Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RN5I2FK3mYS4p1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ri4S3O6hioPEg1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie:

Strefa umiarkowana jest mocno zróżnicowana pod względem klimatycznym; cechy klimatu zmieniają się…. Możliwe odpowiedzi: 1. południkowo – na północy występuje strefa chłodna, na południu ciepła oraz równoleżnikowo – regiony położone bliżej wielkich akwenów są wilgotne, obszary wnętrza kontynentów są suche., 2. równoleżnikowo – na północy występuje strefa chłodna, na południu ciepła oraz południkowo – regiony położone bliżej wielkich akwenów są wilgotne, obszary wnętrza kontynentów są suche., 3. południkowo – na północy występuje strefa ciepła, na południu chłodna oraz równoleżnikowo – regiony położone bliżej wielkich akwenów są suche, obszary wnętrza kontynentów są wilgotne., 4. równoleżnikowo – na północy występuje strefa ciepła, na południu chłodna oraz południkowo - regiony położone bliżej wielkich akwenów są suche, obszary wnętrza kontynentów są wilgotne.
11
Ćwiczenie 3

Wskaż pustynie strefy umiarkowanej. Opisz krótko ich genezę.

ReVEIU23i6ZTf
Możliwe odpowiedzi: 1. Takla Makan, 2. Namib, 3. Ałaszan, 4. Kyzył-kum, 5. Ar-Rab al-Chali, 6. Thar, 7. Gobi
R1HujOZQN4qLx
(Uzupełnij).
Rh32d4hLkzUed11
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Zaznacz, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe:. 1. Strefa tajgi występuje na półkuli północnej na Syberii, a na południowej w Patagonii.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. W podłożu obszarów pustynnych strefy umiarkowanej suchej występują, baseny artezyjskie zasobne w słodką wodę.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. Rozmieszczenie lasów w strefie umiarkowanej jest uwarunkowane cechami wilgotnościowymi, a nie termicznymi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 4. Różnorodność biologiczna zmniejsza się w obrębie strefy umiarkowanej południkowo z północy na południe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 5. Nazwa „pustynie chłodne” pochodzi stąd, że nocą temperatura powietrza na pustyni spada poniżej 0°C.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 6. Wegetacja roślinności na stepach trwa dopóki nie wyczerpie się zapas wody zatrzymanej w glebie pochodzącej z wiosennych opadów i topnienia pokrywy śnieżnej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
211
Ćwiczenie 5

Zdjęcie przedstawia profil gleby charakterystycznej dla jednego z regionów strefy umiarkowanej. Z podanego zestawu czynników glebotwórczych wybierz te, które wpływają na wykształcenie tej gleby. Z podanego zestawu właściwości fizycznych i chemicznych wybierz te, które są charakterystyczne dla danego typu gleby. Określ strefę krajobrazową, w której gleba ta występuje.

Zapoznaj się z opisem zdjęcia przedstawiającego profil gleby charakterystycznej dla jednego z regionów strefy umiarkowanej. Z podanego zestawu czynników glebotwórczych wybierz te, które wpływają na wykształcenie tej gleby. Z podanego zestawu właściwości fizycznych i chemicznych wybierz te, które są charakterystyczne dla danego typu gleby. Określ strefę krajobrazową, w której gleba ta występuje.

RGfDLZRy56oGT
R1HFXWfEGwL5o1
Zestaw czynników glebotwórczych do wyboru

Ukształtowanie terenu: równina równina pagórkowata teren górzysty
Skała macierzysta: glina piasek less
Klimat: kontynentalny wilgotny kontynentalny przejściowy kontynentalny suchy
Warunki wodne: zasilanie opadowe zasilanie gruntowe zasilanie powierzchniowe
Formacja roślinna: zbiorowisko lasu iglastego zbiorowisko lasu liściastego zbiorowisko trawiaste
Antropopresja: urbanizacja, #pasterstwo, gospodarka leśna

Zestaw właściwości gleb do wyboru
Typ gleby: brunatna czarnoziem czarna ziemia
Zawartość próchnicy: mała (do 2%) średnia (do 5%) duża (powyżej 5%)
Zasobność: mała średnia duża
Odczyn: kwaśny obojętny zasadowy
Żyzność: mała średnia duża
Wilgotność: zawsze sucho okresowo sucho zawsze wilgotno
R1RAvCbd9WCSr
(Uzupełnij).
R1Rdxbk1tf9Zv21
Ćwiczenie 6
Czyniąc z przyjemności podstawę nauki moralnej, Epikur wpisuje się w długą tradycję filozoficzną, którą nazywamy hedonizmem/epikureizmem/cynizmem. Zakłada przy tym, że wartość każdej przyjemności jest taka sama/jest różna/jest bez znaczenia. Dlatego też, jeśli chodzi o zagadnienie radości z życia, pomiędzy epikureizmem a stoicyzmem nie ma żadnej różnicy/są różnice nie do pogodzenia/jest nić porozumienia.
Źródło: Bednarek R., Prusinkiewicz Z., Geografia gleb świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 74, 81 (skróty Englishsquare.pl).
311
Ćwiczenie 7

Spośród zamieszczonych poniżej klimatogramów, hydrogramów, profili glebowych i formacji roślinnych wybierz te, które są charakterystyczne dla strefy umiarkowanej chłodnej, bezmarzłociowej. Określ typ klimatu, ustrój rzeczny, typ gleb i formacji roślinnych.

RkGHXYVherHHb
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Rq7EI5CkEn7If
(Uzupełnij).
Źródło: Grafiki:
By Amdb73 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0,[online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49803382
Cezary Kabała. Ranker, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. ,[online], dostępny w internecie: https://zasobynauki.pl/zasoby/ranker,750/.
By Pentti Rautio - Own work, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 ,[online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29392833
By Pasqdnik - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 ,[online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3984677.
Rbsb2CyMv2wQN
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Fotografia przedstawia krajobraz jednej ze stref omawianych w e‑materiale. Na podstawie prezentowanego widoku określ:

Fotografia przedstawia krajobraz jednej ze stref omawianych w e‑materiale. Na podstawie opisanego widoku określ:

  • strefę krajobrazową,

  • region świata,

  • cechy środowiska i procesy przyrodnicze.

Skorzystaj z różnych źródeł informacji.

R1YGbQW7dSQhA
Źródło: Von Benutzer:AxelHH - Foto aufgenommen von Benutzer Benutzer:AxelHH, Gemeinfrei,, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7909396, domena publiczna.
R1K2dJFgMM8jI
(Uzupełnij).