Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

R1ORvPX5cuO9Y
Film nawiązujący do treści materiału Kryzys i upadek republiki.
Polecenie 2

Wyjaśnij związek między plemionami germańskimi a kryzysem, w jakim znalazła się rzymska republika.

R1HdXHiOll2i7
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz, z czyjego punktu widzenia zmiany wprowadzone w armii rzymskiej były pozytywne, a z czyjego - negatywne.

RHdOwl2fw6jcZ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem, a następnie wykonaj polecenia.

R1BuU3omVAKyV
Nagranie dźwiękowe Gajusz Juliusz Cezar, O wojnie domowej.
Źródło: Gajusz Juliusz Cezar, O wojnie domowej, ks. I, rozdz. 7-11, tłum. J. Parandowski.
RyS1nRaHbZ1My
Opisz, jak Cezar przekonywał żołnierzy, aby wbrew uchwale senatu pozostali pod jego dowództwem. (Uzupełnij) Przedstaw deklarowany stosunek Cezara i Pompejusza do republiki. W jakim stopniu deklaracje te były zgodne z rzeczywistością? (Uzupełnij) Wyjaśnij, czym kierował się Cezar, odmawiając rozpuszczenia wojska. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenie.

RNF97Hf7Qs2aZ
Kolorem zielonym zaznaczono tereny należące bezpośrednio do Rzymu, kolorem ciemnoczerwonym – terytoria Latynów, którzy pozostali wierni republice, a jasnoczerwonym – obszar zajmowany przez buntujących się Italików.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RlCcRI5vKrQCA
Na podstawie zamieszczonej wyżej mapy przedstawiającej Italię tuż przed wybuchem wojny sprzymierzeńczej, udowodnij prawdziwość stwierdzenia zawartego w filmie edukacyjnym, że mimo zdobycia przez Italików praw obywatelskich, w praktyce mieli oni niewielkie szanse uczestniczenia w życiu politycznym republiki. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
Rn4SlVpClt2iC
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z cytatami, a następnie wykonaj polecenia.

Sulla:

Appian z Aleksandrii Historia rzymska

Pewne prawa znosił, a ustanawiał inne. Zabronił piastowania pretury przed kwesturą, a konsulat przed preturą, zabronił też ponownego obejmowania tego samego urzędu przed upływem 10 lat. Zniósł też niemal władzę trybuńską, pozbawiając ją wszelkiego znaczenia i zastrzegając prawem, że były trybun nie może już piastować żadnego innego urzędu; dlatego też wszyscy zabiegający o podniesienie swojej chwały czy też swego rodu stronili w przyszłości od tego urzędu.

B Źródło: Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, ks. XIII, rozdz. 100.

Cezar:

Boski Juliusz

[Jako konsul] okolicę Stellacką, oddaną na rzecz państwa przez przodków oraz Ziemię Kampańską, z której dochody przeznaczono na potrzeby państwowe, przydzielił bez losowania mnie więcej dwudziestu tysiącom obywateli mających po troje lub więcej dzieci. Dzierżawców państwowych, gdy prosili o zniżkę należnych opłat, zwolnił z jednej trzeciej i publicznie ich upominał, aby przy zawieraniu nowych umów dzierżawnych nie podbijali sobie nawzajem cen zbyt lekkomyślnie.

C Źródło: Boski Juliusz, [w:] Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, rozdz. 20.
R1DZTO8ok6Gj5
Tak zwaną epokę „wielkich wodzów” zapoczątkował Gajusz Mariusz, po którym pojawiło się grono jego wiernych naśladowców, wśród których najsłynniejszymi byli dwaj dyktatorzy: Lucjusz Korneliusz Sulla oraz Gajusz Juliusz Cezar. Mimo coraz większego znaczenia armii w rozstrzyganiu wszelkich dysput politycznych dawny podział na popularów i optymatów nadal pozostawał w mocy. Na podstawie zamieszczonych wyżej tekstów źródłowych określ, który z tych dwóch polityków był popularem, a który optymatem. Sulla Możliwe odpowiedzi: 1. popular, 2. optymat Cezar Możliwe odpowiedzi: 1. popular, 2. optymat
R13cpqLpwrSs7
Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).