Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R10tAK4n4e1w61
Ćwiczenie 1
W którym roku Polska przystapiła do Unii Europejskiej? Możliwe odpowiedzi: 1. 2014, 2. 2004, 3. 1994, 4. 1999
R13og12beyiKx1
Ćwiczenie 2
Proces homogenizacji to: Możliwe odpowiedzi: 1. proces ujednolicenia, który odnosi się do wzorców zachowania, świadomości, wartości., 2. proces rozprzestrzeniania informacji w wymiarze globalnym, 3. proces hermetyzacji społeczeństwa
R1I0llC7iac2O1
Ćwiczenie 3
Zaznacz państwa ,które należą do grupy G20 Możliwe odpowiedzi: 1. Kanada, 2. Albania, 3. Holandia, 4. Argentyna
R1ZeBcWNDbLcA1
Ćwiczenie 4
Zaznacz ponadnarodowe organizacje, które mają największy wpływ na gospodarkę światową Możliwe odpowiedzi: 1. Unia Europejska, 2. NATO, 3. Lekarze bez granic, 4. G20
R1RWgWIa8U1WI2
Ćwiczenie 5
Pogrupuj prawidłowo korzyści i zagrożenia jakie niesie proces globalizacji. Korzyści Możliwe odpowiedzi: 1. pojawia się tania siła robocza, 2. rozwarstwienie społeczne, 3. wzmaga chęć emigracji, 4. wzrost zamożności społeczeństwa wzmaga popyt, 5. nowe miejsca pracy, 6. upadek lokalnych przedsiębiorstw, 7. szerszy dostęp do edukacji i szkoleń, 8. innowacje Zagrożenia Możliwe odpowiedzi: 1. pojawia się tania siła robocza, 2. rozwarstwienie społeczne, 3. wzmaga chęć emigracji, 4. wzrost zamożności społeczeństwa wzmaga popyt, 5. nowe miejsca pracy, 6. upadek lokalnych przedsiębiorstw, 7. szerszy dostęp do edukacji i szkoleń, 8. innowacje
RAxS9v2pei2TT2
Ćwiczenie 6
Proces globalizacji wpływa zarówno na państwo jak i obywatela. Pogrupuj odpowiednio czynniki Wpływ globalizacji na państwo Możliwe odpowiedzi: 1. szeroki dostęp do ulubionych marek bez względu na miejsce przybywania, 2. otwarcie na nowe rynki pracy, 3. dostęp do innowacyjnych technologii, 4. rozwój kontaktów międzynarodowych, 5. łatwiejszy przepływ towarów przez granicę, 6. łatwiejszy kontakt dzięki dostępowi do sieci i komunikatorów Wpływ globalizacji na obywatela Możliwe odpowiedzi: 1. szeroki dostęp do ulubionych marek bez względu na miejsce przybywania, 2. otwarcie na nowe rynki pracy, 3. dostęp do innowacyjnych technologii, 4. rozwój kontaktów międzynarodowych, 5. łatwiejszy przepływ towarów przez granicę, 6. łatwiejszy kontakt dzięki dostępowi do sieci i komunikatorów
31
Ćwiczenie 7

Po zapoznaniu się z wywiadem w multimedium spróbuj przewidzieć, jaką przyszłość ma świat w dobie globalizacji. Jak bezpośrednio wpłynie to na ciebie? Odpowiedź ujmij w kilku zdaniach.

RQsyeGpcJatuL
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zastanów się, w jakich obszarach grozi nam największe zagrożenie klęską ekologiczną i jak można im zapobiegać.

1

Negatywne skutki postępu technicznego i technologicznego to w głównej mierze odpady w szczególności odpady niebezpieczne. Stanowią zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska (gleby, wody, powietrza), szczególnie wtedy, gdy nie zostaną poddane prawidłowym (tzn. zgodnym z ustanowionymi przez prawo przepisami i wiedzą inżyniersko - technologiczną) procesom unieszkodliwiania oraz utylizacji. Budowa i skład chemiczny niektórych odpadów jest skomplikowany i trudny a czasami wręcz nie możliwy do unieszkodliwienia lub utylizacji. Biorąc to wszystko pod uwagę istotną rolę odgrywa świadomość ekologiczna, która wzmacnia bezpieczeństwo ekologiczne i wpływa na proces racjonalnej i bezpiecznej globalizacji.

Źródło : Mariola Drozda, GLOBALIZACJA A  BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W  ASPEKCIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, https://awl.edu.pl/images/Konferencje/Katastrofy/2014/14_Drozda_M.pdf [dostęp: 16.06.2020].

RJcn0fCbxGILb
(Uzupełnij).