Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Omów turpistyczną poetykę Stanisława Grochowiaka.

RMKcdApKwd9cv
(Uzupełnij).
RkrIZEiGfhZYm
Nagranie dźwiękowe prezentujące turpistyczną poetykę Stanisława Grochowiaka.
Polecenie 2

Opisz stosunek podmiotu lirycznego wiersza Rozbieranie do snu do śmierci.

RMKcdApKwd9cv
(Uzupełnij).
R15cRRN2cFERM
Nagranie dźwiękowe utworu Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu.
Polecenie 3

Wskaż w wierszu Grochowiaka wers sugerujący, że podmiot liryczny odczuwa lęk przed śmiercią.

RMKcdApKwd9cv
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida