Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z dalszą częścią wykładu historyka Piotra Krolla i wykonaj kolejne polecenia.

RKXBV6gScak3y
Film opowiadający o przejawach odradzania się polskości na Warmii i Mazurach.
Polecenie 2

Opisz gospodarkę i kulturę Warmii i Mazur.

R14oRizwtLx8U
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, jaki był stosunek mieszkańców Warmii i Mazur do Prus oraz tradycji polskiej.

R4FtZq2ZwXJN1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
Pokaż ćwiczenia:
Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj polecenia.

Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.

Ilustracja A

RBTeWpYgvD5WZ
Napis na plakacie: Polski wilk pożąda twojej ojczyzny!.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Ilustracja B

RUKCQNFVu3Fi8
Napis w języku niemieckim jest tłumaczeniem wersji polskiej umieszczonej powyżej.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R5Y5JK6x81cn0
Połącz nazwę państw z ilustracjami, które powstały na ich zlecenie. Ilustracja 1 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, 2. Niemcy Ilustracja 2 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, 2. Niemcy
RdDFsdLRJpJnn
Rozstrzygnij, czy oba plakaty dotyczą tego samego wydarzenia. (Wybierz: Tak, Nie) Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do elementów graficznych. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z mapą oraz danymi statystycznymi, a następnie wykonaj polecenie.

Źródło A

RIHKWP1LatpUr
Mapa narodowościowa ziem zaboru pruskiego, dawnych Prus Książęcych i pruskiej części Górnego Śląska oraz niektórych terenów Dolnego Śląska (nienależących do zaboru pruskiego) na podstawie urzędowego pruskiego spisu ludności z roku 1910. Sporządzona przez Józefa Kostrzewskiego i Ireneusza Rajewskiego w roku 1919.
Źródło: Józef Kostrzewski, Ireneusz Rajewski, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Źródło B

Wyniki spisu powszechnego z 1910 r.

Wyszczególnienie

Język ojczysty w % ogółu ludności

Wyznanie w % ogółu ludności

polski

niemiecki

katolickie

ewangelickie

mojżeszowe

Zabór pruski

49,8

50,1

60,6

37,7

1,1

Wielkie Księstwo Poznańskie

61,5

38

67,7

30,8

1,3

Rejencja bydgoska

50,2

49,7

56,9

41,6

1,3

Rejencja poznańska

67,9

32,0

74,0

24,6

1,3

Pomorze Gdańskie

35,5

64,4

51,8

46,3

0,8

Rejencja gdańska

28,2

71,7

48,8

49,0

0,6

Rejencja kwidzyńska

41,1

58,8

54,1

44,3

1,0

Górny Śląsk (rejencja opolska)

57,0

40,0

90,6

8,5

0,8

Mazury (rejencja olsztyńska)

49,3

50,5

28,3

70,3

0,5

Ludność rejencji zaboru pruskiego, Górnego Śląska oraz Mazur według spisu ludności z 1910 r., za: Historia Polski w liczbach, t. 1, Państwo, społeczeństwo, red. F. Kubiczek, Warszawa 2003, s. 192.

R1d5yiTKc50hN
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RFMuM4zqXiBvN
(Uzupełnij).