Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

R1PcX9NmKlfqC
Nagranie filmowe dotyczące rewolucji w Niderlandach, część pierwsza.
Polecenie 2

Wymień działania Filipa II wobec Niderlandów podjęte na początku jego panowania, które zostały źle przyjęte przez mieszkańców tego państwa.

RzGxQNAcjezwA
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, kim byli gezowie i jaką rolę odegrali w walce o niepodległość Niderlandów.

ReIcclta8NwAU
(Uzupełnij).
RvbtVybDfNXZ0
Nagranie filmowe dotyczące rewolucji w Niderlandach, część druga.
Polecenie 4

Wyjaśnij, dlaczego Anglia zamknęła swoje porty przed jednostkami gezów.

RNbVt59U4caHC
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij znaczenie konfliktów religijnych w Niderlandach dla podziału państwa i powstania Republiki Zjednoczonych Prowincji.

RcVEl5jY0vCW1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RkODdu9Od8Ls61
Ćwiczenie 1
Spośród wymienionych niżej postaci wskaż cztery związane z konfliktem hiszpańsko-niderlandzkim w XVI–XVII w. Możliwe odpowiedzi: 1. Don Juan d'Austria, 2. Filip IV Habsburg, 3. Francisco Pizarro, 4. Małgorzata ks. Parmy, 5. Arend Dickmann, 6. Wilhelm ks. Orański, 7. Elżbieta Farnese, 8. Ferdynand Álvarez ks. Alby
21
Ćwiczenie 2

Przeanalizuj tekst źródłowy, a następnie zaznacz w tabeli poniżej zdania prawdziwe i fałszywe.

1
Akt ogłoszenia niepodległości Zjednoczonych Prowincji Niderlandów przez Stany Generalne w 1581 r.

Król hiszpański starał się wszelkimi środkami poddać ten kraj w niewolę i pod rządy Hiszpanów, naprzód usiłując pod pozorem religii wprowadzić w głównych miastach nowe biskupstwa, wyposażając je przez wcielenie najbogatszych opactw […]. Lecz pomimo różnych upomnień, skierowanych do króla Hiszpanii […] i pomimo tego, że król osobiście dawał nadzieję, że w myśl ich żądań postara się o zadowolenie kraju, uczynił potem wręcz przeciwnie. Z tego powodu, litując się nad biednym ludem, naczelnicy szlachty przedstawili w r. 1566 pewne upomnienie w formie prośby, aby w celu […] uniknięcia rozruchów i buntów raczyła j. król. mość złagodzić pewne punkty, zwłaszcza te, które dotyczą surowości inkwizycji i kary z powodu religii […]. Król zamiast wysłuchać ich, polecił […] ogłosić buntownikami i […] kazał uwięzić i spowodował śmierć rzeczonych panów posłów […]. […] Ks. Alba [wysłany do Niderlandów przez Filipa II] zaraz po przybyciu […] rozłożył natychmiast garnizony w głównych miastach i fortecach kraju; […] wezwał do siebie najznakomitszych panów kraju, pod pozorem, że potrzebuje ich rady i pomocy dla dobra i służby króla i tego kraju. Po czym kazał uwięzić tych, którzy ufając jego listom, stawili się przed nim (oraz kazał ich stracić). W końcu uważając, że nie ma się czego obawiać, chciał wprowadzić przemocą pewien podatek dziesiątego pieniądza od wszelkiego rodzaju towarów i wyrobów przemysłowych […]. Przez te gwałty spowodował w końcu, że […] prowincje Holandii i Zelandii zbuntowały się […]. Przeciwko tym dwom prowincjom ks. Alba w czasie swoich rządów, a po nim wielki komandor Kastylii [Luis de Zunige Requesens] wysłany na jego miejsce przez króla, […] zmuszali prowincje, które poddały się pod jarzmo Hiszpanów, do wspomagania ich w podboju tamtych, a pomimo to nie wprowadzili żadnych ulg w tych prowincjach, obchodząc się z nimi jak z wrogiem […]. […] Następnie wkroczywszy do Antwerpii, złupili ją i zniszczyli ogniem i mieczem. […]

W tymże czasie król myśląc o tym, aby lepiej zwieść swoich poddanych, wysłał do tych krajów jako generalnego gubernatora swojego brata, Don Juana Austriackiego, który pod pozorem oświadczenia złożonego Stanom, iż uznaje pacyfikację, zawartą w Gandawie, i przyrzeczenia, że wydali Hiszpanów, ukara sprawców gwałtów i nieporządków i przywróci dawne wolności, usiłował rozdzielić rzeczone Stany i podbić jeden kraj po drugim. […]

Podajemy (więc) do wiadomości, iż my rozważywszy dobrze wymienione sprawy i powodowani ostateczną koniecznością, jak powiedziano, za wspólną zgodą, uchwałą i zezwoleniem ogłosiliśmy i ogłaszamy niniejszym króla Hiszpanii za pozbawionego zwierzchnictwa, władzy, jurysdykcji i dziedzictwa tych krajów. W myśl tego ogłaszamy wszystkich wasalów i innych mieszkańców tych krajów jakiejkolwiek godności lub stanowiska za zwolnionych odtąd od przysięgi.

c1 Źródło: Akt ogłoszenia niepodległości Zjednoczonych Prowincji Niderlandów przez Stany Generalne w 1581 r. Cytat za: Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 230–232.
RYY5Ki0ufu1ra
Łączenie par. . Twórcy dokumentu zarzucają hiszpańskiemu władcy narzucanie niderlandzkim poddanym protestantyzmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem twórców dokumentu Don Juan d'Austria przemocą narzucił Niderlandczykom pacyfikację gandawską.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem twórców dokumentu ks. Alba wprowadził w Niderlandach dziesięcioprocentowy podatek od towarów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Książę Alba zastąpił na stanowisku namiestnika Niderlandów Luisa de Zunige Requesensa.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cytowany dokument ogłasza detronizację Filipa II.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W roku 1566 posłowie niderlandzcy zostali na polecenie Filipa II uwięzieni i straceni.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida