. posługiwanie się łyżką i widelcem
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z fragmentem tekstu i wykonaj polecenie.

1
Paweł Rybicki Struktura społecznego świata

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa trwania takich grup (jeśli pozostać przy terminie „grupa”) jak naród, państwo lub klasa społeczna. Te grupy utrzymują się przez pokolenia i nie mają z góry zakreślonych okresów swego trwania…

1 Źródło: Paweł Rybicki, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979, s. 54–55.
R1GpMbQoS0wgW
Opisz, któremu stanowisku socjologicznemu jest on bliższy: realizmowi czy nominalizmowi. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
Rz7RUnXsya3qt31
Ćwiczenie 6
Na podstawie opisu fotografii zaznacz, której z zasad opisujących funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie najbliższe jest poniższe zdjęcie.
Źródło ilustracji: geralt / 21339 Bilder, CC 0
R1aMXAi1EbYIW3
Ćwiczenie 7
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Życie społeczne człowieka oznacza, że wszystko, co robi, musi robić wspólnie z innymi ludźmi, w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do interakcji społecznej potrzeba minimum trzech osób. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Aby powstała grupa społeczna, potrzebne są co najmniej dwie osoby. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rodzina to zbiorowość społeczna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Uspołecznienie człowieka jest możliwe poza procesem socjalizacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Aby funkcjonować w społeczeństwie, człowiek sam sobie musi wymyślić normy postępowania. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Instytucje społeczne mają charakter zorganizowany. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Jerzy Szacki Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe

Nowożytna doktryna prawnonaturalna była – w odróżnieniu od średniowiecznej – nominalistyczna lub, jeśli kto woli, indywidualistyczna. Niezależnie od tego, czy jednostkom przypisywano wrodzony appetitus societatis, czy też – przeciwnie – uznawano je za aspołeczne z natury, w prawie naturalnym widziano zasady odnoszące się do jednostek właśnie, a nie do społeczeństwa jako całości. Zasady te miały regulować wzajemne stosunki między członkami społeczeństwa i tylko pośrednio funkcjonowanie społecznego organizmu.

sz Źródło: Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002, s. 62–63.
1
Stanisław Filipowicz Historia myśli polityczno-prawnej

Na czym polega grzech pierworodny Wieku Świateł? Wedle komunitarystów oświeceniowa idea samookreślenia zrodziła fałszywą koncepcję tożsamości. Oświecenie snując swą wielką opowieść emancypacyjną, wzniosło na piedestał antecedently individuated self – „ja” a priori ukonstytuowane (…). Rzecz w tym, iż kogoś takiego nie ma. Abstrakcyjnie pojęta jednostka, emancypująca się dzięki wysiłkowi samookreślenia, może pojawić się jedynie wtedy, gdy dokonujemy ekstrapolacji aktu cogito, gdy naszymi wyobrażeniami dotyczącymi społeczeństwa rządzić zaczynają kartezjańskie projekcje. Człowiek rzeczywisty jest całkiem inny. Mówiąc o nim, komunitaryści wprowadzają własne specyficzne określenie. Tak pojawia się – radically situated subject – podmiot radykalnie usytuowany (…). Zdaniem komunitarystów fakt, iż człowiek jest istotą zakorzenioną, ukształtowaną przez wspólnotę, niesie ze sobą szereg doniosłych konsekwencji.

fi Źródło: Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001, s. 377.
RB6O7L3PqRDO2
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida