Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie treści audiobooka sformułuj syntetyzującą notatkę na temat środków artytystycznych, które zastosował w swoim filmie F. F. Coppoli.

RiIVoRAzeuzBg
(Uzupełnij).
RwGt224cM4zAz
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Obrazy wojny – obrazy zła.
Tekst: Małgorzata Jakubowska
Polecenie 2

Wskaż środki wyrazu zastosowane przez reżysera. Następnie opisz ich funkcjonalność.

Wymień środki wyrazu zastosowane przez reżysera. Następnie opisz ich funkcjonalność.

RiIVoRAzeuzBg
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Scharakteryzuj a następnie porównaj postaci WillardaKurtza.

RoH4WoEAOtE4w
(Uzupełnij).