Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj kolejne polecenia.

RT1ryA3EdzKuu
Film opowiadający o wojnie stuletniej i jej skutkach.
Polecenie 2

Wyjaśnij znaczenie koronacji Karola VII dla Francji oraz dalszych losów konfliktu angielsko‑francuskiego.

RAbGa0MuHJgKO
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Scharakteryzuj rolę Joanny d’Arc w wojnie stuletniej.

Rf6se9de8mvNP
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RyRz6htxsDxy6
Film opowiadający o wojnie stuletniej i jej skutkach.
Polecenie 4

Omów czynniki, które w ostatniej fazie wojny pozwoliły Francuzom odnosić zwycięstwo nad Anglikami.

R18cGJ49xnnRy
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wymień skutki wojny stuletniej.

RwBMvaZAytQJU
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1
RwpY01mujcXw7
Wymienione wydarzenia ułóż w kolejności chronologicznej. Elementy do uszeregowania: 1. bitwa pod Warną, 2. początek soboru w Konstancji, 3. początek schizmy zachodniej, 4. bitwa pod Crécy, 5. powstanie Wata Taylera, 6. pokój w Bretigny, 7. bitwa pod Azincourt
21
Ćwiczenie 2

Rozstrzygnij, czy bitwa przedstawiona na mapie (źródło A) była następstwem działań autorki tekstu (źródło B). Uzasadnij odpowiedź.

Źródło A

RxbvlRIC4dF5C
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Źródło B

1
List Joanny d’Arc do króla Anglii

Jezus Maria Królu Anglii i Wy Książę de Bedford, który zwiecie się regentem królestwa francuskiego; Wy Wilhelmie de la Poule, hrabio de Sulford; Janie, sire de Talebot i Wy Tomaszu, sire d’Escales, zwący się pełnomocnikami księcia de Bedford – dajcie sprawiedliwość Królowi nieba; oddajcie Dziewicy, posłanej tu przez Boga, Króla niebios, klucze wszystkich dobrych miast Francji, które wzięliście przemocą. Wysłana tu ona została przez Boga, aby zażądać przywrócenia swobody dziedzicowi królewskiemu. W pełni gotowa jest zawrzeć pokój, jeżeli uczynicie jej sprawiedliwość, a więc opuścicie Francję i zapłacicie za to, żeście nią władali. I was wszystkich: łuczników, zbrojnych, szlachtę i innych, którzy jesteście pod Orleanem, zaklinam na Boga, wracajcie do swego kraju; a jeżeli tego nie uczynicie, oczekujcie wieści od Dziewicy, która wkrótce przybędzie do was, ku waszej wielkiej zgryzocie.

A Źródło: List Joanny d’Arc do króla Anglii. Cytat za: Artykuł Joanna d'Arc, wikipedia.org; [dostęp 23.12.2021].
RcCylFLqR4bSz
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1OXq0LiUcLJg
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida