Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie filmu opisz genezę globalizacji i jej wpływ na państwo i obywatela.

R1JIII1u6ZqsF
Geneza globalizacji (Uzupełnij). Wpływ na państwo (Uzupełnij). Wpływ na obywatela (Uzupełnij).
RUiTCe9j1vWru1
Film nawiązujący do treści materiału - dotyczy pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji.