Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią filmu i przedstaw wymienione w nim najważniejsze funkcje, jakie oferuje program Audacity. Odnajdź je w swojej wersji programu i opisz, czemu mogą służyć.

R17VtEqBUEzfA
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R4Zp5hSicOhJI
Film nawiązujący do programu Audacity.
RlROipiFbh1DZ
Film nawiązujący do programu Audacity - import dźwięków.
Polecenie 2

Korzystając ze wskazówek zawartych w filmie, zaimportuj do programu Audacity jednocześnie dwa pliki: monofoniczny oraz stereofoniczny, a następnie eksportuj je do formatu WAV. 

R1R3o4S7irflt

Przycisk do pobrania pliku ZIP z dźwiękami.

Źródło: Leonell Cassio, The Blackest Bouquet, dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.
Plik ZIP o rozmiarze 6.73 MB w języku polskim