Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj poniższe polecenia.

RGhCo6bB2t4KC
Film nawiązujący do brytyjskiej monarchii parlamentarnej na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku, część pierwsza.
Polecenie 2

Wyjaśnij, czym różniła się koncepcja monarchii forsowana przez torysów od koncepcji wigów.

RiZ5XD0awldb9
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Omów wpływ objęcia władzy przez Karola II i Jakuba II na rozwój monarchii parlamentarnej w Anglii w XVII wieku.

R14rDmOOJ85sw
(Uzupełnij).
RCw33VazilJyb
Film nawiązujący do brytyjskiej monarchii parlamentarnej na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku, część druga.
Polecenie 4

Przedstaw, na czym polegało osłabienie władzy królewskiej w Anglii pod koniec XVII wieku.

RiZ5XD0awldb9
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Wymień cechy brytyjskiej monarchii parlamentarnej, która wykształciła się na przełomie XVII i XVIII wieku.

R14rDmOOJ85sw
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 1
RzUnZAESWLMgS
Łączenie par. Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.. Za panowania dynastii hanowerskiej w Anglii umocnił się system parlamentarno-gabinetowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Akt o następstwie tronu wykluczał króla z parlamentu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Habeas Corpus Act gwarantował nietykalność osobistą obywateli.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 2
RzxWSMsolcdXp
Do aktów prawnych dodaj imiona królów, angielskich, za panowania których zostały ustanowione. Habeas Corpus Act Możliwe odpowiedzi: 1. Jakub II, 2. Karol II, 3. Wilhelm III Orański Akt o następstwie tronu Możliwe odpowiedzi: 1. Jakub II, 2. Karol II, 3. Wilhelm III Orański Ustawa o pobłażaniu Możliwe odpowiedzi: 1. Jakub II, 2. Karol II, 3. Wilhelm III Orański
211
Ćwiczenie 3

Wymień francuskie i angielskie kolonie w Ameryce Północnej.

RKyheCNWvxMTL
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RAuZZ0lfCfZ9Z
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RdZk3PhGPU4Y3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
11
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij, kim byli wigowie i torysi.

RYyFVnGBiS7ob
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Przedstaw okoliczności powstania Królestwa Wielkiej Brytanii.

R1cMMa5kBt7PS
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Omów system rządów parlamentarno‑gabinetowych w Wielkiej Brytanii.

R1SJdwRJKAN1Q
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida