Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

R8xLWaUbyXOiT
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Od Stanów Generalnych do Konstytuanty. Początek rewolucji. Część pierwsza.
Polecenie 2

Wyjaśnij znaczenie ideologii oświeceniowej oraz wzrostu pozycji burżuazji i inteligencji dla wystąpień rewolucyjnych.

R11VDFw7ZHO45
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz sytuację finansową Francji przed wybuchem rewolucji. Jaki miała ona wpływ na wybuch rewolucji?

R14O5mzbZ7Q7L
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RNC3mPx5oPLJt
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Od Stanów Generalnych do Konstytuanty. Początek rewolucji. Część druga.
Polecenie 4

Oceń postępowanie króla Ludwika XVI. Jak myślisz, w jakim stopniu władca ponosi odpowiedzialność za przemienienie się politycznych negocjacji w rewolucję?

R3bNbhXVTQTZB
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij znaczenie Deklaracji praw człowieka i obywatela dla nowego modelu państwa i narodu.

R7B0ocuoErZWx
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RmVia3KJZg0e0
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Od Stanów Generalnych do Konstytuanty. Początek rewolucji. Część trzecia.
Polecenie 6

Przedstaw, jak zmieniło się sądownictwo pod wpływem ustawodawstwa rewolucyjnego.

RGJakjZ3VMGkb
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 7

Odpowiedz, w jaki sposób w toku wydarzeń rewolucyjnych zmieniło się prawo wyborcze we Francji. Jak to wpłynęło na zmianę struktury społecznej?

R1Yf2Gazl6kkl
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenie.

RfFrWcPFEfyZb
Pan de La Fayette miażdży despotyzm.
Źródło: Jan Baszkiewicz, Stefan Meller, Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983, ilustracja nr 8, domena publiczna.
R13Cli0uXNR60
Przeanalizuj ilustrację, a następnie, korzystając z własnej wiedzy, wyjaśnij, na jakiej podstawie francuskie kręgi rewolucyjne wyrobiły sobie takie poglądy na temat de La Fayette’a. (Uzupełnij).
RpUVRtkRdRDM5
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie, korzystając z własnej wiedzy, wyjaśnij, na jakiej podstawie francuskie kręgi rewolucyjne wyrobiły sobie takie poglądy na temat de La Fayette’a. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenie.

Tekst A

1
Informacja ks. D’Aiguillona w Zgromadzeniu Narodowym 4 VIII 1789 r. o wystąpieniach chłopskich

Panowie! Nie ma nikogo, kto by nie zadrżał na myśl o scenach okropności, jakie odbywają się we Francji.

To wzburzenie ludzi, które utwierdziło wolność w momencie, gdy karygodni ministrowie chcieli ją nam odebrać, jest dla tej samej wolności przeszkodą dzisiaj, gdy życzenia rządu wydają się iść w parze z pragnieniami naszymi dla dobra publicznego. […] W wielu prowincjach cała ludność tworzy swego rodzaju ligę w celu burzenia zamków, pustoszenia ziemi, a zwłaszcza w celu zawładnięcia archiwami, gdzie przechowywane są tytuły własności feudalnych […].

A Źródło: Informacja ks. D’Aiguillona w Zgromadzeniu Narodowym 4 VIII 1789 r. o wystąpieniach chłopskich. Cytat za: Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, pod red. B. Krauzego, cz. 1, Warszawa 1951, s. 228.

Tekst B

1
Komitet Sprawozdawczy Zgromadzenia o ruchu chłopskim

[…] Komitet proponuje następującą uchwałę:

Zgromadzenie Narodowe otrzymuje wiadomości, że z uporem odmawia się płacenia rent, dziesięcin, podatków, czynszów i należności senioralnych, że mieszkańcy parafii gromadzą się świadcząc tym czynem o swojej woli odmowy, a ci, którzy nie chcą się temu podporządkować, są narażeni na przerażające groźby i doświadczają złego traktowania; że uzbrojeni ludzie dopuszczają się gwałtów, wpadają do zamków, zabierają papiery i dokumenty, które z kolei palą na dziedzińcach […].

Żaden powód nie może uprawniać do zawieszenia płacenia podatków i innych należności […]. Zgromadzenie Narodowe widzi z żalem, że zamieszki są zasadniczo sprzeczne z zasadami prawa publicznego, którego Zgromadzenie nie zaprzestanie popierać.

B Źródło: Komitet Sprawozdawczy Zgromadzenia o ruchu chłopskim. Cytat za: Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, pod red. B. Krauzego, cz. 1, Warszawa 1951, s. 229.

Tekst C

1
Marat o dekrecie o zniesieniu powinności feudalnych

Oto już 4 miesiące, jak zostały otwarte Stany Generalne; omówiono tam tysiące spraw drobnych i wygłoszono tysiące przemówień […]. Ale konstytucji, która jest przedmiotem życzeń całej Francji, nie poświęcono jeszcze ani jednego artykułu.

Oto – powiada się – co Zgromadzenie Narodowe uczyniło dla Francji i dla ludzkości w czasie jednego jedynego posiedzenia, jednego jedynego wieczoru [Marat nawiązuje do dekretu o zniesieniu powinności feudalnych].

[…] Nie bądźmy naiwni. Jeśli chęć tej ofiary podyktowana została przez ducha dobroczynności, to trzeba przyznać, że czekaliśmy długo, zanim zabrzmiał jego głos. Cóż! Dopiero przy świetle płomieni swych płonących zamków okazali oni wielkość ducha, rezygnując z przywileju trzymania w okowach ludzi, którzy wywalczyli swoją wolność z bronią w ręku. Dopiero na widok kary nałożonej na wyzyskiwaczy, gnębicieli i satelitów despotyzmu znaleźli w sobie wielkość ducha, by zrzec się dochodów senioralnych i nie żądać niczego od tych nieszczęśliwych, którym zaledwie wystarczało na życie […].

C Źródło: Marat o dekrecie o zniesieniu powinności feudalnych. Cytat za: Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, pod red. B. Krauzego, cz. 1, Warszawa 1951, s. 231.
RXqMAeQsvrvwo
Określ przedstawiony w tekstach B i C stosunek do wydarzeń opisanych w tekście A. (Uzupełnij).