Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Pf7mWyC6eOP1
Film opowiadający o strefowości środowiska przyrodniczego na przykładzie strefy umiarkowanej.
Polecenie 1

Po obejrzeniu filmu:

  • wskaż na mapie położenie strefy umiarkowanej; zwróć uwagę, czy na wszystkich kontynentach strefa ta ma przebieg równoleżnikowy,

  • podaj najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego strefy umiarkowanej,

  • określ prawidłowości dotyczące zróżnicowania środowiska przyrodniczego w strefie umiarkowanej.

Po zapoznaniu się z filmem:

1. opisz położenie strefy umiarkowanej;

2. podaj najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego strefy umiarkowanej;

3. określ prawidłowości dotyczące zróżnicowania środowiska przyrodniczego w strefie umiarkowanej.

RnDk27yslMT3O
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Określ, w jaki sposób cechy środowiska przyrodniczego i procesy w nim zachodzące uwidaczniają się w krajobrazach prezentowanych na filmie.

RLS9A3mx1xp1c
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Podaj nazwy stref krajobrazowych występujących w strefie klimatów umiarkowanych, których nie przedstawiono w materiale filmowym.

RLS9A3mx1xp1c
(Uzupełnij).