Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj kolejne polecenia.

RcqeqwsAGrUO7
Nagranie filmowe dotyczące Egiptu i Mezopotamii, część pierwsza.
Polecenie 2

Wyjaśnij, co badanie egipskich mumii może powiedzieć nam o dziejach starożytnego Egiptu. Wskaż, na co muszą zwracać uwagę archeolodzy podczas badania starożytnych artefaktów.

R86bh4YEmyd1K
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Omów na podstawie filmu wyzwolenie Egiptu spod panowania Hyksosów.

RxbqQ0gvBr88R
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1NT3C4SjqgqM
Nagranie filmowe dotyczące Egiptu i Mezopotamii, część druga.
Polecenie 4

Wyjaśnij, o czym świadczą sceny przedstawione na reliefach w świątyni grobowej Ramzesa III.

R86bh4YEmyd1K
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Omów na podstawie filmu wydarzenia przedstawione na reliefach w świątyni grobowej Ramzesa III.

RxbqQ0gvBr88R
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z zamieszczonym niżej egipskim tekstem źródłowym opisującym bitwę pod Kadesz z Hetytami, a następnie na podstawie mapy regionu z okresu po tej bitwie określ, czy relacja faraona Ramzesa II z przebiegu bitwy jest wiarygodna. Odpowiedź uzasadnij.

A

Ani jeden wśród nich [tj. Hetytów] nie mógł podnieść ręki do boju. W piersiach ich serca osłabły ze strachu, a ramiona stały się bezwładne. Zapędziłem ich do rzeki i wrzucili się doń tak, jak z brzegu krokodyle. Padali przede mną na twarz, jeden na drugim, a ja zabijałem ich tak, jak tylko chciałem.(…) 

Zwyciężyłem wszystkich wrogów i wszystkie kraje, sam jeden, kiedy opuściło mnie wojsko i rydwany. Przysięgam na Ra, na miłość Amona, ojca mego, że wszystko, co zapisano, czyniłem istotnie sam jeden, bez niczyjej pomocy. 

A Cytat za: J. Zabłocka, T. Zawadzki, Wybór źródeł do historii starożytnego Wschodu, Poznań 1966, s. 140–141.

B

R1CNGWtaKceTr
Wschodni basen Morza Śródziemnego po bitwie pod Kadesz.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Bosyantek, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1SmjPkb3GyjA
(Uzupełnij).
R1NQi7HSJWZ8h
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z przytoczonym poniżej egipskim tekstem źródłowym, a następnie określ, o jakim istotnym wydarzeniu w dziejach tego kraju opowiada i jakim mianem określa się w nauce historycznej opisane tu ludy. Nazwij przynajmniej jedno z państw trzecich, o których wspomina cytowane źródło. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do wiedzy własnej.

Obce ludy uknuły spisek na swoich wyspach. Z nagła wszystkie kraje, ogarnięte wojną, padły i rozproszyły się. Żaden kraj nie zdołał im się przeciwstawić; wszystkie runęły w tym samym czasie, poczynając od Hatti, Kode, Karkemisz, Arzawy i Alasziji. [Najeźdźcy] stanęli obozem w jednym miejscu w Amurru, wycinając jego ludność i sprawiając, że kraj ten stał się taki, jak gdyby nigdy go nie było. Stąd ruszyli ku Egiptowi… 

B Cytat za: A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 257.
R1LL0OnYJ4uEI
(Uzupełnij).