Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny do transportu i urabiania kopalin

Eksploatacja podziemna złóż - Technik górnictwa podziemnego 311703, Górnik eksploatacji podziemnej 811101

bg‑gold

Interaktywne materiały sprawdzające

1
Ćwiczenie 1. - Maszyny transportowe3DFwhzhiTo
R19djHNB8VAQh3
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Górnicza, zespołowa maszyna robocza wykonującą jednocześnie kilka różnych czynności; ścianowy lub chodnikowy., 2. Jest podstawowym elementem przenośnika taśmowego ciągnącym i jednocześnie niosącym urobek, przesuwająca się po wałkach, zwanych krążkami., 3. Urządzenie zdawcze przenośnika taśmowego, które przejmuje na ogół największą siłę napięcia taśmy przewijającej się przez bęben zrzutowy. Mocowany przegubowo do napędu, stacji zdawczej lub przesypowej, zbudowany jest z kilku powtarzalnych segmentów, których liczba decyduje o jego długości., 4. Porzeczny element przesuwający urobek w sposób ciągły w przenośniku cięgnowym, mocowany do pojedynczego lub podwójnego łańcucha prowadzonego środkiem przenośnika., 5. Główny element konstrukcyjny trasy przenośnika zgrzebłowego, wykonany jako powtarzalny element z profili stalowych i blachy ślizgowej., 6. Znajduje się na ramie głównej podwozia kombajnu chodnikowego, połączona jest przegubowo z organem urabiającym. Wraz z cylindrami hydraulicznymi umożliwia wykonywanie organowi urabiającemu ruchów pionowych i poziomych., 7. Dwa elementy ładowarki stołu załadowczego kombajnu chodnikowego nagarniające urobek na podawarkę zgrzebłową, mocowane mimośrodowo na obracającej się tarczy.
Ćwiczenie 2. - Elementy kombajnu3DVQaKNCmv
RmJteVA52aob0
Ułóż puzzle i odpowiedz na pytanie.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RWUCdFDXBeyOG3
Co przedstawiają puzzle? Możliwe odpowiedzi: 1. Organ urabiający; 2. Ładowarki osłonowe; 3. Bezcięgnowy mechanizm posuwu; 4. Zwrotnię.
R10Dt3pILgwsF3
Element struga węglowego z ostrzami klinowymi to: Możliwe odpowiedzi: 1. organ urabiający, 2. zwrotnia, 3. ładowarka osłonowa, 4. bezcięgnowy mechanizm posuwu
Ćwiczenie 3. - Kombajn chodnikowy2DVQaKNCmv
RzzijqiYpwSnn
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Kombajn chodnikowy jest zespołową maszyną roboczą, wykonującą równocześnie kilka czynności. W wyrobiskach korytarzowych kombajny chodnikowe wykonują równocześnie: urabianie, ładowanie, odstawę urobionego materiału poza kombajn na dalsze środki transportu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na ramie głównej podwozia kombajnu chodnikowego osadzona jest podawarka zgrzebłowa z przegubowo przymocowanym do niej organem urabiającym kombajnu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W nowoczesnych kombajnach chodnikowych głowice urabiające wyposażone są w noże styczne, w których siła skrawająca działa wzdłuż osi noża w kierunku jego uchwytu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Głowica ładująca kombajnu chodnikowego w kształcie klina ma na swojej górnej płycie dwa elementy ruchome, których ruch nagarnia urobek na podawarkę zgrzebłową umieszczoną w środku kombajnu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Trzecią podstawową czynnością wykonywaną przez kombajn chodnikowy - poza urabianiem i ładowaniem, jest wstępna przeróbka urobionej skały. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
Ćwiczenie 4. - Maszyny górnicze i ich budowa3DFwhzhiTo
R155fxrF4153T3
Połącz w pary maszyny górnicze lub ich elementy z definicjami. Maszyny górnicze lub ich elementy: Korpus (kadłub); Ścianowy przenośnik zgrzebłowy; Przenośnik taśmowy; Zwrotnia; Kombajn chodnikowy. Definicje: W górnictwie podziemnym jest zespołową maszyną roboczą, wykonującą równocześnie kilka różnych prac; Przeznaczony głównie do odstawy zbiorczej z przodków o dużym wydobyciu, łącząc nimi bezpośrednio odstawę ścianową z transportem pionowym w szybie, zwłaszcza skipowym; Łączy poszczególne podzespoły złączami śrubowymi, znajdującymi się na ścianach czołowych, tworząc zwartą konstrukcję; Służy do zmiany kierunku ruchu taśmy oraz do jej napinania. Obudowa wykonana jest z blach z przyspawanymi u dołu płozami ułatwiającymi jej przesuwanie; Służy do transportu urobionej przez maszynę urabiającą (kombajn lub strug) kopaliny w ścianie.
Ćwiczenie 5. - Ścianowy przenośnik zgrzebłowy2DPRMY2NiX
R2am1VVNzwHKZ2
Uzupełnij tekst na temat ścianowego przenośnika zgrzebłowego. Ścianowy przenośnik zgrzebłowy służy do: Tu uzupełnij, urobionej przez maszynę urabiającą (kombajn lub: Tu uzupełni) kopaliny w ścianie. Spełnia także dodatkowe funkcje:
przenośnik ścianowy jest także swoistym kręgosłupem ściany – to po nim: Tu uzupełnij, się maszyna urabiająca (strug lub kombajn) i do niego mocowana jest: Tu uzupełnij, a w przypadku kombajnów ścianowych prowadzone są przewody i węże zasilające kombajn w niezbędne media. Jest mechanicznym: Tu uzupełnij, sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej pomiędzy sobą (umożliwiając ich przemieszczanie – przesuwanie się).
Przenośniki zgrzebłowe mają szczególne znaczenie w odstawie: Tu uzupełnij, w wyrobiskach ścianowych, gdzie przenośnik stanowi integralną część maszyn urabiających, ładujących i sekcji obudów zmechanizowanych. Cechuje je wytrzymała: Tu uzupełnij, oraz duża wydajność transportowa. Umożliwia to zastosowanie z ciężkich: Tu uzupełnij, ścianowych dużych wydajności. Możliwe odpowiedzi: 1. konstrukcja; 2. węgla; 3. kombajnów; 4. porusza; 5. obudowa zmechanizowana; 6. połączeniem; 7. strug; 8. transportu.
Ćwiczenie 6. - Przenośnik zgrzebłowy2DPRMY2NiX
R11egn0VcgPkR21
Dopasuj nazwy elementów konstrukcyjnych rynny przenośnika. Schemat przedstawia rynnę przenośnika zgrzebłowego. Możliwe odpowiedzi: Zastawka; Łańcuch; Zgrzebło; Utwardzona powierzchnia; Korytko na układa kabla i węża wodnego; Drabinka; Blacha ślizgowa; Klin ładujący.
Dopasuj nazwy elementów konstrukcyjnych rynny przenośnika - przeciągnij ich nazwy w odpowiednie miejsca na grafice. Na rysunku widać trójwymiarowy model przenośnika zgrzebłowego. Przenośnik zgrzebłowy czyli urządzenie transportowe cięgnowe – zabierakowe, przesuwające po nieruchomym podłożu załadowany materiał.
W centralnej części rysunku widać fragment żółtego urządzenie o kształcie prostokątnym znajdującym się na żółtych szynach. Centralną część urządzenia stanowi żółty prostokątny podłużny element czyli rynna. Dno rynny stanowi żółta blacha ślizgowa. Nad blachą, w okolicach linii środkowej urządzenia znajdują się dwa czarne łańcuchy oczkowe, które przechodzą przez zamek znajdujący się na początku i końcu zgrzebła. Zamek jest elementem owalnym w kształcie karabińczyka, który przy użyciu śruby jest przymocowany do zgrzebła czyli poprzecznego elementu przesuwającego urobek. Po lewej stronie rysunku znajduje się ściana koryta czyli zastawka. Z prawej strony koryta do podstawy znajdującej się pomiędzy żółtą zastawką a przenośnikiem zgrzebłowym przymocowane są czarne szyny.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1H0Hx8bHdF0c2
Zaznacz elementy konstrukcyjne rynny przenośnika zgrzebłowego Możliwe odpowiedzi: 1. klin ładujacy, 2. zastawka, 3. łańcuch, 4. zgrzebło, 5. drabinka, 6. taśma, 7. krążniki
Ćwiczenie 7. - Cykl technologiczny urabiania i transportu węgla kamiennego3DVQaKNCmv
RGuRtdz0uD6rU3
Ustaw w prawidłowej kolejności maszyny i urządzenia wykorzystywane do urabiania i transportu węgla, począwszy od urabiania aż do wydobycia na powierzchnię. Zastosuj kolejność od lewej strony (pierwsza maszyna/urządzenie) do prawej strony (ostatnia maszyna/urządzenie).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rya40pxxIGd9i3
Wstaw prawidłowe słowo. Do przedstawionego opisu wstaw właściwą nazwę urządzenia. 1. Przenośnik zgrzebłowy, 2. Przenośnik ścianowy, 3. Kombajn ścianowy, 4. Kompleks ścianowy, 5. Przenośnik taśmowy jest to układ składający się z kombajnu ścianowego wraz z sekcjami obudów zmechanizowanych oraz przenośnikiem zgrzebłowym.
1. Przenośnik zgrzebłowy, 2. Przenośnik ścianowy, 3. Kombajn ścianowy, 4. Kompleks ścianowy, 5. Przenośnik taśmowy jest to charakteryzuje się mocną konstrukcją oraz dużą wydajnością dzięki temu stosowany jest w współpracy z ciężkimi kombajnami ścianowymi oraz z obudową zmechanizowaną.
1. Przenośnik zgrzebłowy, 2. Przenośnik ścianowy, 3. Kombajn ścianowy, 4. Kompleks ścianowy, 5. Przenośnik taśmowy jest to urządzenie transportowe cięgnowe o ruchu ciągłym, głównie stosowane do transportu materiałów sypkich.
1. Przenośnik zgrzebłowy, 2. Przenośnik ścianowy, 3. Kombajn ścianowy, 4. Kompleks ścianowy, 5. Przenośnik taśmowy jest to urządzenie transportowe cięgnowe – zabierakowe, przesuwające po nieruchomym podłożu załadowany materiał, w którym przymocowane do łańcucha (łańcuchów) elementy poprzeczne przesuwają urobek w sposób ciągły w określone miejsce.
1. Przenośnik zgrzebłowy, 2. Przenośnik ścianowy, 3. Kombajn ścianowy, 4. Kompleks ścianowy, 5. Przenośnik taśmowy jest to maszyna górnicza służąca do pozyskiwania węgla z pokładu poruszająca się po specjalnej konstrukcji znajdującej się na przenośniku zgrzebłowym.
Ćwiczenie 8. - Przenośnik taśmowy1DVQaKNCmv
RB3Y88hngqyxD11
Dopasuj elementy budowy przenośnika taśmowego. Możliwe odpowiedzi: Taśma górna; Konstrukcja stalowa; Kozioł górny; Kozioł dolny; Taśma dolna; Krążnik.
Na zdjęciu widać fragment przenośnika taśmowego czyli urządzenia wykorzystywanego do transportu materiału przy użyciu taśmy na dalsze odległości.
Podstawą przenośnika taśmowego jest widoczna u dołu zdjęcia stalowa konstrukcja kratowa czyli trasa. Konstrukcja ta zbudowana jest powtarzalnych członów modułów których podstawą są ceowniki. Ceownik jest to wyrób hutniczy, walcowany lub gięty z metalu. Wyroby te są w postaci prostych odcinków. Przekrój poprzeczny czyli profil ceownika przypomina literę C. Pojedynczy boczny element trasy jest w kształcie czerwonego prostokąta.
Z boku konstrukcji czyli na boku trasy znajdują się metalowe elementy w kształcie ceowników, które biegną pionowo w górę. Końcówki tych elementów są zakrzywione w kierunku taśmy czyli w kierunku środka przenośnika. Są to kozły górne. Kozły górne są rozmieszczone po oby stronach trasy. Pomiędzy kozłem górnym a wspornikiem bocznym rolki dźwigara znajduje się krążnik górny który na zdjęciu jest w kształcie czerwonego walca. Na krążniku osadzona jest szara taśma w kształcie odwróconej litery C, która biegnie przez całą trasę przenośnika. W dalszych fragmentach przenośnika widać z boku konstrukcji trasy odchodzące pionowo w dół krótkie stalowe elementy w kształcie ceowników. Są to kozły dolne. Na walcowatych elementach umieszczonych po środku kozła dolnego osadzony jest krążnik dolny. Czerwone krążniki dolne są również w kształcie walców. Na krążnikach dolnych znajduje się taśma, która ulega zawróceniu.
Po prawej stronie przenośnika widać ścianę wyrobiska. Na ścianie zamontowana jest stalowa obudowa łukowa. Elementy łukowe rozmieszczone są równomiernie po całej długości trasy. Pomiędzy łukami zamontowane są prostokątne kształty które dodatkowo zabezpieczają wyrobisko. Nad przenośnikiem, pod stropem, biegnie wzdłuż wyrobiska stalowa rura o dużej średnicy.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RYSxZfjbzHD8n1
Zaznacz elementy przenośnika taśmowego Możliwe odpowiedzi: 1. drabinka, 2. łańcuch, 3. klin ładujący, 4. zgrzebło, 5. krążnik, 6. kozioł górny, 7. kozioł dolny, 8. konstrukcja rurowa, 9. taśma górna, 10. taśma dolna
Ćwiczenie 9. - Maszyna górnicza1D179J24Sd
R1cCrhlPLVFGl1
Nagranie przedstawia maszynę górniczą, której organ urabiający wykonuje ruchy obrotowe, a znajdujące się u podstawy łapy obracają się do wewnątrz.
R1Dh1HqQ97U251
Na powyższym nagraniu przedstawiono pracę: Możliwe odpowiedzi: przenośnika zgrzebłowego; kombajnu chodnikowego; kombajnu ścianowego; struga. Nagranie przedstawia maszynę górniczą, której organ urabiający wykonuje ruchy obrotowe, a znajdujące się u podstawy łapy obracają się do wewnątrz.
R1NeHrOHKxlqS1
Maszyna górnicza, której organ urabiający wykonuje ruchy obrotowe, a znajdujące się u podstawy łapy obracają się do wewnątrz to: Możliwe odpowiedzi: 1. kombajn ścianowy, 2. kombajn chodnikowy, 3. strug, 4. przenośnik zgrzebłowy
Ćwiczenie 10. - Maszyny do transportu i urabiania kopalin2DFwhzhiTo

Odpowiedz na pytania w teście. Test składa się z pytań o różnym poziomie trudności.

Maszyny do transportu i urabiania kopalin203080Brawo! Twoje wiadomości z maszyn do transportu i urabiania kopalin są wystarczające.Jeżeli nie udało się osiągnąć minimalnego progu w teście, powróć do materiałów multimedialnych.
Test

Maszyny do transportu i urabiania kopalin

Liczba pytań:
20
Limit czasu:
30 min
Twój ostatni wynik:
-
RG9ySQSsNIw0g2
Z jakich zespołów składa się podwozie gąsienicowe kombajnu chodnikowego? Możliwe odpowiedzi: 1. Ramy głównej podwozia, 2. Wózka gąsienicowego prawego, 3. Wózka gąsienicowego lewego, 4. Kół bliźniaczych
R4tQXj7wX3pJu2
Szyb wyposażony w jedną klatkę i przeciwciężar, przedziały drabinowy oraz przedziały rurowy i kablowy to: Możliwe odpowiedzi: 1. szyb jednoprzedziałowy., 2. szyb dwuprzedziałowy., 3. szyb czteroprzedziałowy., 4. szyb wieloprzedziałowy.
R1dLCVhdrIBRL2
Sprawdzenie układu hydraulicznego i poziomu oleju w zbiorniku, stanu oświetlenia, stanu głowicy urabiającej, stanu elementów ruchomych oraz stanu przewodów oponowych to czynności obsługi codziennej (OC) Możliwe odpowiedzi: 1. spągoładowarki., 2. sekcji obudowy zmechanizowanej., 3. kombajnu chodnikowego., 4. struga węglowego.
RjyD8wEVhwcA92
W jaki sposób może odbywać się sterowanie kombajnem ścianowym? Możliwe odpowiedzi: 1. ręcznie z wykorzystaniem pulpitu sterowniczego zabudowanego na skrzyni aparaturowej., 2. zdalnie przy pomocy pilota radiowego lub przewodowego., 3. zdalnie z zespołu sterowniczego zabudowanego w chodniku przyścianowym., 4. zdalnie za pomocą gogli i kontrolera VR.
R6ISJpgjS3i4x2
Z jakich zespołów składa się organ urabiający kombajnu chodnikowego? Możliwe odpowiedzi: 1. Elementu przegubowego mocowania organu i cylindrów podnoszenia mocowanych do obrotnicy, 2. Silnika elektrycznego, 3. Przekładni zębatej, 4. Głowicy urabiającej
Rv6C12opI9IHo2
Zasady bezpiecznej pracy przenośnika taśmowego zabraniają: Możliwe odpowiedzi: 1. naprawy przenośnika w czasie jego ruchu i nieodłączenia jego napędu z sieci elektrycznej., 2. wchodzenia między taśmy w celu usuwania zakleszczonych brył urobku., 3. uruchamiania przenośnika przy uszkodzonej sygnalizacji., 4. transportowania taśmą ciężkich przedmiotów (np. podzespołów maszynowych).
R7snGDKBSpcoP2
W nowoczesnych kombajnach ścianowych stosuje się następujące mechanizmy posuwu Możliwe odpowiedzi: 1. Cięgnowy, np. łańcuchowy, 2. Śrubowy, 3. Bezcięgnowy, 4. Ręczny
RDdi7DoHtr4ni2
Trasa przenośnika zgrzebłowego składa się z: Możliwe odpowiedzi: 1. z rynien z profili stalowych i blachy ślizgowej., 2. łańcucha zgrzebłowego., 3. krążników., 4. taśmy przenośnikowej.
Rt7eMKffTitDe2
Górniczy przenośnik taśmowy składa się z między innymi z następujących podzespołów: Możliwe odpowiedzi: 1. zespołu napędowego z wysięgnicą, 2. konstrukcji nośnej, 3. pętlicowego zasobnika taśmy, 4. stacji napinającej
R1alqO7A0DUgU2
W konstrukcji współczesnego wysokowydajnego przenośnika ścianowego elementem charakterystycznym jest Możliwe odpowiedzi: 1. prowadzenie płóz sań kombajnowych po górnej części profilu przenośnika., 2. ostroga odociosowa., 3. napęd spalinowy., 4. klin ładujący.
Rwb4LAc5IrHKQ2
Układ wodny w kombajnie chodnikowym służy do Możliwe odpowiedzi: 1. gaszenia pożarów w wyrobisku., 2. do chłodzenia oleju w układzie hydraulicznym., 3. chłodzenia silnika elektrycznego organu urabiającego., 4. zraszania głowicy urabiającej.
R1bq168g7EQUG2
Przed rozpoczęciem pracy przed każdą zmianą roboczą, obsługujący przenośnik zgrzebłowy powinien skontrolować między innymi czujnik Możliwe odpowiedzi: 1. ruchu taśmy., 2. obrotu krążników., 3. spiętrzenia urobku., 4. temperatury powietrza.
RJAscZaSz9QIb2
Przed każdym pierwszym uruchomieniem kombajnu ścianowego należy między innymi sprawdzić Możliwe odpowiedzi: 1. ramę maszyny: osadzenie śrub mocujących, szczelność przewodów hydraulicznych, stan przewodów hydraulicznych., 2. stan powłoki lakierniczej maszyny., 3. rozdział wody: szczelność przewodów i połączeń, stan osłon na korpusie maszyny., 4. organy urabiające: osadzenie i stan noży oraz uchwytów nożowych, stan dysz zraszających.
RnCcZuxJTvjKO2
Agregat i układ hydrauliczny kombajnu chodnikowego zapewnia: Możliwe odpowiedzi: 1. poruszanie organem urabiającym w płaszczeniem pionowej i poziomej; 2. poruszanie głowicą ładującą (stołu załadowczego); 3. opuszczanie stopy stabilizacyjnej; 4. napęd głowicy urabiającej.
RjLlDFILnjxaC2
Wyrzutniki są: Możliwe odpowiedzi: 1. elementem przenośników zgrzebłowych; 2. elementem odbieraków prądu (in. pantografów) lokomotyw elektrycznych; 3. elementem konstrukcji wysypowej skipów; 4. stosowane wyłącznie w przenośnikach taśmowych.
R1VXm1eQL11yT2
Do przenośników cięgnowych zalicza się: Możliwe odpowiedzi: 1. przenośniki wstrząsowe; 2. przenośniki taśmowe; 3. przenośniki ślimakowe; 4. przenośniki grawitacyjne.
RF1LEHKPE3zzY2
Zwrotnia przenośnika zgrzebłowego: Możliwe odpowiedzi: 1. jest ostatnim elementem konstrukcyjnym przenośnika zgrzebłowego; 2. składa się ona z kadłuba, bębna zwrotnego, blachy ślizgowej i mechanizmu przesuwania bębna; 3. służy do zawracania kombajnu ścianowego; 4. jest elementem mechanizmu posuwu kombajnu ścianowego.
R15v1tCeLSlcG2
Uruchomienie przenośnika zgrzebłowego przed każdą zmianą roboczą powinno być poprzedzone sprawdzeniem Możliwe odpowiedzi: 1. sposobu zakotwiczenia napędów i zwrotni., 2. stanu instalacji elektrycznej i sygnalizacyjno-sterowniczej., 3. stopnia naprężenia łańcucha zgrzebłowego., 4. stanu zgrzebeł.
RlagtAF1j2RjU2
Z jakich podzespołów składa się głowica ramionowa kombajnu ścianowego? Możliwe odpowiedzi: 1. części stałej głowicy; 2. ramienia wychylnego głowicy; 3. siłownika podnoszenia ramienia; 4. ślimakowego organu urabiającego.
R1SmAU2qOximc2
Utrudniony rozruch przenośnika ścianowego może być spowodowany: Możliwe odpowiedzi: 1. usterkami w instalacji elektrycznej przenośnika; 2. zablokowaniem taśmy; 3. zaolejeniem krążników; 4. nie opłaceniem rachunków za energię elektryczną.
Ćwiczenie 11. - Maszyny wykorzystywane w górnictwie2DPRMY2NiX

Odpowiedz na pytania w teście. Test składa się z pytań o różnym poziomie trudności.

Maszyny wykorzystywane w górnictwie4680Brawo! Twoje wiadomości z maszyn do transportu i urabiania kopalin są wystarczające.Jeżeli nie udało się osiągnąć minimalnego progu w teście, powróć do materiałów multimedialnych.1
Test

Maszyny wykorzystywane w górnictwie

Liczba pytań:
4
Limit czasu:
6 min
Twój ostatni wynik:
-
Maszyny wykorzystywane w górnictwie4680Brawo! Twoje wiadomości z maszyn do transportu i urabiania kopalin są wystarczające.Jeżeli nie udało się osiągnąć minimalnego progu w teście, powróć do materiałów multimedialnych.1
Test

Maszyny wykorzystywane w górnictwie

Liczba pytań:
4
Limit czasu:
6 min
Twój ostatni wynik:
-
Ćwiczenie 12. - Maszyny wykorzystywane w transporcie3DFwhzhiTo
RCnUxNUOstXMc3
Rozwiąż krzyżówkę. 1. Górnicza, zespołowa maszyna robocza wykonującą jednocześnie kilka różnych czynności; ścianowy lub chodnikowy. 2. Jest podstawowym elementem przenośnika taśmowego ciągnącym i jednocześnie niosącym urobek, przesuwająca się po wałkach, zwanych krążkami. 3. Urządzenie zdawcze przenośnika taśmowego, które przejmuje na ogół największą siłę napięcia taśmy przewijającej się przez bęben zrzutowy. Mocowany przegubowo do napędu, stacji zdawczej lub przesypowej, zbudowany jest z kilku powtarzalnych segmentów, których liczba decyduje o jego długości. 4. Porzeczny element przesuwający urobek w sposób ciągły w przenośniku cięgnowym, mocowany do pojedynczego lub podwójnego łańcucha prowadzonego środkiem przenośnika. 5. Główny element konstrukcyjny trasy przenośnika zgrzebłowego, wykonany jako powtarzalny element z profili stalowych i blachy ślizgowej. 6. Znajduje się na ramie głównej podwozia kombajnu chodnikowego, połączona jest przegubowo z organem urabiającym. Wraz z cylindrami hydraulicznymi umożliwia wykonywanie organowi urabiającemu ruchów pionowych i poziomych. 7. Dwa elementy ładowarki stołu załadowczego kombajnu chodnikowego nagarniające urobek na podawarkę zgrzebłową, mocowane mimośrodowo na obracającej się tarczy. 8. Naczynie wyciągowe służące do transportu urobku z poziomu wydobywczego na powierzchnię, o odpowiedniej ładowności, wykonane z blach i profili stalowych o podwyższonej wytrzymałości. 9. Rodzaj napędu wielu układów roboczych w maszynach górniczych. Składa się między innymi ze zbiornika z pompą, elementów sterujących, elementów roboczych, przewodów i układu chłodzenia. 10. Urządzenie transportowe cięgnowe o ruchu ciągłym, w górnictwie stosowane są cięgnowe – taśmowe oraz cięgnowe – zabierakowe (zgrzebłowe). 11. Element podwozia i układu bieżnego kombajnu chodnikowego, składający się z rolek nośnych, koła zwrotnego z mechanizmem napinającym łańcuch gąsienicowy, silnika napędowego i z przekładnią zębatą z gwiazdą łańcuchową, opasany łańcuchem gąsienicowym, prawy i lewy. 12. Element przenośnika taśmowego, obrotowy wałek, po którym przesuwa się taśma przenośnika. Jego podstawowym zadaniem jest właściwe ukształtowanie, podtrzymywanie i ochrona taśmy. Montowany w postaci zestawów. 13. Element układu napędowego przenośników zgrzebłowych oraz kombajnów chodnikowych, a także sposób połączenia przewodów elektrycznych w układzie wielofazowym. 14. Skrzyniowa konstrukcja rynny przenośnika zgrzebłowego, biegnąca wzdłuż jej bocznego profilu, do której od wewnętrznej strony mocowane są przegubowo poziome kołkowe drabinki bezcięgnowego układu posuwu kombajnu ścianowego. Od strony obudowy zmechanizowanej mocowana jest rynna prowadząca przewody. 15. Może być: napędowy, zwrotny i napinający; element przenośnika taśmowego. 16. Element kombajnu ścianowego do zmiennych warunków urabiania, który ma zarys walcowy utworzony przez piastę z co najmniej trzema ładującymi płatami zwiniętymi ślimakowo i z wklęsłą czołową tarczą, z urabiającymi nożami styczno - obrotowymi osadzonymi na krawędzi ładujących płatów i krawędzi czołowej tarczy. 17. Zespół urządzeń przenośnika taśmowego mających odpowiednio napinać taśmę i magazynować ją w zasobniku. W jej skład wchodzą zasobnik taśmy oraz urządzenia napinające. 18. Proces stosowany w urabianiu kombajnami górniczymi ścianowymi i chodnikowymi polegający na wytworzeniu izolującej od otoczenia kurtyny wodnej wokół każdego z organów urabiających kombajnu.