Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia. 
Zapoznaj się z treścią audiobooka i wykonaj ćwiczenia. 

Jak narysować śmierć?

R1REYzmJS8Ga4
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Jak narysować śmierć?
Cytat za: Wojciech Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć, Wołowiec 2011, s. 9–10.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RKQYWbvu6es3X
Rozstrzygnięcie (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się ze źródłem i wykonaj polecenie.

1
Szczyt w Nairobi: Kryzys humanitarny w Demokratycznej Republice Konga wymaga niezwłocznego podjęcia działań

Amnesty International zwraca się do przywódców państw uczestniczących w konferencji w Nairobi oraz do Rady Bezpieczeństwa ONZ z prośbą o:

  • jak najszybsze wzmocnienie misji MONUC w prowincji Kivu Północne, (…) by zapewnić ochronę działań humanitarnych oraz by utrzymać embargo na sprzedaż broni do DRC zgodnie z mandatem MONUC;

  • wezwanie wszystkich stron konfliktu do umożliwienia organizacjom humanitarnym sprawnego niesienia pomocy uchodźcom (…). Wewnątrz prowincji muszą powstać bezpieczne korytarze, którymi transportowana będzie pomoc humanitarna;

  • naciskanie na strony wojujące, w szczególności na Narodowy Kongres Ochrony Ludu, by w wyniku konfliktu nie ginęła ludność cywilna;

  • skłonienie władz Konga i Rwandy do przestrzegania zobowiązań podjętych w listopadzie 2007 roku w Nairobi, przede wszystkim do zakończenia prowadzenia negatywnej propagandy skierowanej przeciwko sobie, oraz do zaprzestania wspomagania zbrojnych grup rebeliantów;

  • zapewnienie, że zaprowadzenie sprawiedliwości i ukrócenie bezkarności będą kluczowymi kwestiami w procesie niesienia trwałego pokoju w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich.

cyt2 Źródło: Szczyt w Nairobi: Kryzys humanitarny w Demokratycznej Republice Konga wymaga niezwłocznego podjęcia działań, tłum. Gabriela Cichowicz, 8.11.2008 r., dostępny w internecie: amnesty.org.pl [dostęp 18.12.2019 r.].
R1F6M4qZfceiI
postulat nr 1 (Uzupełnij) postulat nr 2 (Uzupełnij) postulat nr 3 (Uzupełnij) postulat nr 4 (Uzupełnij) postulat nr 5 (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 3

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Aleksandra Parzyszek Wojciech Tochman: kat, który ślizgał się na krwi ofiar, nie ma powrotu do świata żywych

Wojciech Tochman: Rwanda wciąż się rozlicza. Oficjalnie rozpoczął się proces pojednania, inspirowany przez władzę. W przestrzeni publicznej nie ma już podziału na Hutu i Tutsi. Te słowa są zakazane. Używa się określenia „Rwandyjczycy”. Słowo „Tutsi” pojawia się tylko w kwietniu, w trakcie uroczystości upamiętniających kolejną rocznicę ludobójstwa. Mówi się wtedy o „ludobójstwie na Tutsi”. Nie podkreśla się, kto go dokonał, bo – zgadzam się – nie można twierdzić, że wszyscy Hutu byli mordercami. To byłoby krzywdzące i niemądre uogólnienie. Można natomiast powiedzieć, że wszyscy Tutsi w Rwandzie mieli zostać zabici. I możemy mówić, że zbrodni dokonano w imieniu wszystkich Hutu.

cyt3 Źródło: Aleksandra Parzyszek, Wojciech Tochman: kat, który ślizgał się na krwi ofiar, nie ma powrotu do świata żywych, dostępny w internecie: wiadomosci.onet.pl [dostęp 18.12.2019 r.].
R1NjqYxZf61kK
Wskaż, jakie skutki dla narodu może mieć tak dotkliwa rana, jaką jest ludobójstwo. (Uzupełnij).
R4OkKU6TC7tBo
Wymień skutki, jakie dla narodu może mieć tak dotkliwa rana, jaką jest ludobójstwo. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida