Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Przykład 1
R1L6uQbV0RSM61
Animacja przedstawia dwie osie liczbowe z zaznaczonymi punktami od -6 do 6. Na pierwszej osi zaznaczona odległość liczby 5 od liczby 0, równa 5. Zapis: wartość bezwzględna z liczby 5 =5. Na drugiej osi zaznaczona odległość liczby -4 od liczby 0, równa 4. Zapis: wartość bezwzględna z liczby -4 =4.
A
Ćwiczenie 1

Na osi liczbowej odległość punktu o współrzędnej 4 od punktu o współrzędnej 0 jest równa 4.
Chociaż mówimy o odległościach między punktami, można powiedzieć krótko, że odległość liczby 4 od zera na osi liczbowej wynosi 4 (lub 4 odcinki jednostkowe).

R1JdPomCf2ykY1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Określ odległość podanej liczby od zera na osi liczbowej.

 1. 1

 2. 3

 3. 6

 4. -1

 5. -2

 6. 5

 7. 7

 8. -8

A
Ćwiczenie 2

Wskaż na rysunku wszystkie te liczby, których odległość od zera na osi liczbowej wynosi

 1. 3

 2. 5

 3. 9

 4. 11 

  R16stGMM6PQvx1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wartość bezwzględna liczby
Definicja: Wartość bezwzględna liczby

Odległość dowolnej liczby od liczby zero na osi liczbowej nazywamy wartością bezwzględną tej liczby.

Ważne!

W skrócie wartość bezwzględną liczby -13 zapisujemy tak: -13.
Zapis -13=13 czytamy: „wartość bezwzględna liczby minus trzynaście wynosi trzynaście” .

B
Ćwiczenie 3

Oblicz.

 1. -12

 2. 74

 3. -99

 4. 0

 5. -10

 6. 7

 7. 250

 8. -678

B
Ćwiczenie 4
R1en8v3Ypx93q1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 5

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Rfwr8pNtC58NN
static
iwDIYuqzH2_d5e366

Liczby przeciwne

A
Ćwiczenie 6

Spośród liczb -5, -1, 7,1, -3, -7, 3,2, 0, -2, 1, 1, 5
wybierz pary takich liczb, które na osi liczbowej leżą w tej samej odległości od zera.

Ważne!

Pary liczb: - 22, 7-7, 100-100, - 55 to pary liczb przeciwnych.
Liczby przeciwne, różne od zera, są położone na osi liczbowej w tej samej odległości od zera, po przeciwnych jego stronach.
Liczbą przeciwną do zera jest zero.

classicmobile
Ćwiczenie 7

Rozstrzygnij, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R5OlacKaiol8q
static
A
Ćwiczenie 8

Oblicz.

 1. |-8| + 5

 2. |15|  6

 3. 2 · |0| + 10

 4. 3 · |4 + 5|

 5. |-20| : 10

 6. |12| · |-1|  7