Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny do transportu i urabiania kopalin

Eksploatacja podziemna złóż - Technik górnictwa podziemnego 311703, Górnik eksploatacji podziemnej 811101

bg‑gold

Słownik pojęć dla e‑materiału

Aby wyszukać pojęcie lub frazę występujące w słowniku, wpisz je w poniższą ramkę.

1
ciągnienie szybami
ciągnienie szybami

przemieszczanie szybem urobku lub materiałów

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

kolej kopalniana
kolej kopalniana

kopalniany szynowy środek transportu. Służy to przewozu ludzi, części, środków strzałowych, urobku oraz maszyn. W skład kolei podziemnej wchodzą m.in.: tory kolejowe, stacje, mijanki, tabory wozowe i trakcyjne, specjalne pojazdy techniczne, aparatura oraz urządzenia elektrotechniczne

R1S6lIJfqhhrQ
Kolej kopalniana służąca do przewozu ludzi
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

kombajn chodnikowy
kombajn chodnikowy

górnicza samojezdna zespołowa maszyna robocza wykonująca jednocześnie kilka różnych czynności (urabianie, załadunek i odstawę urobionego materiału poza kombajn na dalsze środki transportu), przeznaczona do drążenia wyrobisk chodnikowych o znacznej długości w stosunku do przekroju poprzecznego. Czynnością niezależną, wykonywaną przy zatrzymanym kombajnie, jest możliwość stawiania obudowy wyrobiska lub wyposażenie kombajnu w systemem kotwiący umożliwiający jednoczesne urabianie i kotwienie. Drążenie wyrobisk chodnikowych odbywa się za pomocą organu urabiającego kombajnu frezującego na zasadzie zwiercania calizny nożami styczno‑obrotowymi. Kombajn wykonuje wyrobiska o przekroju okrągłym lub owalnym. Najczęściej na organ urabiający i jego głowicę przypadają dwa wrębniki frezujące, które wykonują zasadniczy przekrój chodnika. Organ urabiający pokrywa całą powierzchnię przodku i urabia go jednocześnie przy stałym docisku i posuwie maszyny do przodu dzięki gąsienicowemu podwoziu

RRdsnbkmWWBCo
Kombajn chodnikowy
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1CTaJrLXXghb
Organ urabiający kombajnu chodnikowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

kombajn ścianowy
kombajn ścianowy

górnicza maszyna robocza służąca do urabiania węgla z pokładu, stanowiąca wraz z przenośnikiem zgrzebłowym i sekcjami obudów zmechanizowanych jeden z elementów systemu maszynowego zwanego kompleksem ścianowym. Składa się z modułowej konstrukcji podłużnego kadłuba wyposażonego (najczęściej) w dwa ruchome ramiona zaopatrzone w organ urabiającyorgan urabiający kombajnu ścianowegoorgan urabiający. Kombajn ścianowy, przemieszczając się po przenośniku ścianowymprzenośnik ścianowyprzenośniku ścianowym zgrzebłowym mechanizmem posuwu, organem wyprzedzającym skrawa górną warstwę calizny podsiębiernie (ruch obrotowy zgodny z ruchem wskazówek zegara). Tylna część pracuje nadsiębiernie, urabiając dolną część calizny oraz ładując urobek niezaładowany na przenośnik zgrzebłowyprzenośnik zgrzebłowyprzenośnik zgrzebłowy przez organ wyprzedzający. W celu zapewnienia lepszego ładowania urobku na przenośnik, kombajn może być wyposażony w ładowarki osłonowe zabudowane do ramion. Zmiana położenia tych ładowarek odbywa się hydraulicznie przy pomocy silników hydraulicznych umieszczonych w ramionach. Ze względu na wyjątkowo niebezpieczne warunki pracy coraz częściej kombajny wyposaża się w systemy zdalnego sterowania lub automatyzacji

R14MROJhwGGIi
Kombajn ścianowy - widok z przodu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1RhSMJ0n9YNF
Kombajn ścianowy - widok z tyłu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

kołowroty
kołowroty

spełniają w podziemnym transporcie rolę pomocniczą. Stosuje się je obecnie do transportu na małych odległościach, po drogach poziomych lub w pochylniach i upadowych. Często zastosowanie znajdują również kołowrotykołowrotykołowroty specjalne, służące do zabezpieczania maszyn urabiających, pracujących na dużych nachyleniach

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

krążnik
krążnik

część przenośnika taśmowegoprzenośnik taśmowyprzenośnika taśmowego, obrotowy wałek, po którym przesuwa się taśma przenośnikataśma przenośnikataśma przenośnika. Podstawowym zadaniem krążników jest właściwe ukształtowanie, podtrzymywanie i ochrona taśmy, a także zmniejszenie oporów ruchu przenośnika oraz właściwe podtrzymywanie transportowanego nosiwa. Krążniki montuje się na trasie przenośnika (górnej i dolnej) w postaci zestawów. Krążniki stanowią główny element zabudowy tak zwanych zestawów krążnikowych, których podstawowym zadaniem jest podtrzymywanie, prowadzenie i nadawanie taśmie odpowiedniego kształtu niecki

R1eX3C5GpklFU
Krążniki przenośnika taśmowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

maszyna wyciągowa
maszyna wyciągowa

część napędowa wyciągu, służąca do przemieszczania naczyń wyciągowych lub naczynia i przeciwciężaru za pomocą urządzenia napędowego i lin.

Podział maszyn wyciągowych ze względu na umieszczenie maszyny:

  • wieżowa - maszyna wyciągowa umieszczona jest w wieży szybowej, ponad poziomem powierzchni przy szybie,

  • zrębowa - maszyna wyciągowa umieszczona jest obok wieży, na poziomie powierzchni przy szybie (na zrębie).

Podział maszyn wyciągowych ze względu na system napędzania:

  • bębnowa (nawojowa) - urządzeniem napędowym liny jest bęben, do którego  trwałym uchwytem jest przytwierdzony jeden z końców liny,

  • bobinowa - urządzeniem napędowym liny jest bobina (tarcza do liny płaskiej w maszynach wyciągowych, w których lina nawija się na siebie),

  • z kołem pędnym (system Koeppe) - urządzenie napędowe (koło lub bęben), wykorzystujące do przekazania siły obwodowej na linie sprzężenie cierne między liną a wykładziną koła lub bębnem.

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

miejsce przesypu urobku
miejsce przesypu urobku

jest to miejsce, w którym na przykład przenośnik zgrzebłowyprzenośnik zgrzebłowyprzenośnik zgrzebłowy połączony jest z przenośnikiem taśmowymprzenośnik taśmowyprzenośnikiem taśmowym, w taki sposób, że urobek z przenośnika zgrzebłowego przesypywany jest na przenośnik taśmowy

R1acfJJ0v84Hb
Miejsce przesypu urobku
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

naczynie wyciągowe
naczynie wyciągowe

część wyciągu o charakterze pojemnika, służy do przemieszczania urobku, materiałów, ludzi lub innych ładunków. Naczyniem wyciągowym może być skipskipskip, klatka, kubeł lub wózek

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

nadszybie
nadszybie

znajduje się przy wieży wyciągowej. W jego skład zalicza się poziom właściwego nadszybianadszybienadszybia, poziom, na którym znajduje się zakład przeróbki mechanicznej oraz poziom załadowczy z urządzeniami do załadowywania urobku do wagonów kolejowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

odstawa urobku
odstawa urobku

transportowanie urobku i materiałów za pośrednictwem np. przenośników

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

organ urabiający kombajnu ścianowego
organ urabiający kombajnu ścianowego

element roboczy ścianowego kombajnu węglowego, skrawający ruchem obrotowym węgiel za pomocą noży styczno – obrotowych i ładujący urobek ślimakowymi płatami rozmieszczonymi wzdłuż linii śrubowej na przenośnik zgrzebłowyprzenośnik zgrzebłowyprzenośnik zgrzebłowy kompleksu ścianowego

R1ISHpKJ19WIK
Organ urabiający kombajnu ścianowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

pętlicowy zasobnik taśmy
pętlicowy zasobnik taśmy

zwany w skrócie pętlicą, umożliwia bezstopniowe wydłużanie przenośnika taśmowegoprzenośnik taśmowyprzenośnika taśmowego do 50 m bez potrzeby stosowania kłopotliwego wstawiania lub wycinania krótkich odcinków taśmy. Głównymi elementami pętlicy jest bęben stały oraz bęben przesuwny, umocowany w zwrotnicy zasobnika pętlicowego. Pętlica przenośnika taśmowego jest zespołem urządzeń mających odpowiednio napinać taśmę i magazynować ją w zasobniku. Konstrukcja nośna wysięgnika składa się z segmentów powtarzalnych, umożliwiających dowolne dobieranie jego długości od 12 do 50 m. Zwrotnia pętlicy z bębnem jest zaopatrzona w cztery koła jezdne ustawione na torze

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

podawarka zgrzebłowa
podawarka zgrzebłowa

jest zespołem roboczym kombajnu chodnikowegokombajn chodnikowykombajnu chodnikowego umożliwiającym odstawę urobionej skały poza kombajn. Czynność tę spełnia krótki przenośnik zgrzebłowyprzenośnik zgrzebłowyprzenośnik zgrzebłowy, nazywany również podawarką. Zadaniem tego przenośnika jest odebranie z głowicy ładującej urobku i jego transport wzdłuż całego kombajnu, a następnie przekazanie go na połączony przegubowo z kombajnem tak zwany przenośnik mostowy lub podwieszany. W takim układzie kombajn może zmieniać położenie w przodku, a wysyp przenośnika mostowego, przesuwając się nad przenośnikiem odstawy, zapewnia ciągłość odstawy urobku

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

podsypka kamienia
podsypka kamienia

wykorzystanie skały płonnej do utwardzenia spągu wyrobiska

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

przenośnik kubełkowy
przenośnik kubełkowy

jest to urządzenie do bliskiego transportu sypkich materiałów. Wykorzystywane są w procesach technologicznych najczęściej do transportu materiałów na powierzchnię, czy też napełniania silosów lub zbiorników. Członami są kubełki przytwierdzone do cięgien czyli taśm lub łańcuchów. Transport może być jednokierunkowy - najczęściej z dołu do góry, lub okrężny

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

przenośnik ścianowy
przenośnik ścianowy

charaktryzuje się mocną konstrukcją oraz dużą wydajnością dzięki temu stosowany jest w spółpracy z ciężkimi kombajnami ścianowymikombajn ścianowykombajnami ścianowymi oraz z obudową zmechanizowaną

RKqr2FV4JchAP
Przenośnik ścianowy zamontowany w obodowie zmechanizowanej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

przenośnik taśmowy
przenośnik taśmowy

urządzenie transportowe cięgnowe o ruchu ciągłym, głównie stosowane do transportu materiałów sypkich. Górnicze przenośniki taśmowe definiuje się jako urządzenia służące do ciągłego transportu na taśmie materiałów sypkich, pozyskiwanych podczas procesów związanych z prowadzeniem robót górniczych. Do zespołów głównych przenośnika taśmowego należą: stacja czołowa, stacja zwrotna, stacja napinania taśmy, taśma, trasa, zestawy krążnikowe i krążnikikrążnikkrążniki. W przenośniku taśmowymprzenośnik taśmowyprzenośniku taśmowym elementem ciągnącym jednocześnie niosącym urobek jest taśma bez końca, przesuwająca się po obrotowych wałkach, zwanych krążkamikrążnikkrążkami, ustawionych na podporach. Taśmę wprawia w ruch bęben napędowy obracany silnikiem przez przekładnię zębatą. Drugi koniec przenośnika stanowi stacja zwrotna zwana zwrotnią z bębnem, zmieniającym kierunek ruchu taśmy. Dopuszczalne nachylenie przenośnika jest ograniczone kątem, przy którym następuje samoczynne zsuwanie się urobku po taśmie w dół przenośnika. Kąt ten zależy od rodzaju transportowanego materiału i wynosi od -15 do +18°. Przeznaczone są do transportu urobku, ładunków masowych i drobnicy oraz jazdy ludzi w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych jak również na powierzchni w zakładach przeróbczych, placach składowych, górnictwie skalnym i innych gałęziach przemysłu

R1X2xaqKeg9m9
Przenośnik taśmowy
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RRyZuHbaRAiAR
Stacja napędowa przenośnika taśmowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

przenośnik zgrzebłowy
przenośnik zgrzebłowy

urządzenie transportowe cięgnowe – zabierakowe, przesuwające po nieruchomym podłożu załadowany materiał, w którym przymocowane do łańcucha (łańcuchów) elementy poprzeczne, zwane zgrzebłami, przesuwają urobek w sposób ciągły w określone miejsce. Zgrzebła wzbudzają ruch materiału, ponieważ opór ścinania jego warstwy jest większy od oporu tarcia o ściany obudowy. W poruszającej się strudze materiału cząstki nie przesuwają się względem siebie (brak rozdrabniania i sortowania). Przenośnik zgrzebłowy ścianowy jest urządzeniem transportowym, który odstawia urobiony kombajnem węgiel (urobek), do chodnika podścianowego na zintegrowany z nim przenośnik zgrzebłowy podścianowy, z którego urobek jest przekazywany na ciąg zintegrowanych przenośników taśmowych. Przenośniki zgrzebłowe mają szczególne znaczenie w odstawie węgla kamiennego w wyrobiskach ścianowych i podścianowych, gdzie przenośnik stanowi integralna część systemu maszynowego zwanego kompleksem ścianowym

REazmi9FP2G35
Przenośnik zgrzebłowy
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Sno8qlorkRf
Przenośnik zgrzebłowy
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

przewóz
przewóz

przemieszczanie urobku i materiału, w specjalnych naczyniach wzdłuż poziomej lub nachylonej trasy zaopatrzonej w tory bądź bezpośrednio na spągu, za pośrednictwem wozów kopalnianych. Przewóz łączy odstawę i ciągnienie.

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

przybierka spągu
przybierka spągu

urobienie skały płonnej przylegającej do spągu pokładu kopaliny w celu zwiększenia przekroju wyrobiska. Przybierkę spągu wykonuje się w zależności od poluzowania i spękania wyciśniętych skał:

  • ręcznie (kilofami, młotami pneumatycznymi),

  • z użyciem materiałów wybuchowych.

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

przystawka
przystawka

zastawka w przenośniku zgrzebłowymprzenośnik zgrzebłowyprzenośniku zgrzebłowym

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

skip
skip

naczynie wydobywcze w formie dużego kubła lub skrzyni, zamontowane w szybie i poruszające się za pomocą lin nośnych. Służy to transportu urobku z poziomów wydobywczych na powierzchnię zakładu górniczego. Jego udźwig sięga nawet kilkunastu ton

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

stacja zwrotna przenośnika taśmowego (zwrotnia)
stacja zwrotna przenośnika taśmowego (zwrotnia)

element konstrukcyjny przenośnika taśmowegoprzenośnik taśmowyprzenośnika taśmowego, w którym taśma zmienia kierunek ruchu z trasy dolnej (powrotnej) na trasę górną (nośną). Zmiana kierunku odbywa się na bębnie zwrotnym. Zwrotnia służy do zmiany kierunku ruchu taśmy oraz do jej napinania poprzez urządzenie napinające

RKFS7MMNaSLBY
Stacja zwrotna przenośnika taśmowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

stół załadowczy
stół załadowczy

zwany także głowicą ładującą, jest zespołem roboczym urządzenia ładującego urobek w kombajnie chodnikowymkombajn chodnikowykombajnie chodnikowym, wykonanym w postaci pochyłej płyty w kształcie klina, na której poruszające się łapy ładowarki nagarniają urobek do środkowej części, na znajdującą się tam podawarkę zgrzebłowąpodawarka zgrzebłowapodawarkę zgrzebłową. Stół mocowany przegubowo do ramy głównej podwozia gąsienicowego. Dzięki cylindrom hydraulicznym stół ma możliwość wychylania się o pewien kąt do góry i na dół, co pozwala na uzyskanie dużego prześwitu w czasie transportu oraz na dostosowanie się zespołu do warunków spągowych w czasie ładowania. Zasada działania głowicy ładującej polega na przemiennych ruchach dwu łap nagarniających urobek na skośną głowicę. Każda łapa porusza się na umocowanej mimośrodowo obracającej się tarczy. W kombajnach chodnikowych poza ładowarkami łapowymi stosowane są urządzenia ładujące innych kształtów, na przykład gwiazdy

R1aufhsRacVNP
Stół załadowczy kombajnu chodnikowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

strug
strug

urządzenie służące do urabiania, składające się z głowicy urabiającej z ostrzami klinowymi, łańcucha strugowego, przenośnika z napędami, zespołu przesuwników wraz ze stacją zasilającą oraz z pomocniczych elementów z napędami do przesuwania, napinania i kotwiczenia przenośnika

RzfWkoyr96HMx
Strug węglowy
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

szyb
szyb

przestrzeń całkowicie lub częściowo ograniczona konstrukcją, służącą do osłonięcia i zabezpieczenia drogi transportu, zamocowania prowadników i innych urządzeń należących do wyposażenia wyciągu. Szybem w znaczeniu transportowym jest również szyb górniczy (podziemne wyrobisko korytarzowe pionowe lub pochyłe), jeżeli spełnia warunki osłonięcia lub zabezpieczenia drogi transportu oraz pozwala na zabudowę w nim wyposażenia wyciągu

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

szychta
szychta

zmiana robocza w kopalni

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

taśma przenośnika
taśma przenośnika

podstawowy element przenośnika ciągnący i jednocześnie niosący urobek, przesuwająca się po wałkach, zwanych krążkamikrążnikkrążkami, ustawionych na podporach. Taśma zamontowana na przenośniku taśmowymprzenośnik taśmowyprzenośniku taśmowym jest najczęściej składową odcinków taśmy połączonym złączami. Taśmę przenośnika porusza bęben napędowy wchodzący w skład napędu przenośnika. Wielkość siły ciągnącej na obwodzie bębna napędowego zależy od kąta opasania bębna przez taśmę, współczynnika tarcia między bębnem a taśmą oraz od naciągu taśmy

RJWMehWzPTAm1
Przenośnik taśmowy
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1PJfAdftzHQL
Taśma przenośnika taśmowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

transport kopalniany
transport kopalniany

przemieszczanie ludzi, urobku lub materiałów w podziemiach lub na powierzchni kopalni

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

trasa przenośnika taśmowego
trasa przenośnika taśmowego

wykonany z powtarzalnych segmentów fizyczny element konstrukcyjny który umożliwia montaż podzespołów współpracujących z taśmą poruszającą się na trasie powrotnej i nośnej. Konstrukcja nośna (trasa) służy do podtrzymania i prowadzenia taśmy na krążnkachkrążnikkrążnkach. Może być sztywna wykonana z rur lub kątowników lub linowa wykonana z lin stalowych podwieszonych łańcuchami do obudowy. Do konstrukcji przymocowane są kozły, w których osadzone są krążniki, po których porusza się taśma dolna i górna. Całość nazywamy trasą przenośnika

Rd1ZDxmFWsLDI
Trasa przenośnika taśmowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

trasa przenośnika zgrzebłowego
trasa przenośnika zgrzebłowego

składa się z powtarzalnych rynien, łańcucha (łańcuchów) zgrzebłowego i zgrzebeł. Rynny wykonane są z profili stalowych i blachy ślizgowej, ze stali o podwyższonej wytrzymałości ulepszonej cieplnie, co zwiększa jej odporność na ścieranie. Do rynien zakładane są zastawki, które zapobiegają wysypywaniu się urobku z przenośnika. Łańcuch zgrzebłowy, pojedynczy lub podwójny. Poprowadzony środkiem, składa się z członów (ogniw) oraz dwóch zamków i zgrzebła. Zgrzebło połączone jest z łańcuchem za pomocą śrub, których łby powinny znajdować się zawsze od strony kierunku ruchu łańcucha zgrzebłowego. W przypadku kompleksu węglowego trasa przenośnika jest równocześnie torem jezdnym dla kombajnu ścianowegokombajn ścianowykombajnu ścianowego

RfTpU9yFuk4IZ
Trasa przenośnika zgrzebłowego
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RUrSI2c5p6ykn
Trasa przenośnika zgrzebłowego w obudowie zmechanizowanej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

wieża szybowa
wieża szybowa

zbudowana nad szybem wyciągowym, służy do umieszczania na niej kół linowych, jej wysokość zależy od poziomu nadszybia nad powierzchnią ziemi, wysokości klatki szybowej i przyjętej rezerwy wysokości

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

wyciąg szybowy
wyciąg szybowy

zespół urządzeń w szybie i przy szybie, służących do transportowania szybem urobku, materiałów, maszyn i ludzi

Galeria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGaleria zdjęć Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin

wozy kolei podziemnej
wozy kolei podziemnej

element kolei podziemnej. Wyróżnia się: wozy urobkowe, osobowe, do transportu maszyn i urządzeń, do transportu materiałów oraz specjalne

RlarSzGjzIaov
Wozy urobkowe
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RnS29pysrHhcM
Wagoniki kolei podziemnej, służące do przewozu ludzi
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

wyrzutnik
wyrzutnik

urządzenie służące do wyrzucania urobku z blachy ślizgowej na rynnę przenośnika

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

wysięgnik przenośnika taśmowego
wysięgnik przenośnika taśmowego

urządzenie zdawcze, które przejmuje na ogół największą siłę napięcia taśmy przewijającej się przez bęben zrzutowy. Wysięgnik, mocowany przegubowo do napędu, stacji zdawczej lub przesypowej, zbudowany jest z kilku powtarzalnych segmentów, których liczba decyduje o jego długości i pozwala na dopasowanie do potrzeb wynikających z lokalizacji i konstrukcji przesypu. Na końcu wysięgnika znajduje się głowica z bębnem zrzutowym. Odbiór reakcji i stabilizację wysięgnika zapewnia podpora mocowana przegubowo do spągu. Wysięgniki wyposażone są w skuteczne urządzenia do czyszczenia taśmy (skrobak i zgarniacz)

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin

zastawka
zastawka

jest zakładana do rynien by zapobiec wysypywaniu się urobku z przenośnika

Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych

zawiesie
zawiesie

osprzęt pomocniczy służący do podnoszenia, obwiązywania lub podtrzymywania ładunku. Zawiesia są stosowane na przykład do mocowania przenośnika zgrzebłowego do obudowy zmechanizowanej

Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin