Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią nagrania fragmentów Konstytucji RP oraz komentarza konstytucjonalisty profesora Wiesława Skrzydły, dotyczących procedury powoływania Rady Ministrów.
Zapoznaj się z treścią nagrania fragmentów Konstytucji RP oraz komentarza konstytucjonalisty profesora Wiesława Skrzydły, dotyczących procedury powoływania Rady Ministrów.

Procedura powoływania Rady Ministrów

Rm3utUKhcOEzo
Nagranie dźwiękowe Procedura powoływania Rady Ministrów.
Źródła cytatów: Wiesław Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warszawa 2009; Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., sejm.gov.pl
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1

Uzupełnij schemat ilustrujący procedurę powoływania Rady Ministrów.

RE9XLv6Ii9G8S
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
Rf20vwXjtC4Hw
(Uzupełnij).