Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami, a następnie wykonaj dołączone do nich polecenia.

R1bisH8T5ucM8
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2

Wyjaśnij, dlaczego państwa arabskie uznawały powstanie państwa Izrael za spuściznę dawnego systemu kolonialnego. Czy zgadzasz się z taką tezą? Uzasadnij odpowiedź.

R630i8bfJRxnj
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego ONZ postanowiło podzielić Palestynę na dwa państwa i zgodziło się na powstanie Izraela.

REEG90v6Tylkk
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RW79NSpoMzdGb
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 4

Oceń znaczenie kryzysu naftowego z punktu widzenia krajów arabskich, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.

R75H1obEV0664
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij, jak zmienia się punkt ciężkości w kwestii stosunków na Bliskim Wschodzie pod koniec lat 70. XX w. Czy konflikt izraelsko‑arabski wciąż odgrywa najważniejszą rolę?

R1ZXXcYFHJJ1D
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 1

Zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij odpowiedź.

RUi7EKsftpSKL
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Sepehr.Sǎsǎni, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rmlifx4VKtqT5
Mapa obrazuje granice polityczne na Bliskim Wschodzie w roku: Możliwe odpowiedzi: 1. 1938, 2. 1920, 3. 1948, 4. 1979
R8wi5NpmK7NLj
Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej fragmentem źródłowym mowy premiera Davida Ben Guriona proklamującego niepodległość Izraela w 1948 r., a następnie wyjaśnij, o jakiej katastrofie narodu żydowskiego mówi i jak wiąże się ona jego zdaniem z koniecznością uzyskania przez Żydów własnego państwa.

Dawid Ben Gurion

Katastrofa, która niedawno spadła na naród żydowski (…) była kolejnym potwierdzeniem konieczności rychłego rozwiązania problemu bezdomności narodu poprzez odbudowanie w Ziemi Izraela państwa żydowskiego. (…) To uznanie prawa narodu żydowskiego do ustanowienia swojego państwa jest nieodwołalne. To prawo jest naturalnym prawem narodu żydowskiego do bycia panami własnego losu, jak inne narody, w swoim suwerennym państwie.

1 Źródło: Dawid Ben Gurion, Warszawa 2020, s. 85. Cytat za:Europa. Nasza historia. Klasa 8: Od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych
RDKhcj4YTLS92
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).