Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Odejmowanie liczb całkowitych na kalkulatorze

A
Ćwiczenie 1

Wykonaj na kalkulatorze następujące obliczenia albo, jeżeli znasz wynik, wpisz go, a potem sprawdź na kalkulatorze.

 1. 3  (-5)

 2. (-6)  2

 3. (-6)  (-8)

 4. 7  8

 5. 5  (-4)

 6. (-5)  5 

 7. (-8)(-8)

 8. 11  13

 9. 7  (-3) 

 10. (-4)  7

A
Ćwiczenie 2

Wykonaj na kalkulatorze następujące obliczenia albo, jeżeli znasz wynik, wpisz go, a potem sprawdź na kalkulatorze.

 1.  (-9)  (-11) 

 2. 9  17 

 3. 9  (-2) 

 4. (-3)  9 

 5. (-10)  (-5) 

 6. 10  16 

 7. 11  (-1) 

 8. (-2)  11

 9. (-11)  (-4) 

 10. 11  26 

B
Ćwiczenie 3

Uzupełnij zdania. W każdej różnicy pierwsza liczba jest odjemną, druga – odjemnikiem.

 1. Różnica liczb 14(-2) wynosi …

 2. Różnica liczb (-3)(-7) wynosi …

 3. Różnica liczb (-15)14 wynosi …

 4. Różnica liczb (-11)(-6) wynosi …

 5. Różnica liczb 20(-27) wynosi …

B
Ćwiczenie 4

Oblicz.

 1. 6  (-18) 

 2. (-39)  22 

 3. (-59)  (-63) 

 4. 12  41 

 5. 17  (-18) 

 6. (-48)  39

 7. (-10)  (-123) 

 8. 16  61 

B
Ćwiczenie 5

Oblicz.

 1. 14  (-6)

 2. (-29)  16 

 3. (-19)  (-23) 

 4. 12  40

 5. 16  (-7) 

 6. (-41)  55 

 7. (-45)  (-37) 

 8. 21  125 

B
Ćwiczenie 6

Uzupełnij brakujące liczby.

 1. -210==-2+

 2. -2-10==-2+

 3. 2  10 == 2 + 

 4. 2-10==2+

Ważne!

Różnica dwóch liczb całkowitych jest równa sumie pierwszej z nich i liczby przeciwnej do drugiej.
Na przykład.

 • 8  (-5) = 8 + 5 = 13

 • (-8)  (-5) = (-8) + 5 = (-3)

 • 18  20 = 18 + (-20) = -2

 • (-8)  7 = (-8) + (-7) = -15

A
Ćwiczenie 7

Zamień różnice na sumy i oblicz je. Możesz nie korzystać z kalkulatora.

 1. -1 7 = -1+=

 2. 19  -5= 19 +=

 3. -7 1 = -7+ =

 4. 24  -76= 24 += 

 5. -2 -4= -2+= 

 6.  15  27 = 15 + = 

iEqYYpAPHm_d5e516

Odejmowanie liczb całkowitych na osi liczbowej

Przykład 1

Aby odczytać wynik odejmowania liczby dodatniej od liczby całkowitej, będziemy przesuwać się w kierunku przeciwnym do zwrotu osi.

R1dnzQNccFrCp1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Przykład 2

Aby odczytać wynik odejmowania liczby całkowitej ujemnej od liczby całkowitej, będziemy przesuwać się w kierunku zwrotu osi.

R1LPl34D3CViY1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 8

Wstaw brakujący odjemnik.

 1. (-2)  = -7

 2. (-7)  = -12

 3. (-11)  = -4

 4. (-4)=3

 5. 1 = 4

 6. -13   = 4

A
Ćwiczenie 9
RazWlT6Cfuydj1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Odejmowanie liczb całkowitych – zadania generatorowe

C
Ćwiczenie 10

Oblicz.

 1. (-1)  3  (-9)

 2. (-11)  (-15)  (-14) 

 3. (-12)  ((-1)  15) 

 4. 15  (-8)  (-9) 

 5. (-15)  (-12)  (-11) 

 6. (-6)  (14  (-13)) 

 7. (-13)  (-5 )  (-3)

 8. (-21)  ((-10)  8) 

 9. (-12)  (5  (-14)) 

B
Ćwiczenie 11

Oblicz w pamięci brakujący odjemnik.

 1. (-5)  = (-9)  2

 2. (-11)  = (-14)  12

 3. (-1)=5(-1)

 4. 8  =(-24)  (-13)