Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Obejrzyj dwa fragmenty filmu, a następnie wykonaj kolejne polecenia i ćwiczenia.

Zapoznaj się z dwoma fragmentami filmu, a następnie wykonaj kolejne polecenia i ćwiczenia.

RmNyiTyPiQOri
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 — część pierwsza.
Polecenie 2

Wyjaśnij, dlaczego akurat Stany Zjednoczone najsilniej wspierały proces zjednoczenia Niemiec. Czy przebiegł on zgodnie z założeniami USA?

R1P9vxK1cYWBj
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Oceń, czy słuszne jest powiedzenie, że Polacy do tego, by obalić komunizm potrzebowali lat, Węgrzy potrzebowali – miesięcy, Niemcy – tygodni, a Czesi – dni. Uzasadnij odpowiedź.

Rkfe81Y3zi3hK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1NBYd5ct4ZsU
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 — część druga.
Polecenie 4

Przedstaw polską politykę wobec zjednoczenia Niemiec.

R1P9vxK1cYWBj
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij, co zdecydowało o tym, że ostatecznie doszło do zjednoczenia Niemiec.

Rkfe81Y3zi3hK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1

Przedstaw proces zjednoczenia Niemiec. Omów zasady, na jakich doszło do połączenia.

R1ZDA7IdFVUN5
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
ROJtHNF0Pu81n11
Ćwiczenie 2
Uszereguj chronologicznie wydarzenia związane ze zjednoczeniem Niemiec, dopasowując je do odpowiednich dat. 19 grudnia 1989 – (tu wybierz) 1. Niemcy uzyskują pełną suwerenność – alianckie przepisy prawne dotyczące Berlina tracą ważność z dniem 3.10.1990, 2. kanclerz RFN Helmut Kohl składa swoją pierwszą oficjalną wizytę w NRD, 3. o północy przy dźwiękach Pieśni o Niemczech na maszt Reichstagu w Berlinie wciągnięta zostaje czarno-czerwono-złota flaga; tysiące Niemców na ulicach miast hucznie świętują zjednoczenie Niemiec, 4. podpisanie umowy państwowej o unii gospodarczej, walutowej i społecznej, 5. pierwsze wolne wybory w NRD; wygrywają partie konserwatywne z Unią Chrześcijańskich Demokratów (CDU) na czele
18 marca 1990 – (tu wybierz) 1. Niemcy uzyskują pełną suwerenność – alianckie przepisy prawne dotyczące Berlina tracą ważność z dniem 3.10.1990, 2. kanclerz RFN Helmut Kohl składa swoją pierwszą oficjalną wizytę w NRD, 3. o północy przy dźwiękach Pieśni o Niemczech na maszt Reichstagu w Berlinie wciągnięta zostaje czarno-czerwono-złota flaga; tysiące Niemców na ulicach miast hucznie świętują zjednoczenie Niemiec, 4. podpisanie umowy państwowej o unii gospodarczej, walutowej i społecznej, 5. pierwsze wolne wybory w NRD; wygrywają partie konserwatywne z Unią Chrześcijańskich Demokratów (CDU) na czele
18 maja 1990 – (tu wybierz) 1. Niemcy uzyskują pełną suwerenność – alianckie przepisy prawne dotyczące Berlina tracą ważność z dniem 3.10.1990, 2. kanclerz RFN Helmut Kohl składa swoją pierwszą oficjalną wizytę w NRD, 3. o północy przy dźwiękach Pieśni o Niemczech na maszt Reichstagu w Berlinie wciągnięta zostaje czarno-czerwono-złota flaga; tysiące Niemców na ulicach miast hucznie świętują zjednoczenie Niemiec, 4. podpisanie umowy państwowej o unii gospodarczej, walutowej i społecznej, 5. pierwsze wolne wybory w NRD; wygrywają partie konserwatywne z Unią Chrześcijańskich Demokratów (CDU) na czele
1 października 1990 – (tu wybierz) 1. Niemcy uzyskują pełną suwerenność – alianckie przepisy prawne dotyczące Berlina tracą ważność z dniem 3.10.1990, 2. kanclerz RFN Helmut Kohl składa swoją pierwszą oficjalną wizytę w NRD, 3. o północy przy dźwiękach Pieśni o Niemczech na maszt Reichstagu w Berlinie wciągnięta zostaje czarno-czerwono-złota flaga; tysiące Niemców na ulicach miast hucznie świętują zjednoczenie Niemiec, 4. podpisanie umowy państwowej o unii gospodarczej, walutowej i społecznej, 5. pierwsze wolne wybory w NRD; wygrywają partie konserwatywne z Unią Chrześcijańskich Demokratów (CDU) na czele
3 października 1990 – (tu wybierz) 1. Niemcy uzyskują pełną suwerenność – alianckie przepisy prawne dotyczące Berlina tracą ważność z dniem 3.10.1990, 2. kanclerz RFN Helmut Kohl składa swoją pierwszą oficjalną wizytę w NRD, 3. o północy przy dźwiękach Pieśni o Niemczech na maszt Reichstagu w Berlinie wciągnięta zostaje czarno-czerwono-złota flaga; tysiące Niemców na ulicach miast hucznie świętują zjednoczenie Niemiec, 4. podpisanie umowy państwowej o unii gospodarczej, walutowej i społecznej, 5. pierwsze wolne wybory w NRD; wygrywają partie konserwatywne z Unią Chrześcijańskich Demokratów (CDU) na czele
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenie.

Fragmenty traktatu zawartego w Moskwie 12 września 1990 r. podczas konferencji 2 + 4

Republika Federalna Niemiec, Niemiecka Republika Demokratyczna, Republika Francuska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stany Zjednoczone Ameryki, świadome faktu, że ich narody od 1945 roku współżyją w warunkach pokoju, pomne najnowszych przemian historycznych w Europie, które umożliwiają przezwyciężenie podziału tego kontynentu, mając na uwadze prawa i odpowiedzialność czterech mocarstw wobec Berlina i Niemiec jako całości, a także odpowiednie porozumienia i decyzje czterech mocarstw z czasów wojny i okresu powojennego, […] uzgodniły, co następuje: […]

(1) Zjednoczone Niemcy będą obejmować terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i całego Berlina. […] Potwierdzenie ostatecznego charakteru granicy zjednoczonych Niemiec jest istotną częścią składową ładu pokojowego w Europie.

(2) Zjednoczone Niemcy i Rzeczpospolita Polska potwierdzą istniejącą między nimi granicę w wiążącym układzie prawnomiędzynarodowym.

(3) Zjednoczone Niemcy nie mają żadnych roszczeń terytorialnych wobec innych państw i nie będą takich roszczeń wysuwać także w przyszłości.

A Źródło: Fragmenty traktatu zawartego w Moskwie 12 września 1990 r. podczas konferencji 2 + 4, [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 2002, s. 355–357.
RCSLOo6QQmECP
Uzasadnij twierdzenie, że traktat likwidował w istocie skutki prawne II wojny światowej. (Uzupełnij) Wyjaśnij, dlaczego Polska, oprócz państw niemieckich i czterech mocarstw, była jedynym państwem uwzględnionym w tekście traktatu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij umieszczony na fragmencie muru berlińskiego napis Danke, Gorbi! (Dziękujemy, Gorbi!). Do kogo został on skierowany i za jakie działania Niemcy dziękują?

R13KN6R1yqHy1
Źródło: RIA Novosti archive, image #428452 / Boris Babanov, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1PVmH2c5bZ8n
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).