Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią nagrania. Zrekonstruuj myślenie Husserla o „Ja w nastawieniu naturalnym”.

Zapoznaj się z treścią nagrania i wykonaj zadanie.

Rzz23ZMZcO3hQ
(Uzupełnij).
R7Z2m9IpdLWef
Nagranie dźwiękowe lekcji - Krystyna Święcicka Husserl.
Cyt. za: Krystyna Święcicka, Husserl, Warszawa 1998.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RQyzJXlOCaqtG
Nagranie dźwiękowe lekcji - Krystyna Święcicka Husserl.
Cyt. za: Krystyna Święcicka, Husserl, Warszawa 1998.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1

Zastanów się i opisz, na czym polega wczuwanie się w „Ja cudze”.

R1YZ6sO0ukdTH
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Na podstawie zamieszczonych w tej sekcji tekstów i własnej wiedzy z dziedziny fenomenologii odpowiedz, w jaki sposób Husserl określa świat.

RUmuS0tzJSD4i
(Uzupełnij).