Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RmvfuFTX276bV
Film nawiązujący do eksportu pliku dźwiękowego w programie Audacity.
Polecenie 1

Zaimportuj do programu Audacity dźwięki z załącznika. Następnie zapisz je na dysku jako projekt o nazwie „Mój projekt”.

RaZIEZjpuJGrS

Przycisk do pobrania pliku ZIP z dźwiękami.

Źródło: Happy Tune, harlemdaw, Fire Sound Efftect, MaxHammarbäck, dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.
Plik ZIP o rozmiarze 778.59 KB w języku polskim
Polecenie 2

Wyeksportuj z programu Audacity dźwięk skompilowany z tych samych śladów. Zapisz go w formacie mp3 i wprowadź dodatkowe dane o pliku: tytuł utworu i nazwisko autora oraz nadaj plikowi nazwę „pierwszy”.

Polecenie 3

Wyeksportuj z programu Audacity dźwięk skompilowany z tych samych śladów. Zapisz go w formacie WAV i kodowaniu 16 b/s (bitów na sekundę).

1
Pokaż ćwiczenia:
Ri8eyDyHF1rZW2
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1S1uMLJjCmzZ2
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.