Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RvAAFJPUX2uzi1
Animacja

Dodawanie liczb całkowitych na kalkulatorze

A
Ćwiczenie 1

Oblicz, korzystając z kalkulatora. Jeśli znasz wynik, sprawdź poprawną odpowiedź za pomocą kalkulatora.

 1. 3 + (-5)

 2. (-6) + 4

 3. (-6) + (-9)

 4. 7 + (-9)

 5. 3 + (-4)

 6. (-5) + 4

 7. (-6) + (-8)

 8. (-11) + 8

 9. 3 + (-3)

 10. (-4) + 4 

A
Ćwiczenie 2

Oblicz, korzystając z kalkulatora. Jeśli znasz wynik, sprawdź poprawną odpowiedź za pomocą kalkulatora.

 1. (-6) + (-7) 

 2. (-9) +(-7)

 3. 3 + (-2)

 4. (-3) + 4

 5. (-6) + (-6) 

 6. 10 + (-9)

 7. 3 + (-1) 

 8. (-2) + 4

 9. (-6) + (-5) 

 10. (-11) + (-6 ) 

B
Ćwiczenie 3

Uzupełnij zdania.

 1. Suma liczb 14(-2) wynosi …

 2. Suma liczb (-3)(-7) wynosi …

 3. Suma liczb (-15)14 wynosi …

 4. Suma liczb (-11)(-6) wynosi …

 5. Suma liczb 20(-27) wynosi …

B
Ćwiczenie 4

Oblicz. Możesz nie korzystać z kalkulatora.

 1. 14 + (-6) 

 2. (-29) + 16 

 3. (-19) + (-23) 

 4. 16 + (-17) 

 5. (-41) + 55 

 6. (-45) + (-37)

 7. 26 + (-18) 

 8. (-39) + 22 

 9. (-59) + (-63) 

 10. 17 + (-28)

 11. (-58) + 39

 12. (-12) + (-123)

Ważne!
 • Suma dwóch liczb ujemnych jest liczbą ujemną.

-3+-6=-3+6=-9
 • Suma liczby dodatniej i liczby ujemnej może być albo liczbą dodatnią, albo ujemną, albo równą zero.

-6+2=-6-2=-4
-2+6=+6-2=4

Odejmujemy wartości bezwzględne obu liczb i ustalamy znak tej liczby, która ma większą wartość bezwzględną

-6+6=6-6=0

Suma liczb przeciwnych jest równa zero.

iopwq7aRKL_d5e390

Dodawanie liczb całkowitych na osi liczbowej

Przykład 1
R11EjhlLIGNme1
Animacja
A
Ćwiczenie 5
R1723Ur7Ld5fh1

Dodawanie liczb całkowitych

C
Ćwiczenie 6

Oblicz w pamięci.

 1. -5+ 3 += (-9) + 2

 2. (-11) + 15 += (-14) + 12

 3. (-9) + (-1) += 7 + (-1)

 4. 13 + (-8) + =(-2) + (-3)

 5. 15 + 2 +  = (-11) + 13

 6. (-15) + 14 + = (-7) + (-2)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida