Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą i wykonaj kolejne polecenia.

RS3ybXWxptdiD1
Mapa przedstawia Bliski Wschód w latach 1948-1973. Różnymi kolorami zaznaczone są na niej państwa: Egipt z miastami Kair, Al-Minja, Aleksandria, Damietta, Port Said, Ismailia i Suez, Izrael z miastami Sodoma, Jerozolima, Tel Awiw-Jafa, Nazaret, Hajfa i Akka, Jordania z miastem Ammam, Syria z miastem Damaszek oraz Liban z miastami Bejrut i Trypolis. Ponadto zaznaczone są konkretne obszary. Kanał Sueski - znacjonalizowany w 1956 roku, zablokowany w latach 1967-1975 i zamknięty dla żeglugi. Półwysep Synaj - egipski w latach 1956-1967, od 1967 roku okupowany przez Izrael, zwrócony Egiptowi w 1979 roku. Okręg Gazy - zajęty przez Egipt w latach 1948-1949, okupowany przez Izrael od 1956 roku, pod kontrolą egipską w latach 1957-1967, okupowany przez Izrael od 1967 roku. Zachodni Brzeg Jordanu - włączony do Jordanii w latach 1949-1967, od 1967 roku okupowany przez Izrael. Wzgórze Golan - okupowane przez Izrael w latach 1967-1973, opanowane na krótko przez Syrię w 1973 roku.
Źródło: Contentplus.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Przyjrzyj się położeniu Kanału Sueskiego. Wyjaśnij, jakie ma on znaczenie i dlaczego jego nacjonalizacja wywołała taki sprzeciw państw zachodnich i Izraela.

Wyjaśnij, jakie znaczenie ma Kanał Sueski i dlaczego jego nacjonalizacja wywołała taki sprzeciw państw zachodnich i Izraela.

RD2vMh0x298zW
Przyjrzyj się położeniu Kanału Sueskiego. Wyjaśnij, jakie ma on znaczenie i dlaczego jego nacjonalizacja wywołała taki sprzeciw państw zachodnich i Izraela. (Uzupełnij) Zastanów się, jakie powody, oprócz prestiżowych, leżały u podłoża rywalizacji Egiptu i Izraela o Półwysep Synaj. (Uzupełnij).
Polecenie 3

Na podstawie mapy wyjaśnij, jakie powody, oprócz prestiżowych, leżały u podłoża rywalizacji Egiptu i Izraela o Półwysep Synaj. Przedstaw wnioski.

R1R4jCOqSpyOk
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).