Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny do transportu i urabiania kopalin

Eksploatacja podziemna złóż - Technik górnictwa podziemnego 311703, Górnik eksploatacji podziemnej 811101

bg‑gold

Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

GRA EDUKACYJNA

1
1
Instrukcja użytkowania

Aby rozpocząć grę, kliknij przycisk Start.

REvFiskusYKei
Ekran startowy gry edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przeczytaj pierwszą część instrukcji wprowadzającej, a następnie kliknij przycisk INSTRUKCJA, znajdujący się na dole ekranu, by przejść do drugiej.

RBl4pQtBZ9NFA
Ekran pokazujący pierwszą część instrukcji do gry edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po zapoznaniu się z treścią kliknij przycisk ROZPOCZNIJ GRĘ.

R1Qh99pKNy7cz
Ekran pokazujący drugą część instrukcji do gry edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wybierz awatara, którym będziesz grać, klikając jego wizerunek.

R1Plv7IdmGw1a
Ekran wyboru postaci w grze edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wybór zatwierdź, klikając przycisk Dalej.

RNH9HKItdWcLB
Ekran pokazujący przycisk Dalej w grze edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wybierz rolę, w którą chcesz się wcielić, klikając odpowiedni przycisk.

R4cu0amiw8URM
Ekran wyboru roli w grze edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wybór zatwierdź, klikając przycisk Dalej.

Teraz rozpoczniesz ETAP I gry.

R1AeLAl0jzq5J
Ekran startowy pierwszego etapu gry edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kliknij przycisk Dalej.

Zadania

W grze będziesz mieć do rozwiązania różne typy zadań. Zapoznaj się z nimi.

  1. Zadania typu – dopasuj podpisy

W zadaniach tego typu musisz dopasować do zdjęć/grafik wymagane w poleceniu elementy; w tym przypadku będą to nazwy rodzajów przenośników, jakie prezentują. Aby to zrobić, klikaj strzałki znajdujące się po obu stronach tekstu pod zdjęciami aż do momentu znalezienia właściwej nazwy.

RsBU88pQAdHUD
Przykładowy ekran zadania typu - dopasuj podpisy
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Jeśli chcesz zresetować odpowiedzi, kliknij okrągłą strzałkę znajdującą się w prawym, górnym rogu.

R1BnxL7wOQfu8
Ikona zresetowania odpowiedzi w zadaniu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Jeśli ukończyłeś rozwiązywanie zadania, kliknij przycisk Dalej.

Po każdym rozwiązanym zadaniu otrzymasz informację zwrotną w postaci komentarza.

RKdgfcfcPx43G
Informacja zwrotna w przypadku źle rozwiązanego zadania
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R5O3AIKCBcuie
Informacja zwrotna w przypadku dobrze rozwiązanego zadania
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po prawidłowym rozwiązaniu w lewym, górnym rogu zmieni się też punktacja.

RIyY92Dlrl085
Ekran pokazujący punkt otrzymany po dobrze rozwiązanym zadaniu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Jeśli Twoja odpowiedź była nieprawidłowa, kliknięcie przycisku Dalej pozwoli Ci powtórzyć zadanie. Jeśli Twoja odpowiedź była prawidłowa, przycisk Dalej przeniesie Cię do kolejnego zadania.
W niektórych zadaniach znajdziesz wskazówki ułatwiające ich rozwiązanie; aby zapoznać się z nimi, najedź kursorem na piktogram z literą i.

R19819eWmbxYH
Przykładowy ekran zadania z widocznym piktogramem z literą i
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Treść wskazówki wyświetli się na środku ekranu gry.

RmsWYPjAoyvrY
Ekran zadania z wyświetloną wskazówką
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Zadania typu – przeciągnij i upuść

W zadaniach tego typu musisz przenieść wyznaczoną treść (tekst, grafikę, zdjęcie) w odpowiednie, oznaczone na ekranie, miejsce.

R5QoICoIcZpDk
Przykładowy ekran zadania typu - przeciągnij i upuść
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Zadania typu – zaznacz

W takich zadaniach musisz kliknąć wskazane w poleceniu elementy – na grafice, poprzez kliknięcie odpowiedniego tekstu lub przycisku. Polecenia informują, czy masz do kliknięcia jeden, czy więcej elementów.

RFiLPE1zBhIZO
Przykładowy ekran zadania typu - zaznacz
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Zadania typu – uzupełnij zdanie – 3 próby

W zadaniach tego typu musisz wstawić w zdanie odpowiednie słowa; błąd możesz popełnić tylko 3 razy. Jeśli wykorzystasz te 3 próby i przesuniesz w luki niewłaściwe słowa, zadanie zostanie zakończone bez przyznania punktów.
O tym, ile błędnych prób możesz jeszcze podjąć, informują 3 kółka znajdujące się na dole ekranu.

R19wENKojYb0J
Przykładowe zadanie typu - uzupełnij zdanie
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
  1. Zadania typu – przeciągnij i upuść – uzupełnianie tabeli

W zadaniach tego typu musisz uzupełnić tabelę, przeciągając do kolumn wskazane w poleceniu elementy.

R1VtiHk85WRen
Przykładowe zadanie typu - przeciągnij i upuść - uzupełnianie tabeli
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po rozwiązaniu wszystkich zadań na danym etapie gry przejdziesz do kolejnego etapu.

R1GkJESAGkQRG
Ekran startowy drugiego etapu gry edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po zakończeniu wszystkich czterech etapów zostaniesz poinformowany o ukończeniu gry.

R1XFJF6MYfUYh
Ekran ukończenia gry edukacyjnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kliknij teraz przycisk ZAGRAJ PONOWNIE, aby wcielić się w postać drugiego awatara lub wybrać inną rolę, lub zakończę grę.

RUFdZT2dB6KyJ
Nagranie
R1oPkgdYOFLPZ1
Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin5080Brawo! Test zaliczony, wiesz, jakie maszyny i urządzenia stosować do transportu kopalin.Test niezaliczony. Zapoznaj się z wizualizacją modelu w grafice 3D „Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych”.
Test

Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

Liczba pytań:
33
Limit czasu:
50 min
Twój ostatni wynik:
-

Powiązane ćwiczenia