1
Pokaż ćwiczenia:
Rj8ysNkuUtps51
Ćwiczenie 1
Wybierz prawidłowe dokończenie zdania. Ustrojem rzecznym nazywamy: Możliwe odpowiedzi: 1. Ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji rytm wahań przepływów rzeki oraz stanów wody, związany z rodzajem zasilania i zlodzeniem., 2. Płytko zalegające wody podziemne., 3. Obszar odwadniany przez system rzeczny.
RsCY5kcDfZWKC1
Ćwiczenie 2
Wybierz zdania opisujące rzekę Darling. Możliwe odpowiedzi: 1. Rzeka Australii, która ma ustrój deszczowy podrównikowy., 2. Osiąga najwyższe stany wody oraz wysokie przepływy latem., 3. Zasilana jest opadami deszczu równomiernie przez cały rok., 4. Najwyższe stany wody przypadają na porę deszczową, a minimum –na porę suchą., 5. Charakteryzuje się dość dużymi wahaniami stanów wody.
RYqEqPIsH0tJ11
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. W ustroju śnieżnym największe przepływy występują wiosną.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ustrój złożony pierwotny jest charakterystyczny dla rzek zasilanych jednym źródłem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ustrój złożony zmienny zaś jest typowy dla rzek zasilanych z więcej niż dwóch źródeł.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RcDXpEg3EsxuA1
Ćwiczenie 4
Wstaw poprawne zwroty w tekście. Najczęściej stosowaną klasyfikacją ustrojów rzek jest klasyfikacja 1. zasilania, 2. Marconiego, 3. Pardego, 4. śnieżny, 5. minimalnych, 6. lodowcowy, 7. deszczowy, 8. średnich. Jej podstawą jest rodzaj 1. zasilania, 2. Marconiego, 3. Pardego, 4. śnieżny, 5. minimalnych, 6. lodowcowy, 7. deszczowy, 8. średnich rzek i liczba okresów o maksymalnych i 1. zasilania, 2. Marconiego, 3. Pardego, 4. śnieżny, 5. minimalnych, 6. lodowcowy, 7. deszczowy, 8. średnich przepływach. Wyróżnia trzy rodzaje zasilania rzek: 1. zasilania, 2. Marconiego, 3. Pardego, 4. śnieżny, 5. minimalnych, 6. lodowcowy, 7. deszczowy, 8. średnich, 1. zasilania, 2. Marconiego, 3. Pardego, 4. śnieżny, 5. minimalnych, 6. lodowcowy, 7. deszczowy, 8. średnich i 1. zasilania, 2. Marconiego, 3. Pardego, 4. śnieżny, 5. minimalnych, 6. lodowcowy, 7. deszczowy, 8. średnich.
1
Ćwiczenie 5
Rc1fdaYq5Isw0
Wysłuchaj nagrań słówek w słowniczku i naucz się ich prawidłowej wymowy.
Źródło: CKE, matura maj 2005.
R1IbZj940Ek9z
Dopasuj opis do rodzaju ustroju rzecznego wyróżnionego ze względu na zasilanie i ciągłość przepływu. Stałe (permanentne) Możliwe odpowiedzi: 1. Okresowo, ale regularnie prowadzące wodę w porze wilgotnej. Zasilane są głównie spływem powierzchniowym, częściowo także płytkimi wodami podziemnymi. Występują na obszarach o klimacie suchym z dwoma porami roku., 2. Sporadycznie i nieregularnie prowadzące wodę przez krótki czas. Występują w strefie suchej, gdzie opady spadają rzadko. Przykładem są doliny pustynne-wadi, które są przez długi czas suche, aby po jednym deszczu na kilka godzin zamienić się w rwącą rzekę., 3. Zasilane przez wody podziemne i spływ powierzchniowy. Zanikają nieregularnie w czasie długotrwałej suszy, a wysychanie wody w korycie jest związane z obniżeniem zwierciadła wody podziemnej brakiem spływu powierzchniowego., 4. Prowadzą wodę przez cały rok. Występują na obszarach, na których opad jest większy od parowania. Zasilane są wodami podziemnymi i wodami pochodzącymi ze spływu powierzchniowego pochodzącego z deszczów i roztopów. Sporadycznie wysychające Możliwe odpowiedzi: 1. Okresowo, ale regularnie prowadzące wodę w porze wilgotnej. Zasilane są głównie spływem powierzchniowym, częściowo także płytkimi wodami podziemnymi. Występują na obszarach o klimacie suchym z dwoma porami roku., 2. Sporadycznie i nieregularnie prowadzące wodę przez krótki czas. Występują w strefie suchej, gdzie opady spadają rzadko. Przykładem są doliny pustynne-wadi, które są przez długi czas suche, aby po jednym deszczu na kilka godzin zamienić się w rwącą rzekę., 3. Zasilane przez wody podziemne i spływ powierzchniowy. Zanikają nieregularnie w czasie długotrwałej suszy, a wysychanie wody w korycie jest związane z obniżeniem zwierciadła wody podziemnej brakiem spływu powierzchniowego., 4. Prowadzą wodę przez cały rok. Występują na obszarach, na których opad jest większy od parowania. Zasilane są wodami podziemnymi i wodami pochodzącymi ze spływu powierzchniowego pochodzącego z deszczów i roztopów. Okresowe (periodyczne) Możliwe odpowiedzi: 1. Okresowo, ale regularnie prowadzące wodę w porze wilgotnej. Zasilane są głównie spływem powierzchniowym, częściowo także płytkimi wodami podziemnymi. Występują na obszarach o klimacie suchym z dwoma porami roku., 2. Sporadycznie i nieregularnie prowadzące wodę przez krótki czas. Występują w strefie suchej, gdzie opady spadają rzadko. Przykładem są doliny pustynne-wadi, które są przez długi czas suche, aby po jednym deszczu na kilka godzin zamienić się w rwącą rzekę., 3. Zasilane przez wody podziemne i spływ powierzchniowy. Zanikają nieregularnie w czasie długotrwałej suszy, a wysychanie wody w korycie jest związane z obniżeniem zwierciadła wody podziemnej brakiem spływu powierzchniowego., 4. Prowadzą wodę przez cały rok. Występują na obszarach, na których opad jest większy od parowania. Zasilane są wodami podziemnymi i wodami pochodzącymi ze spływu powierzchniowego pochodzącego z deszczów i roztopów. Epizodyczne Możliwe odpowiedzi: 1. Okresowo, ale regularnie prowadzące wodę w porze wilgotnej. Zasilane są głównie spływem powierzchniowym, częściowo także płytkimi wodami podziemnymi. Występują na obszarach o klimacie suchym z dwoma porami roku., 2. Sporadycznie i nieregularnie prowadzące wodę przez krótki czas. Występują w strefie suchej, gdzie opady spadają rzadko. Przykładem są doliny pustynne-wadi, które są przez długi czas suche, aby po jednym deszczu na kilka godzin zamienić się w rwącą rzekę., 3. Zasilane przez wody podziemne i spływ powierzchniowy. Zanikają nieregularnie w czasie długotrwałej suszy, a wysychanie wody w korycie jest związane z obniżeniem zwierciadła wody podziemnej brakiem spływu powierzchniowego., 4. Prowadzą wodę przez cały rok. Występują na obszarach, na których opad jest większy od parowania. Zasilane są wodami podziemnymi i wodami pochodzącymi ze spływu powierzchniowego pochodzącego z deszczów i roztopów.
11
Ćwiczenie 6

Wymień trzy główne rodzaje zasilania rzek.

R1c0FFaiYACnW
(Uzupełnij).
RXvUIBMEH5UgP2
Ćwiczenie 7
Połącz w pary nazwy rzek z właściwymi dla nich ustrojami. Kongo Możliwe odpowiedzi: 1. deszczowy-równikowy, 2. lodowcowy, 3. deszczowy-śnieżny, 4. deszczowy- monsunowy, 5. deszczowy-oceaniczny Ganges Możliwe odpowiedzi: 1. deszczowy-równikowy, 2. lodowcowy, 3. deszczowy-śnieżny, 4. deszczowy- monsunowy, 5. deszczowy-oceaniczny Ren Możliwe odpowiedzi: 1. deszczowy-równikowy, 2. lodowcowy, 3. deszczowy-śnieżny, 4. deszczowy- monsunowy, 5. deszczowy-oceaniczny Wisła Możliwe odpowiedzi: 1. deszczowy-równikowy, 2. lodowcowy, 3. deszczowy-śnieżny, 4. deszczowy- monsunowy, 5. deszczowy-oceaniczny Misissipi Możliwe odpowiedzi: 1. deszczowy-równikowy, 2. lodowcowy, 3. deszczowy-śnieżny, 4. deszczowy- monsunowy, 5. deszczowy-oceaniczny
31
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, w jaki sposób człowiek może mieć wpływ na zmianę ustroju rzek.

RWoR3o1ti7G82
(Uzupełnij).