Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R8P7rJJPQ98ht1

Czy istnieją ideały?

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Odpowiedzcie na pytania i porozmawiajcie.

 • O kim mówimy, że jest idealny?

 • Jak wyobrażacie sobie „chodzący ideał”?

 • Czy znacie kogoś, kto jest takim ideałem? Jeśli tak, opowiedzcie o nim. Kim jest? Czym się zajmuje? Co spowodowało, że dostrzegacie w nim doskonałość?

Ćwiczenie 2

Przeczytaj uważnie wiersz Zbigniewa Lengrena pt. „Kto to może być?”. Zastanów się, jakie cechy charakteru ma przedstawiona w tekście osoba.

Kto to może być?Zbigniew Lengren
Zbigniew Lengren Kto to może być?

Nigdy się nie bił z chłopakami,
nie ciągnął dziewcząt za warkocze,
na spacer chodził z rodzicami
i uczył się okrągły roczek.
”Przepraszam” – mówił i – „dziękuję”,
nogi przed spaniem mył codziennie,
z klasówek nie obrywał dwójek
i wiersze deklamował pięknie.
Nie ściągał i nie podpowiadał,
nie hałasował, siedział prosto,
nie mówił: „… znowu tyle zadał!”,
a w domu się nie kłócił z siostrą.
Jadł chętnie kaszę, pijał tran,
okładał książki i zeszyty,
mył wannę i zakręcał kran,
przyszywał sobie sam guziki!
Przed kolegami się nie chwalił,
robił gazetki, śpiewał w chórze,
gdy było chłodno, nosił szalik,
i nie przechodził przez kałuże.
Nie ślizgał się po korytarzach,
stawał w szeregu, chodził w parach,
wszystkich śniadaniem swym obdarzał
i nigdy nie był na wagarach.
Jak się nazywa? – zapytacie.
Ten chłopiec zwie się ideałem,
lecz muszę wyznać wam otwarcie:
nigdy takiego nie spotkałem.

tu9k57KKQr_00000_BIB_001Zbigniew Lengren, Kto to może być?, [w:] tegoż, Serie nie na serio, Lublin 1987, s. 52.
Zbigniew Lengren

Zbigniew Lengren

Grafik, rysownik, ilustrator i karykaturzysta. Autor słynnej niegdyś serii rysunkowej z panem Filutkiem i psem Filusiem publikowanej w „Przekroju”. Pisał też wiersze dla dzieci. Laureat Orderu Uśmiechu.

Ćwiczenie 3

Czy zgadzasz się z którąś z poniższych wypowiedzi? Uzasadnij swój wybór tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Wytłumacz pojęcie „ideał” własnymi słowami i zapisz jego definicję tutaj lub w zeszycie. Następnie znajdź to hasło w słowniku języka polskiego i sprawdź, czy twoje wyjaśnienie wymaga uzupełnienia.

uzupełnij treść
R1Ewa3JDZTz6t1
Contentplus.pl sp. z o.o.,
1
Ćwiczenie 5
R2NFfKz5I2LK61
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Porozmawiajcie, odpowiadając na pytania:

 • Dlaczego autor wiersza nigdy nie spotkał chłopca, którego opisał?

 • W jakim celu autor opisuje kogoś, kogo nie spotkał?

 • Czy chłopiec opisany w wierszu to rzeczywiście ideał? Uzasadnijcie.

1
Ćwiczenie 7
RL1fyy5rAqWHm1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Odrysujcie na kartkach swoje lewe dłonie i podpiszcie je imieniem i nazwiskiem. Podajcie kartki swojemu sąsiadowi z lewej strony. Każdy z was powinien wpisać na kartkę koleżanki lub kolegi jedną cechę charakteru, która ją lub go wyróżnia. Zabawę powtarzajcie tak długo, aż kartki wrócą do właścicieli.

Ćwiczenie 9

Przeczytaj, jakie cechy twojego charakteru zapisali twoi koledzy i koleżanki. Zgadasz się z nimi? Dlaczego? Zapisz tutaj lub w zeszycie swoje uwagi, np. Uważam, że jestem…, bo…; Uważam, że nie jestem…, bo…

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10

Zaznacz cechy, które najlepiej cię charakteryzują. Możesz dopisać inne, tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
 • odważna/odważny

 • dowcipna/dowcipny

 • sprawiedliwa/sprawiedliwy

 • stanowcza/stanowczy

 • szczera/szczery

 • otwarta/otwarty

 • energiczna/energiczny

 • spokojna/spokojny

 • cierpliwa/cierpliwy

 • niecierpliwa/niecierpliwy

 • łagodna/łagodny

 • tajemnicza/tajemniczy

 • zabawna/zabawny

 • pracowita/pracowity

1
Ćwiczenie 11
RYnsqEutLcc7i1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 12
RUISvdL86fqvO1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13

Zmień treść wiersza tak, by przedstawiał przeciwieństwo chłopca o idealnych cechach. Pamiętaj o zachowaniu rymów i liczby sylab w wersach. Zapisz swoją wersję w zeszycie.