Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

R1NmprKgRx35u
Film opowiadająco o przejawach odradzania się polskości na Górnym Śląsku.
Polecenie 2

Opisz sposoby wzmacniania poczucia przynależności Ślązaków do Polski.

RjxvjP0C7kmyb
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wskaż grupy społeczne, które identyfikowały się z Prusami oraz tradycją polską.

R19V5ae2f81Km
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1Oa4j25Cgk5Y
Film opowiadająco o przejawach odradzania się polskości na Górnym Śląsku.
Polecenie 4

Wyjaśnij znaczenie okresu kulturkampfu dla wzmocnienia poczucia polskości wśród Ślązaków. Czy ten okres przyczynił się do ich pełnej identyfikacji z Polską?

RgrTFbLef79bm
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Opisz działalność Wojciecha Korfantego na rzecz utrzymania polskości i języka polskiego na Śląsku.

R1CksRMNGV811
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).