Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i zastanów się: czy uzasadnione jest postawienie tezy, że klastry wpływają na rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

R1ZIpP9EU3Dpt
(Uzupełnij).
R12ClHFPLaz2B
Nagranie dźwiękowe dotyczące wpływu klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.
Fragment opracowania pt. Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szultka, 2011.