Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Dodawanie liczb całkowitych

A
Ćwiczenie 1
R1Z10ZVR4luwu1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2
RYDzYQubdJ2ys1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Oblicz.

 1. - 3 + (-7) 

 2. - 45 + (-56) 

 3. - 55 + 55 

 4. - 6 + 0 

 5. 8 + (-8) 

 6. 78 + (-21) 

 7. 28 + (-32) 

 8. -28 + 54

A
Ćwiczenie 4

Uzupełnij obliczenia.

 1. 8 + (-15) = 8 + (-8) + () 

 2. -15+ 25 = -15+ 15 +

 3.  -34+ 18=+ (-18) + 18

 4. 14 + - 33= 14 + - 14+ 

 5. - 48+ 60 = - 48+ + 12 

A
Ćwiczenie 5

Do każdego zadania zapisz odpowiednie dodawanie i odpowiedz na pytanie.

 1. Rano temperatura wynosiła -7˚C, a do południa wzrosła o 5˚C. Jaka temperatura była w południe?

 2. W środę temperatura wynosiła -5˚C, a w czwartek była o 2˚C wyższa. Jaka temperatura była w czwartek?

 3. Tomek ma 5 złotych długu, a jeszcze od Wojtka pożyczył 7 złotych. Ile złotych długu ma teraz Tomek?

 4. W marcu stan konta pana Zbyszka wynosił -250 zł. Na początku kwietnia pan Zbyszek wpłacił na konto 1360 zł. Jaki był stan konta pana Zbyszka na początku kwietnia?

 5. Wojtek w pewnej grze miał 24 punkty ujemne i otrzymał jeszcze 5 punktów ujemnych. Ile punktów miał Wojtek?

B
Ćwiczenie 6

Liczbę (-16) zapisz w postaci

 1. sumy dwóch liczb ujemnych

 2. sumy dwóch liczb o różnych znakach

classicmobile
Ćwiczenie 7

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RDXFUZgKNLWs5
static
A
Ćwiczenie 8

Oblicz. Pamiętaj, że suma liczb przeciwnych jest równa zero.

 1. -5+7+5+-7+3

 2. (-17) + 21 + 17 + 51 + (-21) 

 3. (-9) + 45 + 8 + (-45) + (-8) + 7 

 4. 67 + 34 + 56 + (-34) +(-56) + 33 

B
Ćwiczenie 9

Oblicz.

 1. (-11) + 7 + (-9) + 13 

 2. 8 + (-2) + (-6) + (-9) 

 3. 200 + (-234) + (-102) + (-98) + 134 

 4. -44 + 125 + (-101) + (-24) + 244 

Odejmowanie liczb całkowitych

A
Ćwiczenie 10

Na podstawie grafów uzupełnij zdania.

 1. Aby odczytać wynik odejmowania liczby dodatniej od liczby całkowitej, będziemy przesuwać się w kierunku … .

  RN5zkvtLJ7mzg1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. Aby odczytać wynik odejmowania liczby ujemnej od liczby całkowitej, będziemy przesuwać się w kierunku … .

  R155ZrtPAdCzp1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

B
Ćwiczenie 11

Oblicz.

 1. 11  18

 2. 32  40 

 3. (-55)  27 

 4. (-71)  86 

 5. (-99)  2

 6. (-48)  56

A
Ćwiczenie 12
RxgBRqzPF4qhG1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 13

Zastąp odejmowanie odpowiednim dodawaniem i oblicz.

 1. 8  11

 2. 23  (-15)

 3. -46  (-13)

 4. 19  (-19)

 5. -19  (-19) 

 6. -34  (-93)

B
Ćwiczenie 14

Rano zanotowano temperaturę -2˚C. Do wieczora temperatura obniżyła się o 3˚C. Jaka temperatura była wieczorem?

B
Ćwiczenie 15

Korzystając z tabeli, oblicz

 1. różnicę między temperaturą topnienia a temperaturą wrzenia chloru,

 2. różnicę między temperaturą wrzenia a temperaturą topnienia chloru.

  Zadanie 8.16

  NAZWA SUBSTANCJI

  TEMPERATURA TOPNIENIA (°C)

  TEMPERATURA WRZENIA (°C)

  chlor

  101
  34
B
Ćwiczenie 16

Liczbę -16 zapisz w postaci:

 1. różnicy dwóch liczb ujemnych

 2. różnicy dwóch liczb o różnych znakach.

B
Ćwiczenie 17

Oblicz.

 1. 200  (-45)  144 

 2. - 56  (-24)  244

 3. -(-45)  67  20 

 4. -(-17)  57  160  (-320) 

imYeLPrtmB_d5e760

Mnożenie liczb całkowitych

A
Ćwiczenie 18

Uzupełnij obliczenia.

 1.  -5+ -5+ -5=  -5= 

 2. -4+ -4+ -4+ -4= 4 =

 3.  -1+ -1+ -1+ -1+ -1= (-1) = 

 4.  += 2  ( -10) = -20

A
Ćwiczenie 19

Oblicz.

 1. 2 -21

 2. 5 -12

 3. 9 -7

 4. 11-20

 5. -12  9 

 6. -6 15 

 7. -13 6 

 8. -25 8 

A
Ćwiczenie 20

Oblicz.

 1. -3-9

 2. -9-11

 3. -5-13 

 4. -20-15

 5. -15-4

 6. -45-5

classicmobile
Ćwiczenie 21

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RF1oSZt6bg4UH
static
B
Ćwiczenie 22

Oblicz.

 1. 10  (-10)  (-10)  10  2 

 2. (-2)  5  (-4)  8 · (-1)

 3. (-1)  4 ( -2)(-5)  (-2) 

 4. (-3)  (-4)  (-5)  (-1)  (-2)

B
Ćwiczenie 23

Oblicz:

 1. (-2)2 · (-3)

 2. (-5) · (-1)3 

 3. (-5)2 · |-4|

 4. -3-2 -1 

 5. 0  -2-3

 6. -4 (-2)2 -1

imYeLPrtmB_d5e1072

Dzielenie liczb całkowitych

A
Ćwiczenie 24

Uzupełnij grafy.

R5Z5eliIS14IE1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 25
RWbeIV80vGfiP1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 26

Oblicz.

 1. (-28) : 4 

 2. (-56) : (-7)

 3. 64 : (-16)

 4. (-48) : (-8)

 5. (-36) : 6 

 6. (-125) : 25

 7. (-81) : (-9) 

B
Ćwiczenie 27

Oblicz.

 1. 36 : (-2) : (-9)

 2. 100 : (-10) : (-2)

 3. (-500) : (-10) : 5

 4. 88 : (- 8) : (-1) 

 5. (-240) : (-30) : (-2)

 6. f)(-450) : 9 : (-5)

Łączenie działań na liczbach całkowitych

Już wiesz
R1cED5hnQIKA41

Reguły dotyczące kolejności wykonywania działań na liczbach całkowitych są takie same, jak w przypadku liczb naturalnych, ułamków czy liczb dziesiętnych.

B
Ćwiczenie 28

Oblicz.

 1. (-5)  2  (-7)

 2. (-6) + (-3) 6

 3. (-9) : (-3) + (-5)

 4. (-32) : (-4) + (-4)

 5. (-5) + (-5) 2 

 6. (-9)  (-8)  72

B
Ćwiczenie 29

Oblicz.

 1. (-100) : (-2)2 

 2. (-125) : (-5)3

 3. (-160) : -16 

 4. -100 :-25 

B
Ćwiczenie 30

Oblicz.

 1. 14  (-9)  (-2) + 4

 2. (-20)  3  (-15)  3 

 3. (-3)  8  2  (7  9) 

 4. (-2)³ : (-2)² + 8 : (-2 + 4)

 5. (-10) : (-5)  2

B
Ćwiczenie 31

W pewnej grze za każdą rundę można uzyskać od -4 do 4 punktów. Krzyś rozegrał 8 rund. Korzystając z tabeli z punktacją zadań rozwiązanych przez Krzysia, oblicz ile zdobył on punktów.

Zadanie 8.32

Nr zadania

1
2
3
4
5
6
7
8

Punkty

-1
2
-1
2
-3
4
-2
4
B
Ćwiczenie 32

Tabela przedstawia temperatury zanotowane o godz. 6.00 w pierwszym tygodniu lutego w Warszawie. Oblicz średnią temperaturę w tym tygodniu.

Zadanie 8.32

Dzień

1
2
3
4
5
6
7

Temperatura (˚C)

-5
-4
0
-1
-2
2
3