Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia. 
Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia. 

Jak narysować śmierć?

R1REYzmJS8Ga4
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Jak narysować śmierć?
Cytat za: Wojciech Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć, Wołowiec 2011, s. 9–10.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RKQYWbvu6es3X
Rozstrzygnięcie (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się ze źródłem i wykonaj polecenie.

1
Szczyt w Nairobi: Kryzys humanitarny w Demokratycznej Republice Konga wymaga niezwłocznego podjęcia działań

Amnesty International zwraca się do przywódców państw uczestniczących w konferencji w Nairobi oraz do Rady Bezpieczeństwa ONZ z prośbą o:

  • jak najszybsze wzmocnienie misji MONUC w prowincji Kivu Północne, (…) by zapewnić ochronę działań humanitarnych oraz by utrzymać embargo na sprzedaż broni do DRC zgodnie z mandatem MONUC;

  • wezwanie wszystkich stron konfliktu do umożliwienia organizacjom humanitarnym sprawnego niesienia pomocy uchodźcom (…). Wewnątrz prowincji muszą powstać bezpieczne korytarze, którymi transportowana będzie pomoc humanitarna;

  • naciskanie na strony wojujące, w szczególności na Narodowy Kongres Ochrony Ludu, by w wyniku konfliktu nie ginęła ludność cywilna;

  • skłonienie władz Konga i Rwandy do przestrzegania zobowiązań podjętych w listopadzie 2007 roku w Nairobi, przede wszystkim do zakończenia prowadzenia negatywnej propagandy skierowanej przeciwko sobie, oraz do zaprzestania wspomagania zbrojnych grup rebeliantów;

  • zapewnienie, że zaprowadzenie sprawiedliwości i ukrócenie bezkarności będą kluczowymi kwestiami w procesie niesienia trwałego pokoju w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich.

cyt2 Źródło: Szczyt w Nairobi: Kryzys humanitarny w Demokratycznej Republice Konga wymaga niezwłocznego podjęcia działań, tłum. Gabriela Cichowicz, 8.11.2008 r., dostępny w internecie: amnesty.org.pl [dostęp 18.12.2019 r.].
R1F6M4qZfceiI
postulat nr 1 (Uzupełnij) postulat nr 2 (Uzupełnij) postulat nr 3 (Uzupełnij) postulat nr 4 (Uzupełnij) postulat nr 5 (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 3

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Aleksandra Parzyszek Wojciech Tochman: kat, który ślizgał się na krwi ofiar, nie ma powrotu do świata żywych

Wojciech Tochman: Rwanda wciąż się rozlicza. Oficjalnie rozpoczął się proces pojednania, inspirowany przez władzę. W przestrzeni publicznej nie ma już podziału na Hutu i Tutsi. Te słowa są zakazane. Używa się określenia „Rwandyjczycy”. Słowo „Tutsi” pojawia się tylko w kwietniu, w trakcie uroczystości upamiętniających kolejną rocznicę ludobójstwa. Mówi się wtedy o „ludobójstwie na Tutsi”. Nie podkreśla się, kto go dokonał, bo – zgadzam się – nie można twierdzić, że wszyscy Hutu byli mordercami. To byłoby krzywdzące i niemądre uogólnienie. Można natomiast powiedzieć, że wszyscy Tutsi w Rwandzie mieli zostać zabici. I możemy mówić, że zbrodni dokonano w imieniu wszystkich Hutu.

cyt3 Źródło: Aleksandra Parzyszek, Wojciech Tochman: kat, który ślizgał się na krwi ofiar, nie ma powrotu do świata żywych, dostępny w internecie: wiadomosci.onet.pl [dostęp 18.12.2019 r.].
R1NjqYxZf61kK
Wskaż, jakie skutki dla narodu może mieć tak dotkliwa rana, jaką jest ludobójstwo. (Uzupełnij).
R4OkKU6TC7tBo
Wymień skutki, jakie dla narodu może mieć tak dotkliwa rana, jaką jest ludobójstwo. (Uzupełnij).