Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wysłuchaj audiobooka, a następnie wykonaj ćwiczenia.

Zapoznaj się z treścią audiobooka, a następnie wykonaj ćwiczenia.

R1ey4yTECMzPR
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Historia uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.
Ćwiczenie 1
R3LbjtDrL7Lzb
Przedstaw, jaką opinię na temat obowiązków sejmu zaprezentował Aleksander Kwaśniewski w swojej wypowiedzi z 1994 roku. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1TVOMOO2A0Na
Opisz, co jest potrzebne do napisania dobrej konstytucji w myśl poglądów Tadeusza Mazowieckiego. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1bIKElGrBKen
Wymień etapy uchwalania Konstytucji RP z 1997 roku. (Uzupełnij).