Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem. Zwróć uwagę na możliwości związane z interpretowaniem danych statystycznych dotyczących ludności.

RfnRNfqoXDEvS
Nagranie dźwiękowe Podstawowe metody i mierniki analizy demograficznej.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RNfPWuimiPS1i
Znajdź dane statystyczne dotyczące ludności w twojej gminie. Zastanów się, jak je zinterpretować. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RStPcRgSjiVQ9
Zajmij stanowisko: czy źródła danych demograficznych dostarczają wystarczających informacji rządowi do podejmowania decyzji w sprawach polityki ludnościowej? Uzasadnij swoje zdanie minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida