Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces załadunku i rozładunku w porcie morskim

Obsługa ładunków w portach i terminalach — Technik eksploatacji portów i terminali

bg‑gold

Instrukcja użytkowania

4

Spis treści

1

Informacje ogólne

E‑materiał składa się z jedenastu paneli: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e‑materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Można je przeglądać po kolei.

2

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

RMU7H1q3G3uTM
Przykład przycisku nawigującego do poprzedniej strony
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

R11r3K1RZgRdr
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Wprowadzenie

WprowadzenieDewgRmVCvWprowadzenie przedstawia ogólną informację, dla jakiej kwalifikacji i dla jakiego zawodu przeznaczony jest e‑materiał. Posiada również spis treści, dzięki któremu można przejść do konkretnego zasobu poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Materiały multimedialne

Sekwencje filmowe

Sekwencje filmoweDx99tkSzNSekwencje filmowe przedstawiają procesy przygotowania i załadunku kontenerów oraz związaną z tym dokumentację.

Ekran filmu wygląda jak na zdjęciu poniżej:

RxNwNwe4TvRpS
Wygląd ekranu filmu „Spedycja i logistyka"
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć film, należy kliknąć ikonkę trójkąta znajdującą się w dolnym lewym rogu:

R1BqyFUpHPvWg
Ikona włączenia odtwarzania filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się w poniższy znak. Żeby zatrzymać film, należy go kliknąć.

R1Ik5OfJwvWbq
Ikona zatrzymania odtwarzania filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przeciągając widoczny poniżej niebieski pasek do określonego poziomu, można ustawić wymaganą głośność. By całkowicie wyłączyć dźwięk, trzeba kliknąć symbol głośnika.

R1ADRL7Hvif5P
Pasek zmiany głośności dźwięku w filmie
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poniższy przycisk pozwala na włączenie alternatywnej ścieżki dźwiękowej.

R1Xck8pLTqCx6
Ikona włączenia alternatywnej ścieżki
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gdy ścieżka jest aktywna, ikonka zmieni się na tę przedstawioną poniżej. Kliknięcie jej spowoduje wyłączenie alternatywnej ścieżki.

RWF5g0vlQXsL2
Ikona wyłączenia alternatywnej ścieżki
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona napisów to mały prostokąt z kropkami i kreskami. Po kliknięciu go pojawia się panel dający możliwość włączenia lub wyłączenia napisów.

R69LpJ0OOVEvg
Panel włączania i wyłączania napisów w filmie
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona „auto” pozwala na dostosowanie jakości wyświetlanego materiału.

RBZ9WBudsB4Ov
Panel zmiany jakości filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Klikając ikonę „1x”, można wybrać prędkość odtwarzania filmu. Poniżej widnieją dostępne opcje:

R1bEUZDVjXEBN
Panel zmiany prędkości filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatnia ikona pozwala na wejście w tryb pełnoekranowy oraz późniejsze z niego wyjście.

R1bhQLCqkyoOB
Ikona włączenia trybu pełnoekranowego filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wizualizacja 3D

Wizualizacja 3DDVMgfAmRsWizualizacja 3D składa się z trzynastu modeli 3D:

 • żuraw portowy,

 • żuraw portowy portalowy,

 • suwnica RTG,

 • suwnica portowa kontenerowa typu STS,

 • suwnica bramowa szynowa RMG,

 • spreader,

 • spreader bez kontenera,

 • wóz wysięgnikowy RS,

 • wóz wysięgnikowy RS bez kontenera,

 • wóz podsiębierny SC,

 • podnośnikowy wóz czołowy CLT,

 • urządzenia NO,

 • przenośnik do zboża.

Dostęp do bazy modeli możliwy jest po kliknięciu przycisku „Pokaż modele”.

Za pomocą myszki można dowolnie nimi obracać, a za pomocą przycisku przewijania – przybliżać.

RCIQJmK0VqZ5R
Wizualizacja 3D
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu kółka z numerem, które znajduje się w lewym górnym rogu, z prawej strony ekranu wyświetli się tekst dotyczący prezentowanego obiektu.

Po kliknięciu ikony przekreślonej kamery nastąpi zresetowanie ułożenia modelu — wróci on do pozycji wyjściowej.

Ścieżkę dźwiękową z lektorem można odtworzyć po naciśnięciu przycisku „Play”.

Gra „wcielanie się w rolę”

Gra „wcielanie się w rolę”DBtp5RnTKGra „wcielanie się w rolę” przedstawia tryb pracy brygadzisty.

Instrukcja użytkowania gry edukacyjnej znajduje się bezpośrednio nad multimedium gry. Po kliknięciu prostokąta z napisem „Instrukcja użytkowania gry wcielanie się w rolę” następuje rozwinięcie panelu z pełnym opisem instrukcji użytkowania.

Poniżej przedstawiony jest ekran startowy gry. Po kliknięciu przycisku „Start” wyświetli się instrukcja.

R1Uwjs2zHuBQR
Ekran startowy gry
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W ramach tej gry rozwiążesz test sprawdzający Twoją wiedzę na temat przebiegu procesu transportowego. Poniżej znajduje się instrukcja do testu sprawdzającego.

Aby uruchomić test, należy wybrać przycisk „Uruchom”. W teście pojawiają się pytania oraz zadania interaktywne, które należy rozwiązać. Po udzieleniu odpowiedzi lub rozwiązaniu zadania należy wybrać znajdujący się pod nim przycisk „Sprawdź”. Następnie pojawia się informacja zwrotna. Dowiesz się, czy Twoja odpowiedź jest poprawna. Po udzieleniu odpowiedzi możesz wrócić do poprzedniego pytania, wybierając przycisk „Poprzednie”, albo przejść do kolejnego, wybierając przycisk „Dalej”. Próg zaliczenia testu wynosi . Po zakończeniu testu otrzymasz informację, czy został zaliczony, czy też nie.
Test samosprawdzający składa się z kilku typów pytań. Ich krótki opis znajduje się poniżej.

 1. Uzupełnianie luk za pomocą podanych pojęć. Edytuj lukę za pomocą przycisku „Tab”, następnie wybierz odpowiednie pojęcie z listy rozwijalnej i zatwierdź je. W teście jest jeden rodzaj tego ćwiczenia, w którym znajdziesz tyle samo luk, co podanych pojęć. Jedną lukę uzupełnij jednym pojęciem.

 2. Pytania jednokrotnego wyboru, w których znajdziesz dwa rodzaje ćwiczeń:

  • pytania z trzema odpowiedziami,

  • pytania z czterema odpowiedziami.

  W każdym przypadku tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

 3. Krzyżówka. Znajdziesz w niej kilka pytań, na których odpowiedzi musisz wpisać w odpowiednich rzędach krzyżówki. W każdą z komórek krzyżówki wpisz jedną literę.

Wycieczka wirtualna

Wycieczka wirtualnaD1BYPKIh0Wycieczka wirtualna prezentuje sposoby i urządzenia związane z załadunkiem i rozładunkiem. Aby uruchomić wycieczkę, należy kliknąć poniższy przycisk.

R1EJ6nudhxYTR
Wygląd przycisku do uruchamiania wirtualnej wycieczki
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Szczegółowa instrukcja znajduje się powyżej ekranu wycieczki wirtualnej.

Dokumentacja interaktywna

Dokumentacja interaktywnaDVT0JNzCADokumentacja interaktywna prezentuje grafiki dokumentów oraz szczegółowo instruuje, jak je wypełniać. Podpowiedzi ukryte są pod ikonami lupy i zamieszczone przy każdej koniecznej do wypełnienia rubryce.

Szczegółowa instrukcja dotycząca korzystania z dokumentacji interaktywnej znajduje się bezpośrednio nad multimedium.

RdKbEukHgqMGs
Dokumentacja interaktywna
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDUSNBxkHhInteraktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się  w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

Rq3ITbleP0j8V
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu danego tematu zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

R19H1hrExgwtW
Widok przykładowego zadania
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie wybranej opcji, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze precyzuje, co trzeba zrobić. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. W przypadku błędnego rozwiązania można sięgnąć do informacji zwrotnej, w której wskazany jest materiał multimedialny pozwalający uzupełnić wiedzę. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej tego przycisku  widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, a czerwony to zadanie trudne.

R1Fv8X04Pzz0w
Oznaczenia poziomu trudności zadań
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Słownik pojęć dla e‑materiału

Słownik pojęćDAqYnpQsASłownik pojęć umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału, daje też możliwość wyszukiwania pojęć bądź fraz.

R1HWTAZ6q2ppt
Panel do wyszukiwania fraz
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o.,, licencja: CC BY-SA 3.0.

Do każdego pojęcia w słowniku dołączone są linki przekierowujące do materiałów multimedialnych, w których to pojęcie zostało użyte.

R1PYN3VWWzMuq
Przykładowe zdjęcie pojęć
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela zawiera szczegółowe informacje o celach i efektach kształcenia, które zapewnić ma e‑materiał. Zamieszczone są w nim informacje o strukturze e‑materiału i powiązaniach pomiędzy jego elementami, a także wskazówki, jak wykorzystać go w pracy dydaktycznej. Można tam też znaleźć spis wymagań technicznych niezbędnych do pracy z e‑materiałem. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przeniesienia się z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego się przedstawia strukturę e‑zasobu oraz zawiera instrukcje, jak korzystać z materiałów w procesie samokształcenia. Można tam też znaleźć spis minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z e‑materiału. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przeniesienia się z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaD5RgjFe4eNetografia i bibliografia to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się multimediów w e‑materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Najczęstszą przyczyną spowolnienia internetu jest otwarcie zbyt wielu aplikacji lub zakładek w przeglądarce internetowej na urządzeniu. Wolne ładowanie się stron może być również spowodowane słabym łączem internetowym, co będzie odczuwalne zwłaszcza w przypadku prób otwarcia stron zawierających wizualizacje 3D.

Słaba jakość połączenia może być też spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych, jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści