Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

RHk6pO7JAfJ80
Film nawiązujący do nazizmu.
Polecenie 2

Wyjaśnij, kto według NSDAP i ideologii nazistowskiej był wrogiem narodu niemieckiego.

R1PQZCkHs5scR
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz, jak zmieniało się podejście nazistów do haseł socjalizmu i antykapitalizmu.

R94eM76dKxDTS
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenie.

ROWlei6IJgkfK
"Cios w plecy". Nacjonalistyczny plakat propagandowy.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RzepMV3txH7WO
Zinterpretuj rysunek i wyjaśnij w jaki sposób przesłanie tej propagandowej karykatury przejawiało się w ideologii narodowego socjalizmu w okresie III Rzeszy. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się ze zdjęciem, a następnie odpowiedz na pytanie.

RvLVVLq9cY0DX
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1H4kNu46VczX
Jaką rolę pełniła przedstawiona na fotografii osoba? Podaj jej imię i nazwisko oraz wyjaśnij znaczenie podejmowanych przez nią działań dla ideologii nazistowskiej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1MBBaVjqaQQm
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
311
Ćwiczenie 3

Na podstawie poniższego tekstu wyjaśnij, do czego odwoływał się Hitler, chcąc przekonać słuchaczy.

O. Strasser, A. Bullock Hitler. Studium tyranii

Hitler czule jak sejsmograf albo radioodbiornik, instynktownie reaguje na drżenie ludzkich serc, dzięki czemu może z pewnością, jakiej nie przyniósłby mu żaden świadomy talent, działać w roli głośnika proklamującego najbardziej tajemne życzenia, najmniej dopuszczalne instynkty, cierpienia i osobiste bunty całego narodu [...] Wiele razy pytano mnie, na czym polega tajemnica niezwykłych sukcesów Hitlera jako mówcy. Mogę je tylko przypisać jego niesamowitej intuicji, która pozwala mu bezbłędnie ustalić, co boli jego słuchaczy. Gdyby próbował poprzeć swoje argumenty teoretycznymi rozważaniami lub cytatami, które z pewnością niedokładnie zrozumiał, pozostałby tylko bardzo przeciętnym mówcą. Ale pozwólcie mu tylko odrzucić kule, śmiało wystąpić naprzód i mówić tak, jak duch mu nakazuje, a szybko zamieni się w największego mówcę naszego wieku. [...] Adolf Hitler wchodzi na salę. Węszy nastrój. Przez chwilę kieruje się po omacku, szuka drogi, wyczuwa atmosferę. I nagle rusza śmiało naprzód, a jego słowa, jak strzały, trafiają prosto w cel. Dotyka osobistych ran każdego słuchacza, wyzwala podświadomość mas, wyraża ich najgłębiej ukryte aspiracje i mówi to, co zawsze pragnęły usłyszeć.

a Źródło: O. Strasser, Hitler and I, London, London 1940, s. 74–77. b Źródło: A. Bullock, Hitler. Studium tyranii, tłum. T. Evert, Warszawa 1969, s. 298.
R1AZxkOb2Wt3D
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).