Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Polecenie 1

Zapoznaj się z drugą częścią wykładu prof. Andrzeja Chwalby i wykonaj kolejne polecenia.

R1PDrDm36RbuS
Film przedstawiający społeczeństwo dziewiętnastego wieku.
Polecenie 2

Scharakteryzuj różnice w pozycji chłopów w Europie Środkowo‑Wschodniej oraz Zachodniej.

RJs9UNfMIaQ47
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij zmiany w przywilejach szlachty i jej pozycję w XIX wieku.

RQHrNYscKg6eT
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, dlaczego pojęcia darwinizmu, doboru naturalnego i walki o byt można odnosić do relacji społecznych.

RBr4YZ4MqeAb5
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem. To fragment programu Socjaldemokratycznej Partii Niemiec ogłoszonego podczas zjazdu tego ugrupowania w Erfurcie w październiku 1891 r., gdy działalność tej partii była legalna (w latach 1878–1890 została zakazana). Opisz, dlaczego program stał się wzorcem dla wielu partii socjaldemokratycznych.

Program erfurcki z 20 października 1891 r. (fragmenty)

Przekształcenie kapitalistycznego posiadania środków produkcji, ziemi, kopalń, surowców, narzędzi, maszyn, środków lokomocji na własność społeczną, zamiana produkcji towarów na produkcję socjalistyczną, przez społeczeństwo dla społeczeństwa, sprawi, że wielkie fabryki i wciąż rosnąca zdolność produkcyjna pracy uspołecznionej przekształcą się ze źródła nędzy i ucisku dotychczas wyzyskiwanych klas w źródło najwyższego dobrobytu i wszechstronnego harmonijnego udoskonalenia. Społeczne przekształcenie oznacza wyzwolenie nie tylko proletariatu, lecz całej ludzkości, która cierpi w dzisiejszych stosunkach. Ale nie może być ono dziełem samej klasy robotniczej, inne klasy mimo różnic interesów, na gruncie prywatnej własności do środków produkcji stojące, mają na celu utrzymanie podstaw dzisiejszego społeczeństwa. Walka klasy robotniczej przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi jest naturalnie walką polityczną. Klasa robotnicza nie może prowadzić walki ekonomicznej i nie może rozwinąć swojej organizacji ekonomicznej bez praw politycznych. Klasa robotnicza nie może spowodować przejścia środków produkcji w posiadanie ogółu, bez dojścia do władzy politycznej. Tę walkę klasy robotniczej przekształcić w świadomą, jednolitą, wskazać jej konieczny cel – oto zadanie Partii Socjaldemokratycznej. Interesy klas pracujących we wszystkich krajach są równe. Wraz z rozszerzeniem handlu światowego i produkcji na rynek światowy położenie robotników jednego kraju staje się coraz bardziej zależne od położenia robotników w innych krajach. Wyzwolenie klasy robotniczej jest zadaniem, w którym zainteresowani są w równym stopniu robotnicy wszystkich krajów cywilizowanych. Świadoma tego, czuje i ogłasza socjaldemokracja Niemiec swoją jedność z uświadomionymi robotnikami wszystkich pozostałych krajów. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec walczy nie o nowe przywileje klasowe […], lecz o zniesienie panowania klasowego i samych klas, walczy o równe prawa i równe obowiązki wszystkich bez różnicy płci i pochodzenia. Wychodząc z tych poglądów, zwalcza socjaldemokracja w dzisiejszym społeczeństwie nie tylko wyzysk i ucisk najemnego robotnika, ale każdy rodzaj wyzysku i ucisku.

2 Źródło: Program erfurcki z 20 października 1891 r. (fragmenty), [w:] Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. XIX wiek, Warszawa 2014, s. 191.
RRoLOd0GLuadS
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Na podstawie źródła z ćwiczenia 2 wykonaj polecenia.

R184kPFbUS0Lh
Polecenie 1 - Twoja odpowiedź (Uzupełnij) Polecenie 2 - Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z rysunkiem satyrycznym. Następnie wykonaj polecenia.

R1UwXznkBnlDe
Piramida systemu kapitalistycznego. Napisy od góry: Kapitalizm. Rządzimy wami. Oszukujemy (ogłupiamy) was. Strzelamy do was. Jemy za was. Żywimy was wszystkich (na dole po prawej). Pracujemy za wszystkich (na dole po lewej).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1d6uptLM40O6
Uzasadnij, że karykatura zawiera krytykę stosunków społecznych. (Uzupełnij) Udowodnij, że rysunek powstał w XIX w. i dotyczy stosunków społecznych istniejących w tym czasie. (Uzupełnij) Rozstrzygnij, w jakiego rodzaju czasopiśmie - konserwatywnym, liberalnym czy socjalistycznym - mogłaby zostać wydrukowana poniższa karykatura. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R1V0i2pabKo2A
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj poniższy fragment tekstu opracowania i ilustrację. Następnie rozstrzygnij, czy oba źródła dotyczą tego samego zjawiska dotyczącego zmian zachodzących w społeczeństwie w XIX w. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do informacji zawartych w obu źródłach.

B. Russell Perspektywy cywilizacji przemysłowej

Industrializm ogranicza swobodę jednostki w stosunku do społeczeństwa, ale zwiększa swobodę społeczeństwa w stosunku do natury. Skutkiem tego namiętności indywidualne, wytwarzające m.in. sztukę i romantykę, zaczynają wymierać, podczas gdy namiętności zbiorowe, których dziełem jest wojna, urządzenia sanitarne i elementarne wykształcenie, rozwijają swobodnie i zyskują na sile. Zanik indywidualnych namiętności doprowadza przede wszystkim do osłabienia indywidualności. W na wskroć uprzemysłowionym społeczeństwie jedna osoba prawie nie daje się odróżnić od drugiej. Ubrania, domy i sprzęty - wszystko to jest produkowane w milionach egzemplarzy i wskazuje brak jakichkolwiek rysów indywidualnych. W takiej atmosferze nie może być mowy o rozkwicie sztuki, romantyki i uczuć indywidualnych, ponieważ warunkiem ich jest zachowanie własnej indywidualności oraz jej uznanie przez otoczenie.

1 Źródło: B. Russell, Perspektywy cywilizacji przemysłowej, t. 1, Warszawa 1933, s. 175. Cytat za: M. Gładysz, Historia II. Podręcznik do klasy drugiej liceum i technikum, cz. 1, Od oświecenia do 1918 roku, GWO, Gdańsk 2002, s. 175.
R1BM1mwwh8l1I
Nauczyciel geografii uczący dzieci we francuskiej szkole o utraconych prowincjach Alzacji i Lotaryngii, obraz z 1887 roku.
Źródło: Alphonse de Neuville, Wikimedia Commons, domena publiczna.
RG8bXLayMY6ef
Czy oba źródła dotyczą tego samego zjawiska dotyczącego zmian zachodzących w społeczeństwie w XIX w.? (Wybierz: Tak, Nie) Twoje uzasadnienie (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida