Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces załadunku i rozładunku w porcie morskim

Obsługa ładunków w portach i terminalach — Technik eksploatacji portów i terminali

bg‑gold

Netografia i bibliografia

Bibliografia

 • Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim – IMDG Code (Kodeks IMDG) (e‑book) symbol: eBBK1301, 2019,

 • Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, wydanie 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015,

 • Grzelakowski A., Krośnicka K.: Technologie przewozu i przeładunku w transporcie morskim// Technologie transportowe/ ed. Mindur Leszek Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2014,

 • Maria Matusiewicz, Anna Kowalczyk, Łucja Waligóra,Transport morski XXI wieku, wyd. naukowe Sophia, 2019.

Netografia

 • Ustawa z dnia 18 września 2001r. – Kodeks morski: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011381545/U/D20011545Lj.pdf 
  format: .pdf, wielkość: 944 kB, język: polski (dostęp: 04.10.2022 r.)

 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. – o chronie żeglugi i portów morskich: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081711055/U/D20081055Lj.pdf 
  format: .pdf, wielkość: 739 kB, język: polski (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Urząd Dozoru Technicznego: https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-transportu-bliskiego-utb (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Morski‑transport‑towarow‑niebezpiecznych: https://www.dsv.com/pl-pl/wsparcie/faq/transport-towarow-niebezpiecznych/transport-morski-materialow-niebezpiecznych (dostęp: 04.10.2022 r.)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2003-50-427,17016757.html (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • International Maritime Organization: http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Promy i statki w transporcie towarowym: https://promy24.com/pl/pomoc/promy-i-statki-w-transporcie-morskim.html (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Rozładunek kontenera: https://www.shiphub.pl/jak-wyglada-rozladunek-kontenera/ (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Rozładunek węgla w porcie: https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/ponad-70-000-t-kanadyjskiego-wegla-w-porcie-gdynia-trwa-rozladunek.html (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Wejście masowca Mona Pegasus do portu Gdynia: https://www.youtube.com/watch?v=5XIbRdW2Lnk (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Shipspotting Rotterdam, 21 05 2017: https://www.youtube.com/watch?v=7ZtCglF38R0 (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Największy kontenerowiec w Gdańsku: https://biznes.trojmiasto.pl/Najwiekszy-kontenerowiec-na-swiecie-za-kilka-dni-w-Gdansku-n114034.html (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • Charakter prawny morskiego listu przewozowego: https://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/morski-list-przewozowy-charakter-prawny-i-funkcje-w-transporcie-morskim.html (dostęp: 18.10.2021 r.)

 • KONOSAMENT – MORSKI LIST PRZEWOZOWY: http://www.euro-shipping.com.pl/?page_id=863 (dostęp: 18.10.2021 r.)