Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookami i wykonaj kolejne polecenia.

R1OThqATG9Ylc
Nagranie dźwiękowe dotyczy fragmentów pracy Koniec historii.
Źródło: Czy koniec historii?, praca zbiorowa, przeł. B. Stanosz, Warszawa 1991 (ze wstępu).
RpjIkmcFY0VJ7
Nagranie dźwiękowe dotyczy fragmentów książki Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego.
Źródło: Samuel P. Huntington, Zderzenie Cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008, s. 16–23.
Polecenie 2

Porównaj obie wizje układu sił. Określ, która z nich jest ci bliższa. Uzasadnij odpowiedź.

RJM1tbOwN4cCH
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień przesłanki, które w 1989 r. uzasadniały twierdzenia Fukuyamy.

RByDhKIcuNSI1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).