Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z dalszą częścią wykładu historyka Piotra Krolla i wykonaj kolejne polecenia.

RzxAsrg7XUXFB
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Emigracja po Wiośnie Ludów, część druga.
Polecenie 2

Wymień restrykcje, jakie spotkały Polaków, którzy włączyli się w walkę o niepodległość Węgier.

RBs6ghrrMw8o2
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Stwórz na podstawie filmu krótką biografię Józefa Bema.

RUsJDErfjBMuR
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj kolejne polecenia.

R1XskKAXzAd5I
Źródło: Stako at Polish Wikipedia, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RjRSEayRTppEr
Dokończ zdanie. Pomnik przedstawiony na ilustracji przedstawia: Możliwe odpowiedzi: 1. Józefa Bema., 2. Ludwika Mierosławskiego., 3. Adama Mickiewicza.
R14Babv10QBVb
Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij)
Ćwiczenie 1
RIDGiKspZENu5
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2

Na podstawie poniższego tekstu wykonaj kolejne polecenia.

1
Adam Mickiewicz Skład zasad
 1. Duch chrześcijański, w wierze świętej katolickiej rzymskiej, jawiony czynami wolnymi.

 2. Słowo Boże, w Ewangelii zwiastowane, prawem narodów, ojczystym i społecznym.

 3. Kościół stróż Słowa.

 4. Ojczyzna pole życia Słowu Bożemu na ziemi.

 5. Duch polski Ewangelii sługa, ziemia polska ze swym społeczeństwem ciało. Polska zmartwychwstaje w ciele, w którym cierpiała i złożona została w grobie przed laty stu. Polska w osobie wolnej i niepodległej staje i Sławiańszczyźnie dłoń podaje.

 6. W Polszcze wolność wszelkiemu wyznawaniu Boga, wszelkiemu obrzędowi i zborowi.

 7. Słowo wolne, wolnie objawiane, z owoców przez prawo sądzone.

 8. Wszelki z narodu jest obywatelem, wszelki obywatel równy w prawie i przed urzędami.

 9. Wszelki urząd obieralny, wolnie dawany, wolnie brany.

 10. Izrealowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu. Równe we wszystkim prawo.

 11. Towarzyszce żywota, niewieście, braterstwo i obywatelstwo, równe we wszystkim prawo.

 12. Każdemu Sławianinowi, zamieszkałemu w Polszcze, braterstwo, obywatelstwo, równe we wszystkim prawo.

 13. Każdej rodzinie rola domowa pod opieką gminy. Każdej gminie rola gromadna pod opieką narodu.

 14. Wszelka własność szanowana i nietykalnie pod straż urzędowi narodowemu oddana.

 15. Pomoc polityczna, rodzinna, należna od Polski bratu Czechowi i ludom pobratymczym czeskim, bratu Rusowi i ludom ruskim. Pomoc chrześcijańska wszelkiemu narodowi jako bliźniemu.

Rzym, dnia 29 marca 1848 roku

skladzasad Źródło: Adam Mickiewicz, Skład zasad, dostępny w internecie: pl.wikisource.org.
RszhBx6aUF4H6
Wykaż, że cytowany tekst źródłowy jest radykalny w wymowie. (Uzupełnij) Opisz okoliczności powstania źródła. (Uzupełnij).