Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z analizą prof. Andrzeja Antoszewskiego na temat systemu prezydenckiego, a następnie wykonaj zadania.

RGROK9ubeguBn
Film nawiązujący do treści materiału: Cechy systemu prezydenckiego.
Ćwiczenie 1
R1Aw8a2nG7pWm
Oceń znaczenie władzy sądowniczej w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1biMFoDOQZnf
Wyjaśnij, dlaczego model systemu politycznego Stanów Zjednoczonych nie przyjął się na terenie Europy. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RRbH8gEq8pCC3
Wskaż, jakie zagrożenia dla amerykańskiej demokracji pojawiły się po 2016 roku. (Uzupełnij).

Sprawdź się

Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Jakubiak: System prezydencki jest najlepszy

Zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek, przy ustabilizowanym systemie politycznym, do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki, który zawsze tworzy ryzyko, iż osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, bez umiejętności, a czasem – może się tak zdarzyć, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudy – człowiek złej woli uzyska bardzo dużą władzę, i to bez realnej kontroli – powiedział prezes PiS w wywiadzie. Odnosząc się to tej wypowiedzi szefa PiS, Jakubiak powiedział, że Polska ma historię ponad tysiącletnią i nie należy egocentrycznie patrzeć tylko i wyłącznie z punktu widzenia własnego. Prezydenta wybiera społeczeństwo, więc mam nadzieję, że to jest na tyle poważny mandat, a społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że wie, kogo wybiera i proszę się panie prezesie nie martwić o to - stwierdził poseł Kukiz'15.

jakubiak Źródło: Jakubiak: System prezydencki jest najlepszy, 3.10.2017 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 7.01.2021 r.].
R1TIrcMoMz3MS
Poseł Marek Jakubiak, podobnie jak twórcy Konstytucji Stanów Zjednoczonych, uważa, że prezydent powinien mieć pełnię władzy, ponieważ jest wybierany w wyborach powszechnych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem prezesa PiS system prezydencki może prowadzić do dyktatury i władzy jednostki niemającej kompetencji do rządzenia państwem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Twórcy Konstytucji Stanów Zjednoczonych uważali, że obywatele mogą być nieprzewidywalni w swoich decyzjach i dlatego należy równoważyć organy władzy pochodzącej z wyboru wzmocnieniem władzy sądowniczej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Poseł M. Jakubiak i prezes PiS nie dostrzegają zagrożeń dla demokracji płynących z wyboru przez obywateli na ważne urzędy w państwie osób niegodnych. Ich zdaniem obywatele nie popełniają błędów w swoich wyborach politycznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się ze schematem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

R5mEOiDSRDV0t
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1ZsroijEXxnp
Rozstrzygnij, czy na schemacie przedstawiony jest system polityczny charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).