Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

R1FZsrH0sSyL5
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Emigracja po Wiośnie Ludów, część pierwsza.
Polecenie 2

Wyjaśnij, dlaczego emigracja po Wiośnie Ludów na ziemiach polskich nie wystąpiła na masowa skalę. Wymień co najmniej 5 powodów.

R38W3rfgogrBq
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Scharakteryzuj sytuację Galicji tuż po zakończeniu Wiosny Ludów.

R1Tp7zkZbsFJV
(Uzupełnij).