Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj kolejne polecenia.

R1G18d0hRJovc
Film opowiadający o Archilochu z Paros.
Polecenie 2

Omów, czego możemy się dowiedzieć dzięki badaniom starożytnych napisów na kamieniach.

RKHHkCzP0X7Sz
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, na czym polega niezwykłość napisu na nagrobku z Thasos, o którym mówi ekspert.

R1QQw3Fx9ME5d
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1OpaO415Tp4g
Film opowiadający o Safonie i Archilochu.
Polecenie 4

Wymień charakterystyczne cechy starożytnej greckiej poezji miłosnej.

R6eNZsOJsQyM4
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij, dlaczego wiersze greckich poetów odkryte w XIX w. przez europejskich badaczy bulwersowały i budziły niechęć.

R10PJdGz8UlFO
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1

Wymień kierunki rozwoju literatury greckiej.

RyIq0loyyRuRX
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

R1MQ9KkTZVJZe
Łączenie par. . Sofiści uczyli za darmo? F. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 3
R1QdDAs8CUliw
Którzy autorzy należeli do okresu klasycznego? Możliwe odpowiedzi: 1. Herodot, 2. Tyrtajos, 3. Homer, 4. Arystofanes, 5. Safona, 6. Eurypides
211
Ćwiczenie 4

Przedstaw za pomocą poniższego grafu rozwój teatru greckiego, przypisując odpowiednich autorów do tragedii i komedii.

  • Ajschylos

  • Arystofanes

  • Eurypides

  • Menander

  • Sofokles

  • Frynichos

R1F9N5q0zcehF
R1aLuDmIzjFsm
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 5

Określ znaczenie Homera i Hezjoda w życiu Greków. Posłuż się cytatami zawartymi w części poświęconej tym poetom.

R1YhDQGNSekYR
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Do każdego z fragmentów dopasuj jego autora. Uzasadnij swój wybór.

RMEkP340j2K8T
Zabrał się do dzieła zaraz z początkiem wojny, spodziewając się, że będzie ona wielka i ze wszystkich dotychczasowych wojen najbardziej godna pamięci. Wniosek swój zaś opierał na tym, że obie strony ruszyły na nią znajdując się u szczytu potęgi wojennej, a reszta Hellady bądź od razu, bądź z pewnym wahaniem przyłączyła si do jednej albo drugiej strony. Historyk (Wybierz: Tukidydes, Herodot, Ksenofont) Uzasadnienie (Uzupełnij). Mieli też wojownicy jako jedyni z Egipcjan, prócz kapłanów, takie wyjątkowe przywileje: każdy posiadał dwanaście doborowych i wolnych od daniny pól. Pole u Egipcjan ma z każdej strony sto łokci, a egipski łokieć jest zupełnie równy samijskiemu (…) Grzebanie królów odbywa się w kraju Gerros w tym miejscu, dokąd można Borystenesem w górę dojechać. Jeżeli u Scytów Królewskich umrze król, kopią tam w ziemi wielką czworokątną jamę. Skoro ją przygotują, biorą trupa (wprzód jednak ciało pociągają woskiem, brzuch rozcinają, oczyszczają i napełniają tłuczoną cyborą, wonnościami, nasieniem opichu i kopru, potem znowu go zaszywają) i transportują na wozie do innego ludu. Ci zaś, którzy przywiezione do nich zwłoki przyjmą, czynią to samo, co Scytowie Królewscy, tj. pierwsi dostawcy zwłok: odcinają sobie kawałek ucha, strzygą wkoło włosy, robią nacięcia dokoła ramion, rozdrapują sobie czoło i nos i lewą rękę przebijają strzałą. Historyk (Wybierz: Tukidydes, Herodot, Ksenofont) Uzasadnienie (Uzupełnij). W taki to sposób została udaremniona powyższa próba Pelopidasa i Tebańczyków zagarnięcia w Grecji przewodnictwa. Z kolei znów Epaminondas, zapragnąwszy przeciągnąć na swoją stronę Achajów, aby i Arkadowie, i inni sojusznicy więcej się z Tebańczykami liczyli, postanowił wyruszyć zbrojnie na Achaję. Historyk (Wybierz: Tukidydes, Herodot, Ksenofont) Uzasadnienie (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Dopasuj cytat do gatunku.

R8qzQ6s3NEa3w
Tragedia Możliwe odpowiedzi: 1. Nie ten mi bliski, kto przy pełnym dzbanie
Mówi o waśniach i bolesnej wojnie,
Lecz ten, kto dary Muz i Afrodyty
Łącząc, o biesiad uroku pamięta.
, 2. Jestem w pełni świadomy tej okoliczności, iż niełatwo jest człowiekowi całkowicie niedoświadczonemu z powodu młodego wieku prowadzić proces sądowy o cały dobytek przeciwko ludziom znającym nie tylko sztukę słowa, lecz także różne kruczki prawne. Pod tym względem mają nade mną całkowitą przewagę. Nie tracę jednak nadziei, iż uda mi się uzyskać od was sprawiedliwy wyrok. W tym celu postaram się przedstawić wam cały stan rzeczy i przebieg wydarzeń, abyście w pełni poznali sprawę i na podstawie tej szczegółowej wiedzy mogli wydać wasz wyrok. Proszę was, sędziowie, abyście wysłuchali mnie z życzliwością i wspomogli w moich słusznych roszczeniach, jeżeli uznacie, że wyrządzono mi krzywdę. Moim zamiarem jest wyłożyć sprawę w sposób najbardziej zwięzły. Rozpocznę jej przedstawienie od tego momentu, który umożliwi wam najlepsze zrozumienie istoty sporu., 3. Tak powiedział i cisnął z sił całych włócznią przed siebie
cień rzucając długi. Zobaczył ją Hektor wspaniały,
schylił się w porę i włócznia śmignęła w górą, a w ziemię
zarył się grot jej spiżowy. Wyrwała go Pallas Atena,
Achillesowi podając, a Hektor, pasterz narodów,
Tego nie spostrzegł
, 4. Ach!
Nieszczęsne winy mojej nierozwagi
I upór ślepy tę śmierć sprowadziły.
O, patrzcie na nas – z tej samej rodziny
Zabójca i jego ofiara!
Niestety, zakaz mój nie przyniósł szczęścia
Epika Możliwe odpowiedzi: 1. Nie ten mi bliski, kto przy pełnym dzbanie
Mówi o waśniach i bolesnej wojnie,
Lecz ten, kto dary Muz i Afrodyty
Łącząc, o biesiad uroku pamięta.
, 2. Jestem w pełni świadomy tej okoliczności, iż niełatwo jest człowiekowi całkowicie niedoświadczonemu z powodu młodego wieku prowadzić proces sądowy o cały dobytek przeciwko ludziom znającym nie tylko sztukę słowa, lecz także różne kruczki prawne. Pod tym względem mają nade mną całkowitą przewagę. Nie tracę jednak nadziei, iż uda mi się uzyskać od was sprawiedliwy wyrok. W tym celu postaram się przedstawić wam cały stan rzeczy i przebieg wydarzeń, abyście w pełni poznali sprawę i na podstawie tej szczegółowej wiedzy mogli wydać wasz wyrok. Proszę was, sędziowie, abyście wysłuchali mnie z życzliwością i wspomogli w moich słusznych roszczeniach, jeżeli uznacie, że wyrządzono mi krzywdę. Moim zamiarem jest wyłożyć sprawę w sposób najbardziej zwięzły. Rozpocznę jej przedstawienie od tego momentu, który umożliwi wam najlepsze zrozumienie istoty sporu., 3. Tak powiedział i cisnął z sił całych włócznią przed siebie
cień rzucając długi. Zobaczył ją Hektor wspaniały,
schylił się w porę i włócznia śmignęła w górą, a w ziemię
zarył się grot jej spiżowy. Wyrwała go Pallas Atena,
Achillesowi podając, a Hektor, pasterz narodów,
Tego nie spostrzegł
, 4. Ach!
Nieszczęsne winy mojej nierozwagi
I upór ślepy tę śmierć sprowadziły.
O, patrzcie na nas – z tej samej rodziny
Zabójca i jego ofiara!
Niestety, zakaz mój nie przyniósł szczęścia
Retoryka Możliwe odpowiedzi: 1. Nie ten mi bliski, kto przy pełnym dzbanie
Mówi o waśniach i bolesnej wojnie,
Lecz ten, kto dary Muz i Afrodyty
Łącząc, o biesiad uroku pamięta.
, 2. Jestem w pełni świadomy tej okoliczności, iż niełatwo jest człowiekowi całkowicie niedoświadczonemu z powodu młodego wieku prowadzić proces sądowy o cały dobytek przeciwko ludziom znającym nie tylko sztukę słowa, lecz także różne kruczki prawne. Pod tym względem mają nade mną całkowitą przewagę. Nie tracę jednak nadziei, iż uda mi się uzyskać od was sprawiedliwy wyrok. W tym celu postaram się przedstawić wam cały stan rzeczy i przebieg wydarzeń, abyście w pełni poznali sprawę i na podstawie tej szczegółowej wiedzy mogli wydać wasz wyrok. Proszę was, sędziowie, abyście wysłuchali mnie z życzliwością i wspomogli w moich słusznych roszczeniach, jeżeli uznacie, że wyrządzono mi krzywdę. Moim zamiarem jest wyłożyć sprawę w sposób najbardziej zwięzły. Rozpocznę jej przedstawienie od tego momentu, który umożliwi wam najlepsze zrozumienie istoty sporu., 3. Tak powiedział i cisnął z sił całych włócznią przed siebie
cień rzucając długi. Zobaczył ją Hektor wspaniały,
schylił się w porę i włócznia śmignęła w górą, a w ziemię
zarył się grot jej spiżowy. Wyrwała go Pallas Atena,
Achillesowi podając, a Hektor, pasterz narodów,
Tego nie spostrzegł
, 4. Ach!
Nieszczęsne winy mojej nierozwagi
I upór ślepy tę śmierć sprowadziły.
O, patrzcie na nas – z tej samej rodziny
Zabójca i jego ofiara!
Niestety, zakaz mój nie przyniósł szczęścia
Liryka – Anakreont Możliwe odpowiedzi: 1. Nie ten mi bliski, kto przy pełnym dzbanie
Mówi o waśniach i bolesnej wojnie,
Lecz ten, kto dary Muz i Afrodyty
Łącząc, o biesiad uroku pamięta.
, 2. Jestem w pełni świadomy tej okoliczności, iż niełatwo jest człowiekowi całkowicie niedoświadczonemu z powodu młodego wieku prowadzić proces sądowy o cały dobytek przeciwko ludziom znającym nie tylko sztukę słowa, lecz także różne kruczki prawne. Pod tym względem mają nade mną całkowitą przewagę. Nie tracę jednak nadziei, iż uda mi się uzyskać od was sprawiedliwy wyrok. W tym celu postaram się przedstawić wam cały stan rzeczy i przebieg wydarzeń, abyście w pełni poznali sprawę i na podstawie tej szczegółowej wiedzy mogli wydać wasz wyrok. Proszę was, sędziowie, abyście wysłuchali mnie z życzliwością i wspomogli w moich słusznych roszczeniach, jeżeli uznacie, że wyrządzono mi krzywdę. Moim zamiarem jest wyłożyć sprawę w sposób najbardziej zwięzły. Rozpocznę jej przedstawienie od tego momentu, który umożliwi wam najlepsze zrozumienie istoty sporu., 3. Tak powiedział i cisnął z sił całych włócznią przed siebie
cień rzucając długi. Zobaczył ją Hektor wspaniały,
schylił się w porę i włócznia śmignęła w górą, a w ziemię
zarył się grot jej spiżowy. Wyrwała go Pallas Atena,
Achillesowi podając, a Hektor, pasterz narodów,
Tego nie spostrzegł
, 4. Ach!
Nieszczęsne winy mojej nierozwagi
I upór ślepy tę śmierć sprowadziły.
O, patrzcie na nas – z tej samej rodziny
Zabójca i jego ofiara!
Niestety, zakaz mój nie przyniósł szczęścia