Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

R1HTX4GTgPi6v
Film przedstawiający społeczeństwo dziewiętnastego wieku.
Polecenie 2

Wyjaśnij różnice między społeczeństwem stanowym a społeczeństwem XIX wieku.

R9JRFH2CODwTR
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Scharakteryzuj, jakie różnice występowały w ramach burżuazji.

Rbcmxm0gnRtV1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida