Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

RpyFNGwoH2Ow2
Nagranie filmowe dotyczące świata po zakończeniu zimnej wojny.
Polecenie 2

Wyjaśnij, kto skorzystał na zakończeniu zimnej wojny.

RNLI7Kc92clz0
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych na świecie po 1990 r.

RvoOMTcwpQOhZ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1

Poniżej zamieszczono dwie fotografie przedstawiające Wielki Pałac Kremlowski w Moskwie. Określ, które ze zdjęć zostało wykonane po upadku Związku Sowieckiego. Odpowiedź uzasadnij.

R7M8uxabrI1pC
A
Źródło: Ed Yourdon from New York City, USA, licencja: CC BY-SA 2.0.
RWsk0bQEe4sIB
B
Źródło: Steve/Ruth Bosman, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.0.
RHY2ymnf2qdH3
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RYLbKLxdvUihc
Ćwiczenie 1
Uzupełnij luki w tekście. W latach 80. i 90. XX wieku Palestyńczycy kontynuowali walkę o utworzenie własnego państwa lub przynajmniej rozszerzenie autonomii na terytorium Izraela. Najważniejszym ugrupowaniem, które z czasem zaczęto uważać za ich oficjalną reprezentację, była Organizacja Wyzwolenia Palestyny. W 1993 r., dzięki mediacji międzynarodowej, zakończyły się rozmowy między rządem 1. Izraela, 2. Jasir Arafat, 3. Autonomii Palestyńskiej, 4. Oslo a OWP. Podpisano wówczas w 1. Izraela, 2. Jasir Arafat, 3. Autonomii Palestyńskiej, 4. Oslo układ, zgodnie z którym organizacja to uznała istnienie państwa Izrael, a Izrael zgodził się na utworzenie w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu 1. Izraela, 2. Jasir Arafat, 3. Autonomii Palestyńskiej, 4. Oslo, czyli wydzielonego obszaru zamieszkanego przez Palestyńczyków. Na czele autonomii jako prezydent stanął w 1994 r. przywódca OWP, 1. Izraela, 2. Jasir Arafat, 3. Autonomii Palestyńskiej, 4. Oslo.
31
Ćwiczenie 2

Nazwij zjawisko charakterystyczne dla świata post‑zimnowojennego opisane w poniższym tekście źródłowym, a następnie podaj przykład XXI‑wiecznego wydarzenia związanego z tym zjawiskiem.

[…] świadome wywoływanie i wykorzystywanie strachu za pomocą siły lub grożenia siłą w celu osiągnięcia zmian politycznych.[…] Charakterystyczną cechą […] jest [tu] ukierunkowanie na osiągnięcie dalekosiężnych efektów psychologicznych poprzez bezpośrednie ofiary czy cele ataków […]. Chodzi o wywołanie wśród szerokiej „publiczności docelowej” i o skuteczne jej zastraszenie. […] Poprzez jawność osiąganą za pomocą aktów przemocy […] [próbuje się] środkami nacisku uzyskać wpływy i władzę […].

cw_2 Cytat za: Europa. Nasza historia. Klasa 8: Od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2020, s. 153.
R1PDLEafoaFqP
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).