Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zapoznaj się z treścią filmu, a następnie wykonaj polecenie.

Rw8WUeN9yJuBB1
Nagranie filmowe lekcji - dotyczy ustroju rzecznego a warunków klimatycznych.
Polecenie 1

Porównaj ustroje rzeczne wybranych rzek na świecie. Wyjaśnij, jaki wpływ na ustrój rzek ma klimat panujący na danym obszarze.

RTUj7BZx5NNlJ
(Uzupełnij).