Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Rt4T8bHJ1RyVN1
Ćwiczenie 1
Zaznacz państwo, którego koloniami w przeszłości były kraje, gdzie doszło do konfliktów pomiędzy Tutsi a Hutu. Możliwe odpowiedzi: 1. Belgia, 2. Wielka Brytania, 3. Hiszpania, 4. Francja
RnCzfobaC5QBC1
Ćwiczenie 2
Zaznacz przyczyny konfliktu na terenie obecnej Demokratycznej Republiki Konga. Możliwe odpowiedzi: 1. walka o dostęp do surowców naturalnych, 2. tło etniczno-kulturowo-religijne, 3. różnice polityczno-ideologiczne, 4. ruchy separatystyczne, 5. źle przeprowadzony proces dekolonizacji
1
R1ZFLgYR6fgV631
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 3
RPy2rT8cbmFzJ
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Tomasz Bednarzak Zaostrza się konflikt w Burundi. Zachód ostrzega przed drugą „Rwandą"

„Trzeba ich zetrzeć w pył, trzeba ich wytępić – ci ludzie nadają się tylko do umierania. Daję wam ten rozkaz, idźcie!” – w ten sposób do swoich zwolenników zwrócił się niedawno [2015 r.] przewodniczący senatu Reverien Ndikuriyo. Słowa te żywo przypominają dehumanizującą mowę nienawiści, która poprzedziła hekatombę w Rwandzie (…). Społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza Zachód, reaguje w alarmistycznym tonie, bo nie chce powtórzyć tragicznego błędu z 1994 r., gdy nie zapobiegł w porę rzezi rwandyjskich Tutsi. Widzi, że Burundi jest lustrzanym odbiciem Rwandy, doszukuje się więc takich samych analogii. Szkopuł jednak jest taki, że tym razem linie konfliktu nie przebiegają według podziałów etnicznych, ale politycznych. (…) Opozycja, która ma wpływy w armii i resortach siłowych, stara się stworzyć wrażenie, że istnieje groźba masowego ludobójstwa na tle etnicznym. Miałoby to sprowokować międzynarodową interwencję zbrojną, która obaliłaby znienawidzonego Nkurunzizę (…). Sytuacja na szczytach władzy i w wojsku jest diametralnie inna. Po zakończonej w 2005 r. wojnie domowej udało się stworzyć parytet w siłach zbrojnych, które teraz złożone są równo po połowie z Hutu i Tutsi. Również w obu izbach parlamentu nastąpił prawie równy podział.

cyt1 Źródło: Tomasz Bednarzak, Zaostrza się konflikt w Burundi. Zachód ostrzega przed drugą „Rwandą", 14.12.2015 r., dostępny w internecie: wiadomosci.wp.pl [dostęp 18.12.2019 r.].
RY2UWEHg3D5Kk
Zdecyduj, które czynniki występowały w roku 1994, a które w 2015. rządy i armia Burundi pod wpływem Hutu. Możliwe odpowiedzi: 1994, 2015. wojna domowa panująca w Rwandzie. Możliwe odpowiedzi: 1994, 2015. niedemokratyczne rządy w Burundi. Możliwe odpowiedzi: 1994, 2015
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Katarzyna Mierzejewska (…) Czym się różnią „Tutsi karaluchy” od „Arabów pasożytów”

Rwandyjskie Radio Television Libre des Mille Collins (RTLM), czyli Radio i Telewizja Tysiąca Wzgórz Wolności, rozpoczęło nadawanie w lipcu 1993 r. i było ściśle powiązane z reżimem prezydenta Juvénala Habyarimany. (…) W audycjach RTLM Tutsi byli przedstawiani jako istoty pozbawione ludzkich cech – podstępne, złe, niebezpieczne. Przyjęło się określanie ich mianem „inyenzi”, czyli „karaluchów”. Mieli być jednocześnie niebezpieczni, więc likwidacja była niezbędna, a zarazem żałośni, przez co zabijanie Tutsi było czynem nie tylko usprawiedliwionym, ale też moralnie uzasadnionym. (…) Powtarzane przez radio frazesy padały na podatny grunt i zaczęły się zakorzeniać w umysłach Hutu.

cw Źródło: Katarzyna Mierzejewska, (…) Czym się różnią „Tutsi karaluchy” od „Arabów pasożytów”, 16.08.2017 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 16.07.2020 r.].

Źródło II

1
(…)

Brian MullerJoshua Smith przeprowadzili szeroko zakrojone badania, z których wynika, że wśród grup amerykańskich imigrantów napiętnowanych nienawistnym językiem o wiele częściej dochodziło do samobójstw niż w przypadku hejtującej większości. Jednym z wielu polskich przykładów jest z kolei propaganda antysemicka rozpętana przez władze PRL w odpowiedzi na protesty studentów w marcu 1968 r. Atmosfera szykan i rękoczynów, w jakiej musieli żyć przez następne miesiące członkowie społeczności żydowskiej w Polsce, doprowadziła do ich masowej ucieczki z naszego kraju.

1 Źródło: (…), dostępny w internecie: uchodzcy.info [dostęp 16.07.2020 r.].
R14qa73AEd5sI
Porównaj przyczyny, które doprowadziły do wydarzeń przedstawionych w tekstach. Nazwij tę, która występuje w obu przykładach. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem oraz mapą i wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

Źródło I

Konflikt z lat 90. pomiędzy Hutu i Tutsi doprowadził do masowego ludobójstwa oraz do powszechnej ucieczki z kraju. Dla zbadania tej sytuacji powołano nawet specjalny Międzynarodowy Trybunał w Hadze.

Indeks górny Źródło: opracowanie własne. Indeks górny koniec

Źródło II

R1b0y7ajCo5vw
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1WsIwLEUiv7n
Podaj nazwę państwa, które było miejscem opisanego konfliktu, oraz numer, którym oznaczono je na mapie. (Uzupełnij).
R14mnOLD6hyeH
Podaj nazwę państwa, które było miejscem opisanego konfliktu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Diana Wolańska Rwanda – od konfliktu etnicznego do ludobójstwa

Nikt nie wyciągnął ręki, aby pomóc Tutsim. Świat także odwrócił wzrok, choć doskonale zdawał sobie sprawę z sytuacji w Rwandzie. W styczniu 1994 r. kanadyjski generał Roméo Dallaire złożył raport Kofiemu Annanowi, który wówczas odpowiadał w Organizacji Narodów Zjednoczonych za misje pokojowe, że bojówki Hutu przygotowują się do ataków. W Rwandzie stacjonowało wtedy ponad 2 tys. żołnierzy ONZ, których liczba wystarczyłaby, aby zapobiec masakrze. Dallaire musiał jednak czekać na oficjalne pozwolenie ONZ na interwencję. Niestety, tego pozwolenia nie otrzymał, a wręcz zabroniono mu interweniować, a kiedy wybuchły rzezie, zamiast przysłać posiłki, Organizacja Narodów Zjednoczonych wycofała niemal cały kontyngent.

3 Źródło: Diana Wolańska, Rwanda – od konfliktu etnicznego do ludobójstwa, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 16.07.2020 r.].

Źródło II

1
Ludobójstwo w Rwandzie

W 1994 r. na oczach społeczności międzynarodowej doszło do masakry ponad 800 000 Rwandyjczyków, w większości z grupy etnicznej Tutsi. Rzeź, która trwała 100 dni, została dokonana przez milicję Hutu i siły rządowe. Mordowanie zaczęło się następnego dnia po zestrzeleniu samolotu, na pokładzie którego znajdowali się prezydenci Rwandy i Burundi, tuż przed lądowaniem w stolicy Rwandy Kigali. (…) Katastrofa stała się iskrą zapalną i dała początek wojnie. Wycofujące się siły rządowe dołączyły do milicji Hutu i razem podżegały cywilów do zabijania Tutsi. (…) Mały kontyngent pokojowy wysłany przez ONZ do monitorowania układu pokojowego nie był upoważniony do prowadzenia działań interwencyjnych. Zlekceważono ostrzeżenie o planowanym ludobójstwie.

4 Źródło: Ludobójstwo w Rwandzie, 5.04.2013 r., dostępny w internecie: unic.un.org.pl [dostęp 16.07.2020 r.].
R2rAiyCRmNCcx
Porównaj relacje dotyczące reakcji międzynarodowej na wydarzenia w Rwandzie w latach 90. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kongu

ONUC

Mandat misji obejmował:

  • zapewnienie wycofania sił belgijskich z Republiki Konga (późniejszy Zair, obecnie Demokratyczna Republika Konga);

  • wspomaganie miejscowego rządu w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa;

  • zapewnienie pomocy technicznej.

5 Źródło: Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kongu, 2013 r., dostępny w internecie: unic.un.org.pl [dostęp 16.07.2020 r.].

Źródło II

1
Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga

MONUC

Mandat MONUC obejmował:

  • nadzorowanie przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni ustanowienie i utrzymanie stałego kontaktu z centrami dowodzenia wszystkich sił zbrojnych (…);

  • prowadzenie rozmów ze stronami konfliktu w celu wypuszczenia jeńców wojennych;

  • wspieranie pomocy humanitarnej;

  • nadzorowanie przestrzegania praw człowieka;

  • prowadzenie działań mających na celu eliminację min i materiałów wybuchowych.

6 Źródło: Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga, 2013 r., dostępny w internecie: unic.un.org.pl [dostęp 16.07.2020 r.].
Rf5SwYveJwIcX
Podaj skrót nazwy misji ONZ dotyczącej konfliktu w Demokratycznej Republice Konga w latach 90. (Uzupełnij).